Přečtěte si, kdy musejí studenti a absolventi platit sociální pojištění | E15.cz

Přečtěte si, kdy musejí studenti a absolventi platit sociální pojištění

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Konec školního znamená pro mnohé ukončení studia střední či vysoké školy. Absolventi následně často řeší, kdy a zda vůbec musí začít platit pojistné na sociální zabezpečení. To však záleží na konkrétní situaci.

„Samotným ukončením studia povinnost odvádět pojistné nevzniká, tato povinnost souvisí zpravidla se zahájením výdělečné činnosti. Pokud tedy absolvent zůstane po ukončení studia nezaměstnaný, bez ohledu na to, zda se zaeviduje či nezaeviduje na úřadu práce, pojistné na sociální pojištění odvádět nemusí. Má však možnost přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, pokud chce, aby se mu tato doba v budoucnu počítala pro důchod,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Když začnete pracovat

Když jako absolvent po ukončení studia nastoupíte do zaměstnání, plní za vás povinnosti v sociálním zabezpečení váš zaměstnavatel – to znamená, že za vás jako zaměstnance odvádí pojistné na sociální zabezpečení a zasílá do evidence ČSSZ zákonem stanovené informace a doklady (evidenční list důchodového pojištění).

„To neplatí pouze v případě tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nedosahuje 2 500 Kč za kalendářní měsíc, a při činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 korun,“ uvádí ČSSZ.

Když začnete podnikat

Zahájení samostatné výdělečné činnosti jste povinni oznámit okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) dle místa bydliště. Pokud je podnikání hlavní činností, je placení důchodového pojištění povinné. Je-li podnikání vedlejší činností, což je časté právě při studiu (včetně brigád), odvíjí se výše záloh na důchodové pojištění od dosažených příjmů.

Když máte brigádu

Pokud je prázdninová brigáda činností, která zakládá účast na pojištění, plní povinnosti vůči ČSSZ za studenta zaměstnavatel. Taková brigáda pak může být započítána pro nárok na budoucí důchod.

Když vycestujete do zahraničí

„Studenti, kteří nejsou výdělečně činní a sociální pojištění neplatí, nemají vůči ČSSZ žádnou povinnost ani při vycestování do zahraničí na stáž či studijní pobyt. Nemusí ČSSZ v těchto případech nic hlásit. Pokud budou v zahraničí pracovat, je třeba vědět, že v rámci EU platí pro sociální zabezpečení evropská koordinační pravidla, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmu bude platit pojistné. Obvykle se platí do systému toho státu, kde je práce vykonávána. O povinnostech v konkrétním státě je třeba se informovat u příslušné instituce daného státu,“ informuje ČSSZ.

Základní informace pro studenty o právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení, nemocenském a důchodovém pojištění a nárocích na dávky shrnuje leták Sociální zabezpečení - informace pro studenty.

 

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka