OSVČ a sociální pojištění: Jak na výpočet nové zálohy?

....

.... Zdroj: Bigstock

„Kontrola může zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady,“ objasňuje právnička Pospíšilová.
2
Fotogalerie

Odevzdáním daňového přiznání daňové povinnosti pro OSVČ nekončí, čeká je ještě odevzdání přehledů o příjmech a výdajích. Jak se vypočítává sociální pojištění za rok 2017 při výkonu samostatné výdělečné činnosti?

Základní termín pro doručení přehledu o příjmech a výdajích na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení za rok 2017 je do 2. května 2018. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje o tři měsíce. Místně příslušnou OSSZ je potřeba včas informovat o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem.

Minimální vyměřovací základ

Na výpočet ročního sociálního pojištění má vliv, zdali byla vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Sociální pojištění se počítá z vyměřovacího základu, přičemž při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být dodržen vždy alespoň minimální vyměřovací základ. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2017 činí minimální vyměřovací základ 84 696 korun. Tento vyměřovací základ musí tedy dodržet i OSVČ ve špatné finanční situace, jejichž roční zisk byl např pouze v řádech jednotek tisíc korun.

Neplacení sociálního pojištění

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). Když je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Za celý kalendářní rok 2017 je limitem pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti 67 756 korun.

Výpočet sociálního pojištění

Sociální pojištění za rok 2017 činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Od vypočteného ročního sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Případný nedoplatek na sociálním pojištění je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu. Sociální pojištění za rok 2017 se počítá pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Maximální vyměřovací základ za rok 2017 činí 1 355 136 korun. V přiložené tabulce máme vypočteno sociální pojištění za rok 2017 u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v závislosti na dosaženém hrubém zisku (příjmu poníženém o výdaje).

Hrubý zisk za rok 2017 roční sociální pojištění
100 000 Kč  24 732 Kč
150 000 Kč  24 732 Kč
300 000 Kč  43 800 Kč
500 000 Kč  73 000 Kč
750 000 Kč  109 500 Kč
1 000 000 Kč  146 000 Kč
3 000 000 Kč  395 700 Kč
5 000 000 Kč  395 700 Kč

Nová měsíční záloha

V závislosti na dosaženém hrubém zisku se vypočítá nová měsíční záloha. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích vždy alespoň minimální měsíční zálohu, která v roce 2018 činí 2 189 korun. Poprvé se nová měsíční záloha platí za měsíc, kdy byl odevzdán přehled o příjmech a výdajích. Měsíční záloha je splatná do 20 dne následujícího měsíce.

Praktický příklad

Podnikatelka Zdráhalová odevzdala přehled na místně příslušné OSSZ v březnu a na pokladně místně příslušné OSSZ současně jednorázově uhradila nedoplatek. V přehledu byla vypočtena nová měsíční záloha 4 382 korun. Paní Zdráhalová si změní trvalý bankovní účet, protože platila o 389 korun méně. Novou zálohu musí zaplatit již za březen 2018, tedy do 20. dubna 2018.