Předčasný důchod a krácení: Na kolik máte šanci dosáhnout (příklady)

Důchod

Důchod Zdroj: profimedia.cz

Z důvodu prodlužování důchodového věku řada lidí uvažuje o předčasném důchodu. Některé neodrazuje ani nižší státní důchod, vždyť předčasný důchod činí 14 000 korun a více jen výjimečně.

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Žadatelé o předčasný důchod rovněž získají nižší dobu pojištění než kdyby pracovali až do dosažení řádného důchodového věku.

  • Nejdříve v 60 letech mohou do předčasného důchodu odejít občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let.
  • Nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku mohou do předčasného důchodu odejít lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let.

Vlivem krácení za předčasnost a nižší získané době pojištění je předčasný důchod vyšší než 14 000 korun jen při velmi vysokých příjmech.


Jaký dostanete důchod? Odpověď poskytne kalkulačka


Praktické výpočty předčasného důchodu

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, proto není dobré odejít do předčasného důchodu přesně rok, dva nebo tři před dosažením řádného důchodového věku, ale tak, aby se nezačalo dalších 90 kalendářních dní.

a) V první tabulce máme uvedenu, jak vysoký musí být osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky), aby měsíční předčasný důchod činil alespoň oněch 14 000 korun (Tato částka je vybrána kvůli tomu, protože je to již nadprůměrný důchod, který je již značně vyšší než minimální mzda.) při odchodu do předčasného důchodu dříve o 360 kalendářních dní. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2018.

Osobní vyměřovací základdoba pojištěnípředčasný důchod
 48 680 Kč 36 let 14 000 Kč
 43 830 Kč 38 let 14 000 Kč
 39 510 Kč  40 let 14 000 Kč
 35 615 Kč 42 let 14 000 Kč
 32 095 Kč 44 let 14 000 Kč

b) V druhé tabulce máme uvedeno, jak vysoký musí být osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky), aby měsíční předčasný důchod byl alespoň 14 000 Kč při odchodu do předčasného důchodu dříve o 720 kalendářních dní. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2018.  

Osobní vyměřovací základdoba pojištěnípředčasný důchod
 57 755 Kč 36 let 14 000 Kč
 51 870 Kč 38 let 14 000 Kč
 46 675 Kč 40 let 14 000 Kč
 42 050 Kč  42 let 14 000 Kč
 37 900 Kč 44 let 14 000 Kč

 

c) Ve třetí tabulce máme uvedeno, jak vysoký musí být osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky), aby měsíční předčasný důchod byl alespoň 14 000 Kč při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1 080 kalendářních dní. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2018.

Osobní vyměřovací základdoba pojištěnápředčasný důchod
 72 195 Kč 36 let 14 000 Kč
 64 470 Kč 38 let 14 000 Kč
 57 750 Kč 40 let 14 000 Kč
 51 870 Kč 42 let 14 000 Kč
 46 675 Kč 44 let 14 000 Kč

 

Závěrem? I při získané vysoké době pojištění mají předčasný důchod alespoň 14 000 korun pouze lidé s vysokými příjmy, jak je vidět v jednotlivých tabulkách. Při případném plánování předčasného důchodu je nutné s touto skutečností počítat a přizpůsobit tomu vlastní finanční zajištění na penzi.