Počet živnostníků roste, meziročně o deset tisíc | E15.cz

Počet živnostníků roste, meziročně o deset tisíc

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

Kamila Ondráčková

Share on Facebook Messenger

Ke konci roku 2017 vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost v ČR 991 444 osob, v roce předcházejícím jich ke stejnému datu dle evidence ČSSZ bylo 981 355.

Z celkového počtu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) jich k poslednímu prosincovému dni loňského roku vykonávalo svou činnost jako hlavní 582 226, povinně platících zálohy na důchodové pojištění bylo 686 229.

Blíží se termín odevzdání Přehledu

Živnostníci, kteří v roce 2017 nebo jen po jeho část vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, budou jako každý rok odevzdávat OSSZ vyplněný „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“ za loňský rok. Zálohy platné pro rok 2017 se platí ve stejné výši i v roce 2018 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2017.

Pro placení záloh je rozhodující, zda se jedná o samostatnou výdělečnou činnost hlavní nebo vedlejší. Pro to, aby samostatná výdělečná činnost byla posouzena jako vedlejší, musí být splněny zákonné důvody – např. zaměstnání, nárok na rodičovský příspěvek, nárok na starobní důchod či na výplatu invalidního důchodu. Zálohy na pojistné jsou splatné vždy od 1. dne následujícího měsíce s tím, že musejí být na bankovní účet OSSZ připsány nejpozději do 20. dne tohoto měsíce.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka