Stát podpoří částečné úvazky, zaměstnavatelé získají slevu na pojistném | e15.cz

Stát podpoří částečné úvazky, zaměstnavatelé získají slevu na pojistném

Práce
Práce
• 
ZDROJ: Pexels

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Zaměstnavatelé mají získat slevu na pojistném na sociálním zabezpečení při zaměstnávání vymezených skupin osob na zkrácený úvazek. Příslušnou novelu schválila Poslanecká sněmovna ve zrychleném režimu. Zákon ještě musí schválit senát a podepsat prezident. Platit by mohl začít na začátku příštího roku.

Podle důvodové zprávy k novele zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je třeba podporovat zkrácené úvazky. Ty jsou totiž častou formou zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců. Přitom je však v České republice forma zaměstnávání v pracovním poměru na zkrácený úvazek minoritní (5,7 procenta), zatímco v Německu jde o 27,9 procenta a Rakousku 28,7 procenta.  

„Pro efektivní podporu zkrácených úvazků je potřebné kromě jiných opatření vzhledem k dominantnímu podílu pojistného na sociální zabezpečení na celkovém zdanění práce snížit i pojistné na sociálním zabezpečení na straně zaměstnavatele. předpokládá se, že toto opatření bude přirozeně motivovat zaměstnavatele zkrácené úvazky více vytvářet a nabízet,“ stojí v důvodové zprávě.  

Tip: Spočítejte si výši vaší odměny s naší kalkulačkou čisté mzdy

Sdílená pracovní místa a program Flexi

Velká novela zákoníku práce již s účinností od ledna 2021 přinesla právní úpravu job sharingu. Na sdíleném pracovním místě se mohou střídat dva nebo více zaměstnanců v pracovním poměru se sjednanou kratší týdenní pracovní dobou, s nimiž zaměstnavatel uzavřel speciální písemnou dohodu o sdílení pracovního místa. Zaměstnanci na sdíleném pracovním místě si pak rozvrhují pracovní dobu sami. Musí jít o zaměstnance v pracovním poměru, nikoliv o pracovníky pracující na DPČ nebo DPP.

Vytváření sdílených pracovních míst podporuje stát prostřednictvím programu Podpory forem flexibilního zaměstnávání (program Flexi). V rámci tohoto programu může zaměstnavatel získat na sdílené pracovní místo od Úřadu práce ČR refundaci mzdových nákladů (maximálně však za dobu 12 měsíců).

Program má podpořit vytváření sdílených pracovních míst pro určité skupiny zaměstnanců – zaměstnance se zdravotním postižením, zaměstnance starší šedesáti let, zaměstnance do třiceti let věku, zaměstnance pečující o dítě do deseti let věku, anebo o osobu v některém ze stupňů závislosti podle zvláštního právního předpisu.

Pětiprocentní sleva na pojistném na sociální zabezpečení

Vládní návrh zákona nyní přináší další novinku – slevu na pojistném pro zaměstnavatele, který zaměstnává stanovené skupiny zaměstnanců na kratší úvazek. Zaměstnavatelé budou moci uplatnit slevu ve výši 5 procent úhrnu vyměřovacích základů některých zaměstnanců. Ušetřit mají zaměstnavatelé, aby byli motivováni ke sjednávání kratších úvazků, zaměstnanci tak novinku na svých čistých mzdách nepoznají.

Na slevu vznikne nárok například při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, mladších 21 let nebo starších 55 let, pečujících o dítě mladší 10 let, anebo těch, kteří se zároveň soustavně připravují na budoucí povolání studiem. Zákon vymezuje ještě další podporované skupiny zaměstnanců.

„Podmínkou pro uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelům u těchto zaměstnanců je sjednání kratší pracovní nebo služební doby, než činí stanovená týdenní pracovní nebo služební doba, přičemž takováto stanovená pracovní nebo služební doba musí činit nejméně 8 a nejvíce však 30 hodin týdně ze všech pracovních a služebních úvazků u téhož zaměstnavatele,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. U zaměstnanců mladších 21 let nebude zkrácený úvazek podmínkou.

Pokud má zaměstnanec více kratší úvazků, slevu na pojistném může uplatnit pouze jeden zaměstnavatel. Zákon uvádí i případy, kdy nárok na slevu nevznikne – například v případě, kdy úhrn vyměřovacích základů zaměstnance za kalendářní měsíc bude vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. V letošním roce je průměrná mzda 38 911 korun a 1,5násobek tak činí 58 366,50 koruny.

Slevu na pojistném zaměstnavatel uplatní na speciálním tiskopisu a odečte ji z částky pojistného za příslušný kalendářní měsíc.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka