Pracovní úraz: Jak nepřijít o odškodné | E15.cz

Pracovní úraz: Jak nepřijít o odškodné

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

45 až 50 tisíc. To je číslo, které ukazuje, kolik pracovních úrazů je každoročně nahlášeno úřadům práce. A sto z nich je dokonce smrtelných.

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečí a ochranu svých zaměstnanců během pracovního procesu. Pokud se ale přece je pracovní úraz stane během výkonu vašeho povolání, je za něj zodpovědný zaměstnavatel.

Pracovním úrazem nazýváme poškození zdraví, popřípadě i úmrtí, ke kterému došlo během plnění pracovních úkolů (nemůžeme tak ale nazvat úraz, který se nám stal na cestě do zaměstnání). Zákoník práce pak stanoví, jaká je odpovědnost zaměstnavatele za újmu. Pokud se stane pracovní úraz, zaměstnavatel by měl vyplatit odškodnění.

„Své povinnosti k náhradě škody se však zaměstnavatel může zprostit, a to v některých stanovených případech. Jedná se o situace, kdy zaměstnanec porušil zákazy nebo pokyny, které měly vést k zajištění bezpečnosti, i když byl s nimi předem důkladně seznámen a jejichž dodržování bylo zaměstnavatelem kontrolováno. Nebo když byl pracovní úraz způsoben kvůli opilosti zaměstnance, případně požitím jiných drog,“ vysvětluje PR manažerka společnost Vaše nároky.cz Eva Jurčíková. Pokud se chce zaměstnavatel placení odškodného vyhnout, musí prokázat, že pochybení bylo na straně zaměstnance. Jinak má smůlu a bude platit.

Zaměstnavatel vám tedy musí proplatit náhradu za:

  • ztrátu na výdělku,
  • bolest a ztížení společenského uplatnění,
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením
  • věcnou škodu

Každý úraz je zařazený v tabulce, kde je uvedeno bodové hodnocení úrazu. Jeden bod je momentálně ohodnocen na 250 korun. „Náhrada za ztížení společenského uplatnění se vyplácí v případě trvalých následků, kdy poškozený kvůli úrazu nemůže již některé aktivity vykonávat stejně jako dříve. Výši odškodnění stanovují odborníci, kteří přihlížejí k životním, pracovním, vzdělávacím a sociálním potřebám konkrétního zraněného,“ uvádí právník Petr Novák.

Pokud se po úrazu vrátíte do zaměstnání a zjistíte, že kvůli zranění nemůžete setrvat na svojí pracovní pozici a jste přeřazeni na pozici hůře placenou, máte nárok na dorovnání ztráty na výdělku. Požádat zaměstnavatele můžete také o náhradu za věcnou škodu, například rozbité hodinky, roztrhané oblečení nebo zničený telefon.

Jak postupovat?

Především je dobré si vše zdokumentovat (jak k úrazu došlo, pořídit fotografie, nejlépe si zajistit svědky – mohou být i pracovníci záchranné služby). Dále je důležité zaprotokolování úrazu (sepsání záznamu o pracovním úrazu podepsaný zaměstnavatelem). Také si zajistěte posudek ošetřujícího lékaře a nechte si obodovat váš úraz. Poté všechny dokumenty předejte zaměstnavateli a požádejte ho o proplacení odškodnění. V případě, že se bude váš zaměstnavatel cukat, obraťte se na právníka, v krajním případě na soud.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka