Prázdninové benefity: Služebním autem na dovolenou? Jaké jsou podmínky?

Tatry

Tatry Zdroj: Michaela Szkanderová

Tatry
2
Fotogalerie

Zpříjemnit léto vám může i váš zaměstnavatel. Například tím, že vám přispěje na dovolenou, nebo vám dovolí využít služební auto na prázdninovou cestu. 

„Mezi zajímavé prázdninové zaměstnanecké benefity patří příspěvek na dovolenou. Jeho atraktivitu zvyšuje i skutečnost, že může být poskytnut i rodinnému příslušníkovi zaměstnance. Možnost poskytnutí tohoto příspěvku neovlivňují ani různé typy pracovních poměrů. Lze tudíž poskytnout jak zaměstnancům na hlavní pracovní poměr, tak zaměstnancům pracujících na základě dohod konaných mimo pracovní poměr,“ říká Markéta Szotkowská, daňová expertka V4 Group.

Z pohledu zaměstnance je příspěvek na dovoleno osvobozen jak od daně z příjmu, tak od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. To platí až do výše 20 tisíc korun za rok. Jak to pak funguje v praxi?

„Zaměstnavatel přispěje zaměstnanci 40 tisíc korun na dovolenou. U zaměstnanec se příspěvek rozpadne na dvě části. První část bude tvořit právě těch osvobozených 20 tisíc korun, ze kterých zaměstnanec neplatí daň z příjmů ani odvody na sociální a zdravotní pojištění. Druhou část tvoří zbývajících 20 tisíc korun, které již budou zdanitelným příjmem zaměstnance a budou rovněž zahrnuty do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.

U zaměstnavatele se pak příspěvek také rozloží na dvě části. První část bude tvořit 20 tisíc korun jako nedaňový náklad zaměstnavatele. Druhá část bude tvořit zbylých 20 tisíc korun. „Tyto zbylé náklady již budou daňově uznatelné. Pojistné, které hradí zaměstnavatel z částky nad limit 20 tisíc korun, která zvyšuje vyměřovací základ pro odvod pojistného u zaměstnance, bude opět jeho daňovým nákladem,“ dodává Jelínek.

„Problematické u tohoto typu zaměstnaneckého benefitu je však forma, v jaké musí být poskytnut. Musí se totiž jednat o nepeněžní příspěvek, tedy je vyloučená možnost, že by si zaměstnanec sám dovolenou zaplatil, a zaměstnavatel mu peníze až poté zaslal. Tím, kdo takovýto zájezd zakoupí, musí být jednoznačně zaměstnavatel. Peněžní příspěvek na dovolenou se automaticky stává součásti mzdy a veškeré výhody takovéhoto příspěvku jsou nenávratně ztraceny,“ objasňuje Markéta Szotkowská.

Služebním autem na dovolenou? Není problém

Zaměstnavatel vám může půjčit služební auto na dovolenou, ale musíte mít písemný souhlas o užívání služebního vozu.

„Toto potvrzení musí obsahovat identifikační údaje, jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele, identifikaci automobilu a v neposlední řadě, také sdělení majitele vozidla, tedy zaměstnavatele, že se zapůjčením jeho vozidla souhlasí. Navíc před cestou se výrazně doporučuje, zda auto splňuje veškeré zákonné podmínky, tedy zda je zákonně pojištěno nebo zda se v autě nachází veškeré doplňky nutné pro tzv. povinou výbavu. Dále se také doporučuje před vyražením na dovolenou služebním automobilem si pořídit kvalitní cestovní pojištění, a to nejlépe s připojištěním a asistenční služnou pro případ poruchy nebo nehody,“ popisuje Michal Jelínek.

Půjčení vozu se pak ale musí vyřešit i po daňové stránce. V případě možnosti soukromého využití služebního vozidla je nutno navýšit základ daně pro výpočet zálohy na daň z příjmů, a taktéž vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Základ daně, resp. vyměřovací základ je nutno navýšit o 1 procento ze vstupní ceny zapůjčeného automobilu.

„Zajímavou novinkou je pokus zákonodárců o zvýšenou podporu nízkoemisní mobility, která vyústila právě ke zohlednění poskytnutí motorového vozidla nízkoemisního charakteru zaměstnavatelem zaměstnanci. Při bezplatném poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla došlo ke snížení procentuální částky ocenění bezúplatného příjmu zaměstnance ze vstupní ceny z 1 procenta na 0,5 procenta,“ dodává Szotkowská.