Podpora v nezaměstnanosti 2018: Je o něco vyšší | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Podpora v nezaměstnanosti 2018: Je o něco vyšší

Romana Rybová

Může se to stát každému z nás: prostě nečekaně přijdeme o práci. Na co budeme mít nárok? V jakém případě dostaneme podporu v nezaměstnanosti, nebo naopak nedostaneme? Jaká to vůbec bude částka? Je možné si na pracáku přivydělat? 

Pokud přijdete o práci, vaše první kroky by měly vést právě na úřad práce. To samé platí pro studenty, respektive čerstvé absolventy poté, co jim skončí status studenta. To většinou bývá po skončení letních prázdnin.

„Na ÚP ČR uchazeč žádá o zprostředkování zaměstnání, nikoli jen o podporu v nezaměstnanosti. Také není možné požadovat zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání jen proto, aby člověk splnil podmínku pro poskytnutí sociální dávky nebo z důvodu platby zdravotního pojištění,“ vysvětluje tisková mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.

Co s sebou při evidenci

Když se jdeme zaevidovat na úřad práce, samozřejmě s sebou potřebujeme mít platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo alespoň náhradní doklad, kterým prokážeme svou totožnost a místo bydliště. Pokud jste absolventem školy, je nutný i doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání. Jestliže jste předtím pracovali, doneste si s sebou potvrzení o ukončeném pracovním poměru, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění. Podnikatelé, kteří svoji živnost právě ukončili, budou potřebovat „Potvrzení OSSZ o účasti na důchodovém pojištění“. Do evidence žadatelů budete zařazeni až po doložení veškerých náležitostí.

Pracovní úraz: Jak nepřijít o odškodné

Kdy nemáte nárok na zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

Do evidence uchazečů o zaměstnání nemůžete být zařazeni v případě, že váš měsíční výdělek přesáhne polovinu minimální mzdy. Dále pak pokud jste OSVČ, student (jestliže studujete v denní, studiu a nezískali jste v posledních dvou letech dobu důchodového pojištění v délce minimálně 12 měsíců). Pochopitelně také pokud jste na mateřské dovolené, pobíráte starobní důchod, dávky nemocenského pojištění, popřípadě jste vzati do trestní vazby.

Pokud jste na mateřské či rodičovské, student nebo pracující, můžete se ale stát zájemcem o zaměstnání. „Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o práci může stát kdokoli, kdo má zájem o zprostředkování zaměstnání, a za tímto účelem požádá kterékoli kontaktní pracoviště ÚP ČR bez ohledu na trvalé bydliště o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci, a to v územním obvodu jeho bydliště. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu při rekvalifikaci,“ říká Kateřina Beránková.

Registrace na pracovním úřadě se může vyplatit i jen na pár dní

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti dostanete v případě, že jste před nahlášením do evidence úřadu práce v uplynulých dvou letech pracovali alespoň 12 měsíců, respektive jste získali jste dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců. To stejné platí pro zaměstnané i podnikatele. Doba se vám započítá i z brigád, ale musíte si platit důchodové pojištění. Do těchto 12 měsíců se započítává i náhradní doba. To je doba, kdy jste na mateřské či rodičovské dovolené (pečujete o dítě do 4 let věku), pobíráte invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo pečujete o osobu blízkou, vykonáváte dlouhodobou dobrovolnickou službu, která překračuje v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.

Jaká je podpůrčí doba

Podporu v nezaměstnanosti nebudete dostávat nonstop. Ale jenom během podpůrčí doby. Podpůrčí doba je u uchazeče o zaměstnání takováto:

- do 50 let věku 5 měsíců

- nad 50 do 55 let věku 8 měsíců

- nad 55 let věku 11 měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti činí v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po zbývající dobu 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. Pokud jste OSVČ, bere se v potaz poslední vyměřovací základ v rozhodném období přepočtený na jeden kalendářní měsíc.

Maximální výše podpory je 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3 čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pro letošek je tedy výše podpory maximálně 16 682 korun. Pokud jste ukončili předchozí zaměstnání bez vážných důvodů, bude vaše podpora jen 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku. Při rekvalifikaci je maximální výše podpory 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. V tomto roce jde o 18 695 korun.

Kdo nepracuje, dostává nižší dávky v hmotné nouzi

Nekolidující zaměstnání

Během doby, kdy jste v evidenci ÚP ČR, můžete si přivydělat tzv. nekolidujícím zaměstnáním. „Pokud si tedy evidovaný uchazeč sežene brigádu, ale nechce rušit evidenci na ÚP ČR, nemusí. Musí ale tuto skutečnost oznámit ÚP ČR nejpozději v den nástupu do práce. Měsíční hrubý výdělek ovšem nesmí přesáhnout polovinu hrubé minimální mzdy, maximálně si tedy může vydělat 6 100 korun hrubého měsíčně. Po dobu brigády se samozřejmě podpora v nezaměstnanosti neposkytuje. A toto takzvané nekolidující zaměstnání nesmí bránit v plnění povinností uchazeče o zaměstnání,“ uzavírá Kateřina Beránková.

Takovýto přivýdělek je ale možný pouze na základě pracovního nebo služebního poměru a dohody o pracovní činnosti. V případě, že byste pracovali na dohodu o provedení práce, už byste nemohli být v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Od životního minima se odvíjí leccos. Jeho hodnota se přitom šest let nezvedla

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka