Otcovská dovolená v roce 2022: Jak dlouho trvá a jak je placená

Otcovství

Otcovství Zdroj: MPSV

Otcovská dovolená (ilustrační foto)
Otcovská dovolená (ilustrační foto)
3
Fotogalerie

Při splnění zákonných podmínek vzniká tatínkovi nárok na otcovskou. V roce 2022 budou tatínci pobírat otcovskou o týden déle než v letošním roce. Jak se bude otcovská počítat?

Otcovská je, stejně jako mateřská, dávkou nemocenského pojištění. To znamená, že otcovskou nemůže pobírat každý otec, ale pouze ten, který splní účast na pojištění.

Otcovská se čerpá v období prvních šesti týdnů od narození dítěte, přičemž tatínci mají možnost výběru přesného termínu. V roce 2021 činí otcovská jeden týden, v roce 2022 bude již dvoutýdenní. Otcovská se vypočítává z vyměřovacího základu, stejně jako mateřská.  

Příklad: OSVČ bez nároku na otcovskou

Živnostník Pavel řádně platí povinné sociální (důchodové) pojištění, neplatí si však dobrovolné nemocenské pojištění. Pan Pavel tedy nemá nárok na otcovskou. Podmínkou nároku na otcovskou u osob samostatně výdělečně činných je účast na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Neplacení dobrovolného nemocenského pojištění rovněž znamená, že živnostník Pavel nemá nárok ani na případnou nemocenskou.

Příklad: Práce za minimální mzdu

Zaměstnanec Roman pracuje v roce 2021 pouze za minimální mzdu ve výši 15 200 korun. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka neplatí nic na dani z příjmu. Přestože pan Roman neplatí nic na dani z příjmu, tak bude mít nárok na otcovskou, protože sociální pojištění je mu z hrubé mzdy standardně sráženo. Z důvodu nízké hrubé mzdy bude mít pan Roman i podprůměrnou otcovskou.

Příklad: Skončení zaměstnání

Pan Michal dlouhodobě pracoval pro zaměstnavatele XY, měsíc před narozením syna mu však pracovní poměr skončil. Vzhledem k tomu, že pan Michal je aktuálně nezaměstnaný a nesplňuje tedy podmínku pojištění, tak nebude mít na otcovskou nárok. Pro čerpání otcovské neplatí ochranná 180denní lhůta po skončení zaměstnání, tak jako je tomu u mateřské.

Kalkulačka mateřská dovolená >>>

Výpočet otcovské v roce 2022

Otcovská se počítá z vyměřovacího základu, který se standardně počítá z rozhodného příjmu v uplynulých 12 kalendářních měsících. Pro výpočet otcovské je následně rozhodující denní vyměřovací základ, který se redukuje.

V roce 2022 se do částky 1 298 korun započítává denní vyměřovací základ ze 100 procent, ve druhé redukční hranici (od 1 298 korun do 1 946 korun) z 60 procent a ve třetí redukční hranici (od 1 946 korun do 3 892 korun) z 30 procent. K dennímu vyměřovacímu základu nad 3 892 korun se při výpočtu otcovské nepřihlíží. Tímto je tedy nepřímo stanovena maximální částka otcovské. Denní otcovská potom činí 70 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Praktický výpočet otcovské

Zaměstnanec Luděk má hrubou měsíční mzdu 43 600 korun. Jak vysokou bude mít dvoutýdenní otcovskou čerpanou v lednu 2022?

  • Nejdříve si vypočítáme neredukovaný denní vyměřovací základ, který činí 1 433,42 koruny (12 x 43 600 korun: 365 dní).
  • V první redukční hranici se započítá ze 100 procent, proto zápočet činí 1 298 korun.
  • Ve druhé redukční hranici se započítá z 60 procent, proto činí 81,25 korun (1 433,42 koruny - 1 298 korun) x 30 procent).
  • Ze třetí redukční hranice se nezapočítá již nic, neboť pan Luděk nemá denní vyměřovací základ vyšší než 1 946 korun.
  • Denní redukovaný vyměřovací základ činí 1 380 korun (1 298 korun + 81,25 koruny).
  • Denní otcovská je 966 korun (70 procent z 1 380 korun).

V lednu 2022 bude pan Luděk čerpat dvoutýdenní otcovskou v částce 13 524 korun (966 korun x 14 dní).

Otcovská dle příjmu

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu dvoutýdenní otcovskou u vybraných příjmů dle výpočtové formule roku 2022.

Hrubá mzdadvoutýdenní otcovská
20 000 korun6 454 korun
30 000 korun9 674 korun
40 000 korun 12 838 korun
50 000 korun14 770 korun
75 000 korun18 074 korun
100 000 korun20 482 korun