Přivýdělek při zaměstnání: Pozor na zákaz konkurence | E15.cz

Přivýdělek při zaměstnání: Pozor na zákaz konkurence

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Ať už na dohodu, anebo jako živnostník, pokud si chcete ke svému zaměstnání přivydělat, musíte dodržet jistá pravidla. Zákon vám nebrání uzavřít více pracovních smluv, zkombinovat pracovní smlouvu a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, anebo pracovněprávní vztah skloubit s podnikáním. Kdy jiná výdělečná činnost podléhá souhlasu zaměstnavatele?

Co zákaz konkurence znamená?

Podle zákoníku práce může zaměstnanec vykonávat „výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, jen s jeho předchozím písemným souhlasem“. Jinými slovy: zaměstnavatel může omezovat pouze konkurenční výdělečnou činnost, na jinou činnost se tato omezení vztahovat nebudou.

Souhlas zaměstnavatel s konkurenční výdělečnou činností musí být předchozí a písemný. Naproti tomu nekonkurenční výdělečnou činnost vám zakazovat nesmí. To proto, že účelem omezení není znemožnit zaměstnancům přivýdělek, ale ochránit zaměstnavatelovo know how, informace a znalosti nabyté zaměstnancem v zaměstnání.

Konkurenční výdělečná činnost se posuzuje podle předmětu činnosti zaměstnavatele, který lze zjistit z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Pro úplnost dodejme, že se omezení nevztahují na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činností.

Jaké máte možnosti přivýdělku

K hlavnímu pracovnímu poměru si můžete přibrat ještě jednu či více dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, anebo začít podnikat na základě živnostenského oprávnění. Brigád můžete mít klidně i více najednou, pokud to stíháte.

Přímo ze zákoníku práce vyplývá pro každého zaměstnance zákaz konkurence. To se vztahuje na veškerou další výdělečnou činnost, kterou by zaměstnanec svému zaměstnavateli konkuroval – tedy jak na další pracovní poměr, tak na dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce i podnikání na základě živnostenského oprávnění. Pokud chcete založit společnost s ručením omezeným, bude rozhodné, jestli se na její činnosti i reálně podílíte. Pouhé vlastnictví podílu porušením zákazu konkurence nebude.

Souhlas může zaměstnavatel kdykoliv odvolat

To, zda zaměstnavatel zaměstnanci svůj souhlas ke konkurenční výdělečné činnosti dá či nikoliv, je čistě na jeho úvaze. Udělený souhlas na dobu určitou i neurčitou může vymezovat i další podmínky.

Pokud zaměstnavatel výslovně souhlasí s konkurenční výdělečnou činností, neznamená to však, že ji zaměstnanec může vykonávat v pracovní době nebo s použitím pracovních prostředků zaměstnavatele.

Zaměstnavatel souhlas udělit nemusí. A pokud ho již udělil, může ho kdykoliv odvolat, pokud toto odvolání zároveň odůvodní. V takovém případě máte povinnost ukončit konkurenční výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu, jinak se vystavujete možným sankcím ze strany zaměstnavatele.

Protože porušení zákazu konkurence je porušením povinností zaměstnance vyplývajících z právních předpisů, může být takovou sankcí především ukončení pracovního poměru. A to v krajním případě i jeho okamžitým zrušením. 

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka