Dohoda o pracovní činnosti v roce 2022: Jak na odvody daní a pojištění v režimu DPČ

.

. Zdroj: Winsidetrading

Na základě dohody o pracovní činnosti lze za rok odpracovat více hodin než na základě dohody o provedení práce. Jak je to se zdaněním?

Na základě dohody o pracovní činnosti může zaměstnanec pro zaměstnavatele odpracovat maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Při 40hodinovém pracovním týdnu to je tedy 20 hodin, pravidla pro povolené hodiny se tedy liší od dohody o provedení práce (DPP). Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně.

Dohodu o pracovní činnosti může kdykoliv ukončit zaměstnanec i zaměstnavatel výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou, a to i bez udání důvodu. I zaměstnancům pracujícím na dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel přispívat na legislativou podporované finanční produkty (např. doplňkové penzijní spoření) s daňovými výhodami.

Nepřehlédněte: Nejdůležitější daňové novinky roku 2022 (VIDEO)

Video placeholde
Nejdůležitější daňové novinky roku 2022 • Videohub

DPČ není pracovní smlouva

Na práci konanou na základě dohody o pracovní činnosti se nevztahují některá ustanovení zákoníku práce, např. ohledně skončení zaměstnání, odstupného, dovolené. Zdanění se následně liší v závislosti na tom, jak vysokou odměnu zaměstnanec u zaměstnavatele má a zdali má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a jaké daňové slevy uplatňuje.

Zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani mohou k základní daňové slevě na poplatníka uplatňovat i další daňové slevy, na které mají nárok – např. daňové zvýhodnění na děti. V praxi tedy může i zaměstnanec pracující na dohodu o pracovní činnosti obdržet daňový bonus, jestliže je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu.

DPČ: Vzor ke stažení >>>

Příklad: Přivýdělek bez odvodů pojistného

Student Jan si přivydělává pro zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 3 400 korun. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Čistou odměnu na účet má student Jan ve výši 3 400 korun. Neplatí tedy z odměny žádné daně.

V případě, že je hrubá odměna 3 499 korun a méně, potom se z hrubé odměny neodvádí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu před slevami ve výši 510 korun (3 400 korun x 15 procent), proto neplatí student Jan ani nic na dani z příjmu.

Příklad: Dvě dohody o pracovní činnosti

Penzistka Marie si bude po celý rok 2022 přivydělávat pro dva zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti. Prohlášení k dani a slevu na poplatníka bude moci uplatňovat pouze u jednoho z nich. U prvního zaměstnavatele má hrubou odměnu 20 tisíc korun a uplatňuje zde slevu na poplatníka.

Čistá odměna na účet je 17 370 korun, na dani z příjmu je jí sraženo 430 korun (20 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka 2 570 korun), na sociálním pojištění je jí sraženo 1 300 korun (20 tisíc korun x 6,5 procenta) a na zdravotním pojištění je jí sraženo 900 korun (20 tisíc korun x 4,5 procenta).

V druhém zaměstnání má hrubou odměnu 15 tisíc korun. Na dani z příjmu je jí sraženo 2 250 korun (15 tisíc korun x 15 procent), slevu na poplatníka je možné uplatnit pouze jednou, a to u zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani. Na sociálním pojištění je jí sraženo 975 korun (15 tisíc korun x 6,5 procenta) a na zdravotním pojištění 675 korun (15 tisíc korun x 4,5 procenta). Čistá odměna na účet je 11 100 korun.

V případě přivýdělku na dvě dohody o pracovní činnosti se sociální pojištění i zdravotní pojištění odvádí z obou hrubých odměn, pokud je každá hrubá odměna 3 500 korun a více.

Za rok 2022 si bude muset paní Marie podat sama daňové přiznání, protože bude pracovat během roku 2022 pro dva zaměstnavatele současně alespoň v jednom kalendářním měsíci a z obou zaměstnání jí bude odvedena zálohová daň z příjmu.

Příklad: OSVČ s přivýdělkem na DPČ

Pan Martin si jako osoba samostatně výdělečně činná přivydělává na dohodu o pracovní činnosti pro zaměstnavatele XY. I OSVČ mohou mít příjem plynoucí ze závislé činnosti. Do daňového přiznání za rok 2022 bude muset pan Martin uvést nejenom příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ale i roční příjmy z dohody o pracovní činnosti. Od zaměstnavatele si bude muset vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech.