OSVČ již nemohou zároveň čerpat ošetřovné a kompenzační bonus

Bankovky

Bankovky Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Bankovky
2
Fotogalerie

O ošetřovné na dítě do věku 10 let nebo i na starší dítě závislé na pomoci jiné osoby kvůli uzavřeným předškolním a školním zařízením či nařízené karanténě a izolaci v měsíci únoru žádají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) do 19. dubna. Avšak pozor – ošetřovné za péči o dítě v měsíci únoru se vylučuje s čerpáním kompenzačního bonusu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) změnu v podmínkách vysvětlilo tím, že díky nemožnosti souběhu podpor došlo k celkovému zjednodušení systému covid dotací. Jako další argument pak uvedlo zdvojnásobení podpory na tisíc korun v kompenzačním bonusu. Podle úřadu tak nově mohou OSVČ celou částku 30 tisíc korun dostat v rámci kompenzačního bonusu na základě jedné žádosti z jednoho místa, a to prostřednictvím Finanční správy ČR. MPO zároveň upozornilo, že pokud živnostníci na nový kompenzační bonus nedosáhnou, pak můžou požádat alespoň o dotaci z programu Ošetřovné pro OSVČ. 

Ošetřovné za únor

Denní výše podpory Ošetřovného pro OSVČ zůstává i za měsíc únor v částce 400 korun na den. Do výkazu v žádosti se zahrnují i víkendové dny a svátky. Výjimkou v únorové i březnové žádosti pak můžou být týdenní jarní prázdniny, které se do podpory nezapočítávají. MPO zde radí: o ošetřovné za měsíc únor 2021 není možné žádat za období jarních prázdnin, žadatel vybere období podle okresu, kde je umístěno školské či jiné zařízení.

Aktuálně živnostníci dále často tápou v tom, které podpory zahrnout do svých daňových přiznání za rok 2020.

„Dobrá zpráva je, že ošetřovné jim vykazované příjmy nezvýší. Dotace z programu Ošetřovné na dítě pro OSVČ je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob, do daňového přiznání za rok 2020 je proto živnostník neuvádí,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Dodává, že stejně tak je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen i načerpaný kompenzační bonus za vydaná omezení v jarní i podzimní vlně covidu-19. 

„V daňovém přiznání se proto stejně tak nepřiznává ani příjem z kompenzačního bonusu,“ doplňuje.

Hlavní činnost je třeba doložit

Při podávání žádostí o ošetřovné OSVČ podle MPO stále chybují v doložení potvrzení o tom, že svou živnost vykonávají na hlavní činnost. Dále často zapomínají přiložit i doklad o nařízené karanténě ve škole, mateřské školce nebo v zařízení sociálních služeb.

„Potvrzení o hlavní činnosti živnostníkovi na vyžádání zašle místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, rychleji žádost o potvrzení vyřídí prostřednictvím datové schránky,“ říká Vladimír Weiss s tím, že podle zkušeností jeho klientů ji do datové schránky dostávají ještě v týž den, ve kterém o potvrzení požádali.

Finanční prostředky jim pak na bankovní účet podle něj přicházejí zhruba za tři až čtyři týdny od dodání veškerých podkladů.

„S prolukou už se naučili za dobu uzavření škol rodiče malých dětí počítat. Vědí, že peníze dostanou později. Hůře už řeší dlouhodobé výrazné ponížení měsíčního příjmu a zároveň zvýšené výdaje na provoz domácnosti s dětmi,“ upozorňuje, s odkazem na to, že například připravit oběd pro dítě za 30 korun, na kolik vyjde ve školní jídelně, je nereálné.

Kdo nemá nárok na ošetřovné

Ošetřovné na dítě naopak nedostane společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost, komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost a dále statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace. Pokud tedy úřadu k žádosti nedoloží zmíněné potvrzení o výkonu živnosti na hlavní činnost. A to vždy za celé období, na něž o ošetřovné na dítě žádá.

Nárok na ošetřovné nemají ani živnostníci na vedlejší činnost pobírající invalidní a starobní důchod a živnostníci v zaměstnaneckém pracovním poměru. Dále příjemci rodičovského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství a ženy pobírající nemocenskou dávku kvůli rizikovému těhotenství.