Slovenské hospodářství roste. Čtěte, v jakých sektorech jsou nejvyšší mzdy a kolik ukrojí daně | E15.cz

Slovenské hospodářství roste. Čtěte, v jakých sektorech jsou nejvyšší mzdy a kolik ukrojí daně

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Slovenské ekonomice se daří, což dokumentuje i růst průměrné mzdy. Za celý rok 2016 činila průměrná hrubá měsíční mzda 912 euro. Ve kterých odvětvích a městech jsou mzdy nejvyšší? Jak vysoké daně se odvádí ze mzdy?

Průměrná měsíční mzda na Slovensku v posledních letech neustále stoupá, stejně tak minimální měsíční mzda, jak je názorně vidět z přiložené tabulky. Průměrná měsíční mzda za celý rok 2016 byla vyšší o 13 procent oproti roku 2012. Minimální mzda v roce 2016 dosahovala 44,4 procent průměrné minimální mzdy v roce 2016. Od ledna 2017 navíc došlo na Slovensku k dalšímu zvýšení minimální měsíční mzdy na 435 euro.

 Rok průměrná měsíční mzda  minimální měsíční mzda 
 2016  912 €  405 €
 2015  883 €  380 €
 2014  858 €  352 €
 2013  824 €  338 €
 2012  805 €  327 €

Nejvyšší mzdy jsou ve finančním sektoru

Nejvyšší hrubá průměrná měsíční mzda za celý rok 2016 byla v těchto odvětvích:  finanční a pojišťovací činnosti (1 747 €), komunikace a informace (1 739 €), dodávky elektřiny a plynu (1 626 €), veřejná správa (1 155 €) a těžební průmysl (1 113 €).

Nejnižší průměrná mzda za celý kalendářní rok 2016 byla v ubytovacích a stravovacích službách (554 €), stavebnictví (651 €), umění, zábavě a rekreaci (695 €), zemědělství (702 €) a velkoobchodu a maloobchodu (830 €). Nejvyšší mzdy jsou v průměru v Bratislavském kraji a nejnižší v Prešovském kraji.

Jak vysoké daně se platí ze mzdy?

Zaměstnancům je zaměstnavatelem z hrubé mzdy odváděno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob. Zaměstnavatelé dále za zaměstnance odvádí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňuje základní nezdanitelná položka na poplatníka, která snižuje daňový základ a nikoliv přímo daň z příjmu. Základ daně snižuje i povinné pojistné placené zaměstnance.

Na sociálním pojištění je zaměstnanci z hrubé mzdy jeho zaměstnavatelem sraženo 9,4 procenta a na zdravotním pojištění 4,0 procenta. Zaměstnavatel za zaměstnance platí 25,2 procenta na sociálním pojištění a 10 procent na zdravotním pojištění z hrubé mzdy zaměstnance. V roce 2017 činí základní nezdanitelná položka 316,94 euro. Do mzdy ve výši 176,8násobku životního minima se platí 19% sazba daně z příjmu fyzických osob, ze mzdy nad limit se platí již 25procentní sazba daně z příjmu fyzických osob.

Mzdové náklady zaměstnavatele tvoří hrubá mzda zaměstnance a povinné odvody placené za zaměstnance. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítanou čistou mzdu, mzdové náklady zaměstnavatele a celkové zdanění práce u měsíční mzdy ve výši 500 euro, 1 000 euro a 1 500 euro. Veškeré výpočty jsou provedeny u bezdětného zaměstnance dle legislativy roku 2017.

Výpočet daně z příjmu fyzických osob u hrubé mzdy 1 000 € :

Základ daně    = 1 000 € - 94 € - 40 € - 316,94 € = 549,06 €

Daň z příjmu   =  549,06 € x 19 % = 104,33 €

Měsíční mzda zaměstanance  500 €  1 000 €  1 500 € 
Sociální pojištění placené zaměstnancem  47 €   94 €   141 € 
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem  20 €  40 €  60 € 
Daň z příjmu 22,06 € 104,33 €  186,60 € 
Čistá mzda zaměstnance 410,94 €  761,67 €  1 112,40 € 
Odvody zaměstnavatele za zaměstnance  176 €   352 €   528 € 
Mzdové náklady zaměstnavatele   676 €   1 352 €   2 028 € 
Zdanění práce  39,2 %  43,7 %  45,1 %

U měsíční mzdy ve výši 1 000 euro dosahuje na Slovensku zdanění práce necelých 44 procent. Zaměstnanec tedy obdrží na svůj bankovní účet 56 procent mzdových nákladů zaměstnavatele.

Pramen: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka