Předčasný důchod: Čtěte, kdo na něj má nárok

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Na předčasný důchod nemá nárok každý. To, jaká je maximální doba, o kterou lze jít dříve odejít do důchodu, závisí na tom, jaký je důchodový věk.

V případě, že je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu maximálně o tři roky dříve. Pokud už jste překonali hranici 63 let, můžete jí o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

Starobní důchod bude krácen

Když půjdete do důchodu dříve, počítejte s tím, že se vám budou krátit výši důchodu. Není možné, aby se ve chvíli, kdy dosáhnete důchodového věku, váš předčasný starobní důchod změnil na standardní starobní důchod. Předčasný starobní důchod se trvale krátí, přičemž výše krácení je závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku.

Za každých započatých 90 kalendářních dnů se vám sníží sazba procentní výměry:

  • 0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 procenta výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 procenta výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Příklad:

Důchodový věk muže narozeného 4. 2. 1958 činí 63 let a 10 měsíců. Tohoto věku dosáhne dne 4. 12. 2021. Muž se rozhodl odejít do předčasného starobního důchodu o celé 3 roky dříve, tj. ke dni 4. 12. 2018. Aby mu mohl být předčasný starobní důchod přiznán, musel mít k datu jeho přiznání získánu dobu pojištění v délce nejméně 35 let, neboť toto je doba pojištění potřebná k přiznání jeho řádného starobního důchodu. Pro určení délky doby pojištění potřebné pro přiznání řádného nebo předčasného starobního důchodu není rozhodující kalendářní rok přiznání důchodu, ale kalendářní rok dosažení důchodového věku.