Přídavky na dítě se zvýší, rodičovský příspěvek bude možné jednorázově doplatit

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Shutterstock

Bohatství, ilustrační foto
Dvouleté děti ve školkách
3
Fotogalerie

Přídavky na děti se zvýší o 26 procent a mělo by na ně dosáhnout více rodin. Novela zákona nabyla účinnosti 27. července 2021.

Co vše přináší novela

Novela zákona o státní sociální podpoře s sebou přinese zvýšení měsíční částky na dítě, možnost podání žádosti o tuto dávku a dále o příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné v místě, kde žadatel skutečně žije nebo jednorázové doplacení rodičovského příspěvku.

Přídavky na dítě

Do nedávna to bylo tak, že hranicí pro nárok získání přídavku na dítě byl 2,7násobek životního minima rodiny. Nově to bude 3,4násobek. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na dávku po změně dosáhne okolo půl milionu dětí. To je dvojnásobek dětí, než tomu bylo doposud.

„Doposud mělo nárok na přídavek jen jedno dítě z deseti, což je špatně. Je potřeba podpořit rodiny, které se snaží, pracují a stejně jim příjmy nestačí. Rozšířením nároku ukončíme absurdní situaci, kdy na přídavek na dítě nedosáhnou ani děti, jejichž rodiče pracují za minimální mzdu,“ řekla ministryně. Celkem by tak mohlo být podpořeno zhruba 20 procent všech nezaopatřených dětí.

Maximální čistý měsíční příjem rodiny pro nárok na přídavek na dítě

  koeficient 2,7 (před novelou) koeficient 3,4
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 14 900 korun 18 700 korun
1 dospělý, 2 děti ve věku 8 a 16 23 600 korun 29 716 korun
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 23 500 korun 29 600 korun

Výše přídavku na děti se měnila naposledy v roce 2008. I nadále je zachována motivační výměra pro pracující rodiny, která bude navýšena ze současných 300 korun na 500 korun.

Jak se u přídavku změní částky

Věk dítěte základní výměra zvýšená výměra
dosud po zvýšení dosud po zvýšení
0 až 6 let 500 korun 630 korun 800 korun 1 130 korun
6 až 15 let 610 korun 770 korun 910 korun 1 270 korun
15 až 26 let 700 korun 880 korun 1000 korun 1 380 korun

Nadále platí, že pokud některý člen domácnosti například pracuje, podniká, pobírá nemocenskou apod., může dávka v daném měsíci vzrůst na tzv. zvýšenou výměru. Ke změně výše měsíčních částek dochází od července 2021 automaticky, není tedy třeba na Úřadu práce ČR o zvýšení dávky speciálně žádat.

Už nebudete muset žádat v místě trvalého pobytu

Nyní už budete moct podávat doklady a žádosti dávek (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné) na kontaktním pracovišti ÚP ČR podle toho, kde opravdu bydlíte. Úřad už tedy nebude zohledňovat nutnost místa trvalého pobytu. Platí to i pro podání žádosti o zprostředkování zaměstnání a podporu v zaměstnanosti.

„Cílem této změny je snaha zajistit lepší dostupnost služeb Úřadu práce ČR a vyšší komfort všem, kteří o dávky chtějí žádat. Lidé navíc nemusí na úřad vždy osobně. Žádosti mohou podávat z pohodlí domova a využít elektronickou cestu (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem). Další možností je zaslat formuláře poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR,“ uvádí generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Jednorázové doplacení rodičovského příspěvku

S příchodem novely už některé rodiny nemusí přijít o nevyčerpanou část rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte. Týká se to rodin, kterým se narodí nejmladší dítě nejdříve 27. července 2021. Znamená to tedy, že pokud nestihnete vyčerpat celý rodičovský příspěvek, který je 330 tisíc korun (u vícerčat 450 tisíc), ÚP vám jej jednorázově vyplatí. A to poté, co úřadu nahlásíte, že se vám narodilo další dítě. Na vyplacení nebude mít ale nárok každý. Podmínkou je, aby alespoň jednomu z rodičů šlo k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ. Nebo musí být rodič k danému datu samostatně výdělečně činný.

Nezapočítávání příjmů nezaopatřených dětí

„Zároveň nebude Úřad práce ČR u nezaopatřených dětí nově započítávat příjem ze závislé činnosti (zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr), a to v případě dávek státní sociální podpory vázaných na příjem (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a porodné),“ uvádí ÚP ČR.

Navýšení daňového zvýhodnění na dítě

Stoupne i daňové zvýhodnění na dítě. Na první dítě zůstává daňová sleva na stejné částce. Tedy na 15 204 korunách ročně. Sleva na druhé dítě stoupne z 19 404 na 22 320 korun, na třetí a každé další z 24 204 na 27 840 korun.

Shrnutí hlavních parametrů novely

  • Zvýšení částek přídavku na dítě o 26 procent a motivačního bonusu z 300 na 500 korun.
  • Rozšíření okruhu rodin s nárokem do 3,4 násobku životního minima rodiny.
  • Nezapočítávání příjmů nezaopatřených dětí ze závislé činnosti do nároku na všechny dávky státní sociální podpory.
  • Změna místní příslušnosti krajských poboček Úřadu práce ČR z místa trvalého pobytu na místo dle skutečného bydliště.
  • Možnost jednorázového dovyplacení nevyčerpané částky rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte.
  • Úpravy daňových předpisů v oblasti čerpání daňového zvýhodnění na děti.