Otcovská dovolená: Podívejte se, kdy máte nárok a jak bude dávka vysoká | E15.cz

Otcovská dovolená: Podívejte se, kdy máte nárok a jak bude dávka vysoká

Proč se otcové chovají k synům a dcerám odlišně?
Proč se otcové chovají k synům a dcerám odlišně?
• 
ZDROJ: istock.cz

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Otcové účastni na nemocenském pojištění mají nárok na čerpání týdenní otcovské, která je dávkou nemocenského pojištění. Termín nástupu si v prvních 6 týdnech od narození dítěte určují sami. Podívejme se na vybrané příklady čerpání otcovské a jejího výpočtu.

Otcovská je dávkou nemocenského pojištění a počítá se stejně jako peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská). Maximálně však náleží otcovská 7 kalendářních dní. Nárok na otcovskou se uplatňuje u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, přičemž zaměstnanci předepsaný tiskopis předávají mzdové účetní, aby vyplnila potřebné údaje pro výpočet otcovské. 

1) Práce na dohodu

Pan Dostál pracuje současně pro tři zaměstnavatele. Pro každého na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun. Když je hrubá měsíční odměna 10 000 korun a méně, tak se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění. Pan Dostál není účasten na nemocenském pojištění a nemá nárok na otcovskou. Jestliže hrubá odměna z dohody o provedení práce zakládá účast na nemocenském pojištění, tak lze otcovskou čerpat i z práce na dohodu o provedení práce.

2) Práce na HPP

Pan Veselý má průměrnou hrubou měsíční mzdu 34 500 korun a splňuje účast na pojištění. Neredukovaný denní vyměřovací základ je 1 134,25 korun (12 x 34 500: 365). V první redukční hranici (do 1 000 korun) se neredukovaný denní vyměřovací základ počítá ze 100 procent, v druhé redukční hranici (od 1 000 do 1 499 korun) z 60 procent. Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1 081 korun. Denní otcovská je následně 70 procent z této částky a činí 757 korun. Pan Veselý bude pobírat týdenní otcovskou ve výši 5 299 korun. 

3) Na živnost

Živnostník Pokorný si platil dobrovolné nemocenské pojištění pouze dva měsíce před případným nástupem na otcovskou. Živnostník Pokorný nesplňuje podmínku účasti alespoň 3 měsíce na dobrovolném nemocenském pojištění před dnem nástupu na otcovskou, proto mu nebude tato dávka nemocenského pojištění přiznána. Osoby samostatně výdělečně činné nesplňující potřebnou dobu pojištění nemají na otcovskou nárok.

4) Maximální otcovská

Zaměstnanec Hrubý má hrubou měsíční mzdu 91 200 korun, dosáhne tedy na maximální otcovskou za 7 dní. Maximální týdenní otcovská je 8 575 korun. Na takto vysokou otcovskou dosáhnou všichni zaměstnanci s hrubou měsíční mzdou 91 200 korun a vyšší.

5) Ochranná lhůta

Panu Kučerovi skonči pracovní poměr k 31. červenci 2018. Do nového zaměstnání prozatím nenastoupil a 18. srpna se mu narodil syn. Pan Kučera nebude mít na otcovskou nárok. Na mateřskou vzniká nárok i ve 180denní ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru, na nemocenskou v 7denní ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru. Pro nárok na otcovskou však ochranná lhůta není stanovena.

6) Pasivní příjmy

Pan Holub má pouze pasivní příjmy z pronájmu a kapitálového majetku. Z těchto příjmů se neplatí sociální pojištění a pan Holub není účasten na nemocenském pojištění. Pan Holub nemá nárok na otcovskou. 

7) Zkrácený úvazek

Pan Krejčí pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 20 000 korun. Ze zkráceného úvazku se standardně platí sociální pojištění. Otcovská se bude panu Krejčímu počítat standardním způsobem, nebude nijak krácena. Pan Krejčí bude mít otcovskou nižší z důvodu nižší hrubé mzdy, než by měl v případě práce na plný úvazek. Týdenní otcovská pana Krejčího bude 3 227 korun.

Otcovská dovolená 2019: Přečtěte si, kdo má na ni nárok a jak o ni žádat. Více zde >>>

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka