Pozor na tyto chyby v daňovém přiznání (příklady)

peníze, daně

peníze, daně Zdroj: Shutterstock

Daňové přiznání podávají nejenom OSVČ, ale i někteří zaměstnanci. Vyplnění daňového přiznání je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Na co si dát pozor? Na co nezapomenout?

Někteří daňoví poplatníci daňové přiznání vůbec neodevzdají, i když tuto daňovou povinnost mají. Podívejme se však na případy, kdy je sice daňové přiznání podáno, ale jsou zde nesrovnalosti.

Praktický příklad 1)

Neuvedení všech zdanitelných příjmů

Paní Smutná byla po celý rok zaměstnankyní a současně měla příjem z pronájmu ve výši 80 000 korun. Do daňového přiznání za rok 2017 uvádí paní Smutná chybně pouze příjmy z pronájmu. Do daňového přiznání za rok 2017 musí uvést všechny své zdanitelné příjmy, tedy i ze zaměstnání, i když z příjmů ze závislé činnosti byly během roku odvedeny zálohové částky daně z příjmu. Zaplacené zálohy během roku 2017 se do daňového přiznání rovněž uvedou a sníží vypočtenou roční daň z příjmů. K vyplnění daňového přiznání potřebuje paní Smutná od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

Praktický příklad 2)

Neuvedení všech daňových slev a odpočtů

Slečna Králová splňovala statut studenta do konce srpna 2017. Od září 2017 zahájila samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání uplatní slečna Králová slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a slevu na studenta ve výši 2 680 korun (335 x 8 měsíců). Daňová sleva se uplatňuje vždy za celý kalendářní rok. Sleva na studenta se uplatní v poměrné výši, i když studium trvalo před zahájením samostatné výdělečné činnosti. Někteří daňoví poplatníci neuvádějí v daňovém přiznání všechny daňové slevy a daňové odpočty (nezdanitelné položky), na které mají nárok.

Praktický příklad 3)

Špatný výpočet poměrných slev

Podnikatel Černý vstoupil do manželství 12. srpna 2017. Manželka pana Černého měla vlastní rozhodné příjmy za rok 2017 nižší než 68 000 korun. V daňovém přiznání může pan Černý uplatnit poměrnou slevu na manželku ve výši 8 280 korun (2 070 x 4 měsíce). Poměrná sleva na manželku (manžela) náleží poprvé za měsíc, kdy manželství trvalo od 1. dne v měsíci.

Panu Kučerovi se narodila dcera 12. srpna 2017. V daňovém přiznání uplatní pan Kučera daňové zvýhodnění na dceru za měsíce srpen až prosinec 2017. daňové zvýhodnění se totiž uplatní poprvé za měsíc, kdy se dítě narodilo. Daňové zvýhodnění na dceru, která je jediným dítětem, činí 5 585 korun (1 117 x 5 měsíců).

Praktický příklad 4)

Opomenutí daňových příloh

Živnostník Soukup uplatňuje v daňovém přiznání odpočet úroků z úvěru na bydlení, odpočet doplňkového penzijního spoření, odpočet darů a odpočet životního pojištění. U všech těchto nezdanitelných položek splňuje zákonné podmínky uvedené v § 15 zákona o dani z příjmu. Všechny tyto daňové odpočty mu tedy sníží základ daně. K daňovému přiznání však musí jako přílohu ke každému odpočtu doložit doklad prokazující nárok na daňový odpočet (darovací smlouvu, potvrzení banky, potvrzení životní pojišťovny, potvrzení penzijní společnosti).

Praktický příklad 5)

Neuvedení žádosti o daňovou vratku

Paní Novotné vyšel v daňovém přiznání nárok na daňovou vratku. Aby ji mohl FÚ zaslat přeplatek na bankovní účet, tak si musí paní Novotná vyplnit „žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob“ na poslední stránce daňového přiznání dole v rámečku.