Příspěvek na dojíždění a přestěhování: Jak se k němu dostat | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Příspěvek na dojíždění a přestěhování: Jak se k němu dostat

Romana Rybová

Příspěvek na dojíždění Úřad práce poskytuje od dubna 2016. Do této chvíle o něj požádalo téměř deset tisíc lidí. Největší zájem byl v Moravskoslezském, Ústeckém a Jihomoravském kraji. Poskytnut byl 6 425 žadatelům. V červnu to bylo 38 žadatelů.

Většinou je tento příspěvek poskytován ve výši 1500 korun měsíčně. A to z toho důvodu, že uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 až 25 kilometrů. „Jsou mezi nimi lidé různých profesí, například administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, elektromechanici, opraváři, strážní, pracovníci ve zdravotnictví a sociální oblasti, dámské krejčové, učitelé, skladníci, uklízečky, asistenti pedagoga, masér, sýrařka nebo obchodní referenti,“ říká tisková mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.

Podmínky poskytování příspěvku na dojíždění

O příspěvek mohou žádat uchazeči, kteří dojíždí do zaměstnání mimo své bydliště, v evidenci ÚP musí být déle než pět měsíců. Další podmínkou je to, že v novém pracovišti musí mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, ale delší než 6 měsíců. Pokud jste přišli o práci kvůli hromadnému propouštění, nemusí být podmínka 6 měsíců splněna. Dále je třeba, aby nové pracovní místo bylo na území naší republiky (kromě Moravskoslezského kraje).

Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může použít například na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí.

Firmy lákají na benefity spojené s rodinou

Kdy nevznikne nárok

Pokud jste u nového zaměstnavatele v uplynulých 24 měsících už pracovali, máte smůlu. Jestliže je vaše bydliště ve stejné obci jako místo výkonu práce, tak samozřejmě taky. A nevyplatí jej ani v případě, že výše hrubé mzdy žadatele přesáhne v konkrétním měsíci 1,5 násobek hodnoty průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku.

Jak podat žádost

„Žádost musí být podána nejpozději 1 pracovní den před nástupem do nového zaměstnání a zároveň v době vedení žadatele v evidenci uchazečů/zájemců o zaměstnání. Zaměstnanec pak bude každý měsíc dokládat výplatní list, který mu vždy vydává zaměstnavatel za odpracovaný kalendářní měsíc. Částku tedy obdrží až po předložení tohoto dokumentu. Právě na jeho základě ÚP ČR prověří nárok na příspěvek za konkrétní měsíc, a to podle docházky do zaměstnání a výše hrubé mzdy. Za dobu absence na pracovišti ÚP ČR příspěvek nevyplatí. Doba poskytování příspěvku bude činit maximálně 12 měsíců,“ uvádí Kateřina Beránková.

Výše příspěvku na dojíždění

Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí od 1000 do 3500 korun měsíčně podle dojezdové vzdálenosti. Přitom minimum je 10 kilometrů. Výjimku v tomto případě budou tvořit žádosti, kdy mezi bydlištěm a místem výkonu práce prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou. Na nejvyšší částku pak dosáhnou ti, kteří budou za prací dojíždět více než 50 km.

Dojezdová vzdálenost a výše měsíčního příspěvku

  • do 10 km: do 10 km bez nároku, v případě, že není spojení VD, 1000 korun
  • 10 až 25 km: 1500 korun
  • 25 až 50 km: 2500 korun
  • nad 50 km: 3500 korun

Změny u zdravotních pojišťoven: Nevoli vyvolal příspěvek na brýle, přitom jde o minimální částky

Příspěvek na přestěhování

I tento příspěvek by měl podpořit zaměstnanost. Jde o jednorázovou dávku 50 000 korun. O příspěvek může žádat člověk, který je v evidenci ÚP ČR opět pět měsíců. Vzdálenost pro přestěhování musí být delší než 50 kilometrů vzdušnou čarou. Pokud se uchazeč stěhuje do zahraničí, příspěvek mu nebude poskytnut.

„Žádost je třeba podat na krajské pobočce ÚP ČR, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl dotyčný v evidenci. Zájemce pak musí ještě doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu. ÚP ČR může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za 3 roky, a to jen tehdy, pokud odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně 12 měsíců,“ vysvětluje Kateřina Beránková.

V tomto případě nejde o dávku nárokovou. Vždy bude záležet na konkrétní situaci na lokálním trhu práce a na dohodě mezi žadatelem a ÚP ČR. Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých případech dosahují i 300 km.

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka