Sedm rozdílů mezi mateřskou a rodičovskou

Podnikatelky, na mateřskou se připravte!

Podnikatelky, na mateřskou se připravte! Zdroj: Profimedia

Podnikatelky, na mateřskou se připravte!
Zařekla jsem se, že nebudu křičet. Nikdy! Aha?
Objímání dětí je velice důležité pro jejich pozdější vývoj, zjistili vědci.
Děti s nízkou mírou fyzického kontaktu mají rozdílnou DNA hned v pěti oblastech. Jedna z nich je přímo spojována s imunitním systémem. Další je pak dávána do souvislosti se zhoršeným metabolismem.
S čtyřletými dětmi cloumají emoce. Citové vydírání rodičů není výjimkou.
6
Fotogalerie

V praxi pobírá zpravidla maminka nejdříve peněžitý příspěvek v mateřství a následně rodičovský příspěvek. Jak se liší tyto dvě dávky? Proč nemusí náležet obě? Jaké daňové dopady má jejich příjem?

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nemocenského pojištění. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Potřebná administrativa pro nárok na mateřskou se tedy vyřizuje na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (zaměstnankyně v součinnosti se zaměstnavatelem), o rodičovský příspěvek se žádá na místně příslušném úřadu práce. Podívejme se na hlavní rozdíly mezi těmito dvěma dávkami.

Bez pojištění nelze mateřskou pobírat

Pro přiznání peněžitého příspěvku v mateřství musí být splněna podmínka pojištění. Musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech a současně musí trvat účast na pojištění, popřípadě se musí na mateřskou nastoupit v ochranné 180denní lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění.

Živnostnice musí kromě doby pojištění v rozsahu 270 dní být dále pojištěny formou dobrovolného nemocenského pojištění v rozsahu alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem. Rodičovský příspěvek je přiznán vždy.

Délka pobírání u mateřské je pevně daná

Mateřská náleží 28 týdnů, při narození více dětí potom 37 týdnů. Mateřská se poskytuje od 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Délka mateřské je tedy pevně stanovena. U rodičovského příspěvku mají rodiče možnost volby, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat.

Nejdéle je možné pobírat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte. V závislosti na délce pobírání rodičovského příspěvku se následně upraví jeho výše. Když se nepobírá mateřská, potom náleží rodičovský příspěvek ihned od narození dítěte. Pro možnost volby délky a tím i výše rodičovského příspěvku musí mít rozhodné příjmy alespoň jeden z rodičů.

Souhrnná výše mateřské záleží na příjmu

Celková částka mateřské může být za 28 týdnů (37 týdnů při vícečetném porodu) různě vysoká, rozdíly mohou být značné. Záleží na výši předchozích příjmů. Rodičovský příspěvek je v celkové částce vždy stejně vysoký. U jednoho dítěte 220 000 korun a u více narozených dětí současně 330 000 korun.


Kolik dostanete na mateřské, zjistíte z kalkulačky


Rozdílné podmínky pro tatínky

Mateřskou může pobírat i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Vystřídat matku dítěte však lze až po šestinedělí. Muži tedy nemohou pobírat mateřskou ihned jako ženy. Rodičovský příspěvek však mohou muži pobírat ihned od jeho nároku, není zde stanovena nějaká lhůta.

Rodičovský příspěvek může „propadnout“

Mateřská se vyčerpá v plné výši. Pobírá se tedy 28 týdnů nebo 37 týdnů v závislosti na počtu narozených dětí. Část rodičovského příspěvku může však „propadnout“, jestliže dojde k dalšímu narození dítěte před vybráním celé rozhodné částky rodičovského příspěvku na starší dítě.

Rodičovský příspěvek totiž náleží pouze na nejmladší dítě v rodině. Jestliže tedy vznikne nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě a na starší dítě ještě nebyl v plné výši vyčerpán, tak se „zbylá“ částka již nevyčerpá.

Rozdílné hodnocení do příjmů pro uplatnění slevy na manželku (manžela)

V ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání může manžel uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 korun, pokud rozhodné příjmy manželky za rok nepřesáhly 68 000 korun. Stejná situace platí i pro uplatnění slevy na manžela. Mateřská se přitom do rozhodného vlastního příjmu pro uplatnění slevy na manželku (manžela) počítá, ale rodičovský příspěvek se nepočítá.

Výši mateřské příjem manžela neovlivňuje

Měsíční částka mateřské závisí pouze na vlastním rozhodném příjmu maminky. Výše příjmu otce dítěte se nezohledňuje. Pro volbu doby pobírání rodičovského příspěvku a tím i jeho měsíční výše se však mohou hodnotit i příjmy otce dítěte. I když tedy matka dítěte nemá žádné vlastní rozhodné příjmy, tak díky hodnocení příjmů otce dítěte lze zvolit kratší dobu rodičovského příspěvku a vyšší měsíční částku.