Rodiče se s dětmi učí 3,4 hodiny denně | e15.cz

Rodiče se s dětmi učí 3,4 hodiny denně

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

51 procent Čechů si myslí, že základní školy současnou situaci zvládají na výbornou či chvalitebnou. Většina rodičů zastává názor, že školy dostatečně zajišťují výuku a komunikaci jak s žáky, tak s rodiči. Byli by ale rádi, kdyby učitelé častěji využívali online testy. Zjistil to průzkum Raiffeisenbank.

Rodiče se učí s dětmi několik hodin denně

Rodiče se doma s dětmi učí v průměru 3,4 hodiny denně. 32 procent rodičů se s dětmi učí méně než dvě hodiny, 43 procent dvě až čtyři hodiny a pětina dokonce od čtyř do šesti hodin denně (19 procent).

„Tlak na součinnost rodičů se školou je v aktuální situaci obrovský. Rodiče musí vedle svého zaměstnání zvládat i domácí výuku, která často obnáší připomenutí si probírané látky, její vysvětlení dětem a následný dohled nad zpracováním úkolů. Mají tak na bedrech nesmírnou psychickou i časovou zátěž,” říká Veronika Tomanová, spoluzakladatelka webové edukační platformy Matika.in.

Online nástroje by chtěly zlepšit

66 procent rodičů je s přístupem základních škol celkem spokojeno. Zlepšení by podle nich ale chtělo využívání online nástrojů. A hlavně minimalizovat zátěž rodičů. 45 procent rodičů by ocenilo, kdyby základní školy častěji využívaly online testy, 42 procent by bralo dotazníky pro zjištění potřeb žáků a rodičů.

Rodiče využívají online vzdělávací nástroje

66 procent rodičů k výuce svých dětí využívá online vzdělávací nástroje. Skoro všichni rodiče je shledávají jako užitečné a efektivní. Rodiče se ale shodují na tom, že rozhodně nenahrazují klasickou výuku. Nejčastěji uváděnými online nástroji jsou YouTube, z edukačních platforem pak Matika.in. Ta patří do rodiny vzdělávacích webů spolu s Gramar.in, Geograf.in, Zlatka.in a Trainbra.in, které se zaměřují na matematiku, češtinu, zeměpis, finanční gramotnost a kritické myšlení.

71 procent učitelů zadává úkoly emailem, 56 procent k tomu využívá online platformu, 46 procent úkolů tvoří samostudium z učebnic. Online videa na YouTube a online dotazníky pro zjištění potřeb příliš základních škol nevyužívá.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka