Práce přesčas: Kdy ji může zaměstnavatel nařídit?

Práce přesčas? 7 nejčastějších otázek zaměstnanců k přesčasům (ilustrační foto)

Práce přesčas? 7 nejčastějších otázek zaměstnanců k přesčasům (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Máte hodně práce a budete muset zůstat v zaměstnání přesčas? Firma s tím počítá, vy nepočítejte s příplatkem!
Práce přesčas? 7 nejčastějších otázek zaměstnanců k přesčasům (ilustrační foto)
Práce přesčas? 7 nejčastějších otázek zaměstnanců k přesčasům (ilustrační foto)
Práce přesčas? 7 nejčastějších otázek zaměstnanců k přesčasům (ilustrační foto)
Práce přesčas? 7 nejčastějších otázek zaměstnanců k přesčasům (ilustrační foto)
9
Fotogalerie

Práce přesčas je celkem běžnou praxí. Může ji ale zaměstnavatel nařídit, a jaké má zaměstnanec právo na proplacení hodin práce navíc?

Zaměstnavatel vám může práci přesčas nařídit jen z vážných provozních důvodů. Tato práce totiž nemůže být každodenním chlebem. Měla by být konána jen výjimečně. Mezi výjimečné situace patří naléhavé operativní práce, inventurní a závěrkové práce nebo práce v nepřetržitém provozu za kolegu, který se nedostavil na směnu.

Zaměstnavatel vám může práci přesčas ohlásit klidně hodinu před koncem vaší směny. Mezi směnami však musí být 11 hodinový odpočinek. Pokud to shrneme, zaměstnavatel vám práci přesčas nařídit může a vy více méně nemůžete odmítnout, protože by vás potom mohla čekat výpověď ze zaměstnání z důvodu nedodržení pracovních povinností. Vše ale musí samozřejmě být v zákonném rozsahu.

Jak je to s hodinami přesčasů

„Zaměstnavatelem nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Pokud chce zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci práci ve větším rozsahu, může tak činit pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah takto dohodnuté práce přesčas však nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může trvat nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Toto období lze prodloužit pouze kolektivní smlouvou avšak nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Zaměstnanec tak může odpracovat maximálně 416 přesčasových hodin za rok s tím, že s odpracováním 266 hodin navíc souhlasil. Pokud zaměstnavatel požaduje práci přesčas nad zákonný limit, zaměstnanec příkazu nemusí uposlechnout,“ vysvětluje právník Petr Novák spolupracující se společností Vašenároky.cz.

Máte nárok na příplatky?

Práce přesčas musí být proplacena běžným tarifem, příplatek by měl být minimálně 25 procent průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec i zaměstnavatel souhlasí, může být náhradou za práci přesčas náhradní volno. Potom dostane mzdu bez příplatku a náhradní volno. Jestliže si ale náhradní volno nevyberete do tří měsíců, nárok na něj zaniká a přísluší vám příplatek za přesčas.

Kdy nemůže zaměstnavatel práci přesčas nařídit?

„Zaměstnavatel nemůže nařídit přesčas zaměstnancům s kratší pracovní dobou dobu. Stejně tak nelze nařídit práci přesčas zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří pečují o dítě mladší 1 roku. Práce přesčas se zakazuje mladistvým zaměstnancům a těhotným zaměstnankyním. Přesčas dále zaměstnanec nemusí vykonat, pokud existuje zákonná překážka v práci na straně zaměstnance. Ty jsou uvedeny v zákoníku práce a patří mezi ně například vyšetření nebo ošetření v lékařském zařízení, svatba, úmrtí či narození dítěte, uzavírá Petr Novák.“