Vdovský a vdovecký důchod: Výše, nárok a valorizace v roce 2024

Kolik je průměrný vdovský důchod v ČR? (ilustrační foto)

Kolik je průměrný vdovský důchod v ČR? (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Na měsíční částku pozůstalostního důchodu nemá žádný vliv vlastní příjmová či majetková situace, ale částka důchodu, který pobíral nebo na který měl nárok zemřelý manžel či manželka. Rozdíly u pozůstalostních důchodů jsou však vyšší než by se na první pohled zdálo. Co vše ovlivňuje částku pozůstalostního důchodu?

Podmínky pro přiznání vdovského důchodu jsou stejné jako pro přiznání vdoveckého důchodu. Vzhledem k tomu, že se ženy v průměru dožívají vyššího věku než muži a většinou jsou muži v manželství starší, tak se vyplácí mnohem více vdovských důchodů než vdoveckých důchodů. V textu se budeme dále zabývat spíše vdovskými důchody, ale zákonné podmínky pro oba důchody jsou stejné.

Manželství jako nutná podmínka

Nárok na vdovský důchod vzniká pouze po zemřelém manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního či invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Po zemřelém partnerovi nárok na vdovský důchod nevzniká ani v případě výchovy více dětí.

Výpočet vdovského důchodu

Měsíční vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu je stejná pro všechny státem vyplácené důchody a v roce 2023 činí 4 040 korun, v roce 2024 bude činit 4 400 korun. Procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok zemřelý manžel.

Valorizace od ledna 2024

Všechny vdovské a vdovecké důchody, které již byly přiznány nebo budou přiznány do konce roku 2023 se od příštího roku zvýší o 360 korun. Důvodem je právě výše uvedené zvýšení základní výměry důchodu. Procentní výměra se zvyšovat nebude. Zvýšení bude tedy u všech důchodů v korunovém vyjádření stejně vysoké.

Vývoj průměrné částky pozůstalostních důchodů

V přiložené tabulce níže máme uvedenu měsíční částku vdovského a vdoveckého důchodu, pokud druhý z manželů nepobírá ani starobní ani invalidní státní důchod. Jedná se o tzv. samostatně (sólo) vyplácený pozůstalostní důchod. Vlivem mimořádných valorizací stoupaly pozůstalostní důchody v korunovém vyjádření méně než starobní důchody, neboť docházelo ke zvýšení procentní výměry stanoveným procentem.

Vzhledem k tomu, že muži mají v Česku v průměru starobní i invalidní důchody vyšší než ženy, tak je průměrný vdovský důchod vyšší než průměrný vdovecký důchod.

Období Průměrný vdovský důchod Průměrný vdovecký důchod
červen 2023 12 787 korun 11 566 korun
červen 2022 11 291 korun 10 192 korun
červen 2021 10 022 korun 8 990 korun
červen 2020 9 518 korun 8 533 korun
červen 2019 8 839 korun 7 883 korun
červen 2018 8 013 korun 7 114 korun
červen 2017 7 670 korun 6 783 korun

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (statistiky) – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Nárok na dva důchody

V případě nároku na dva státní důchody, což je v praxi nejčastěji nárok na vlastní starobní důchod a potom právě pozůstalostní důchod, náleží v plné částce vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího pouze polovina procentní výměry. Vzhledem k tomu, že většinou je pozůstalostní důchod nižší než vlastní starobní důchod, tak z vdovského či vdoveckého důchodu náleží jen polovina procentní výměry.

Příklad:

Pokud vdově náleží průměrný vdovský důchod 12 787 korun a následně je jí přiznán vyšší vlastní starobní důchod, tak činí vdovský důchod jen 4 374 korun (12 787 korun - základní výměra 4 040 korun) x 50 procent).