Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu 2017 | E15.cz

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017 a výpočet nové zálohy

Petr Gola

Share on Facebook Messenger

Živnostníci musí své zdravotní pojišťovně odevzdat přehled o příjmech a výdajích. Platí to pro všechny OSVČ, které alespoň po část roku 2017 vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost.

Do kdy přehled vyplnit

Základní termín pro odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovnu o příjmech a výdajích za rok 2017 je do 3. května. Některé OSVČ však mohou odevzdat přehled pro zdravotní pojišťovnu až do 3. srpna 2018, platí to pro ty podnikatele, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce - lhůta se prodlužuje o tři měsíce. Informaci o vyplnění, respektive zpracování přiznání daňovým poradce je však potřeba tuto skutečnost zdravotní pojišťovně oznámit do základního termínu.

Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Skutečný vyměřovací základ je polovina daňového základu. Pokud je skutečný vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nižší než minimální vyměřovací základ, potom se zdravotní pojištění za rok 2017 počítá z minimálního vyměřovacího základu.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2017 činí roční minimální vyměřovací základ 169 392 korun. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu.

Zaplacené zálohy během roku 2017

Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Pokud vyjde nedoplatek, tak je nutné ho uhradit do osmi dní od odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovnu. V případě, že jsou zaplacené zálohy vyšší než roční zdravotní pojištění, potom lze vypočtený přeplatek použít na úhradu dalších záloh nebo si ho nechat poslat na bankovní účet.

Roční zdravotní pojištění

V přiložené tabulce máme vypočteno roční zdravotní pojištění za rok 2017 dle dosaženého hrubého zisku (příjmů ponížených o výdaje) u hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Jak je z tabulky názorně vidět, tak u vyššího zisku je jedno, zdali se vykonává hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. V praxi je však hrubý zisk u vedlejší samostatné výdělečné činnosti zpravidla v řádech desetitisíců korun.

Hrubý zisk ZP při hlavní činnosti ZP při vedlejší činnosti
100 000 Kč 22 868 Kč  6 750 Kč
200 000 Kč 22 868 Kč  13 500 Kč
300 000 Kč 22 868 Kč  20 250 Kč
400 000 Kč 27 000 Kč  27 000 Kč
500 000 Kč 33 750 Kč  33 750 Kč
600 000 Kč 40 500 Kč  40 500 Kč
800 000 Kč 54 000 Kč  54 000 Kč
1 000 000 Kč 67 500 Kč  67 500 Kč
2 000 000 Kč 135 000 Kč  135 000 Kč
5 000 000 Kč 337 500 Kč  337 500 Kč

Nová měsíční záloha

Poprvé za měsíc, ve kterém byl odevzdán přehled o příjmech a výdajích, se zaplatí nová měsíční záloha na zdravotním pojištění dle dosaženého hrubého zisku v roce 2017. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy neplatí a zdravotní pojištění doplatí jednorázově po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Minimální měsíční záloha při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2018 činí 2 024 korun. Měsíční záloha je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích je tedy potřeba změnit trvalý bankovní příkaz k úhradě.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka