Jak vysoký je invalidní důchod prvního stupně?

invalidní důchod

invalidní důchod Zdroj: pixabay.com

.
dítě,invalidita,postižení,pojištění
3
Fotogalerie

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního stupně je velmi složité a pro většinu příjemců invalidního důchodu prvního stupně je výdělečná činnost nutností.

Příjemci invalidního důchodu prvního stupně neplatí žádné daně. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se neplatí z žádného státního důchodu. U zdravotní pojišťovny jsou pro účely placení zdravotního pojištění vedeni jako státní pojištěnci. Dani z příjmu za rok 2023 podléhá až roční důchod nad 622 800 korun, což v žádném případě není případ invalidních důchodců prvního stupně.

Základní výměra je stejná

Invalidní důchod prvního stupně se skládá, stejně jako ostatní státní důchody, ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou a v roce 2023 činí částku 4 040 korun.

Co ovlivňuje procentní výměru?

Procentní výměra závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší příjmy a získaná doba pojištění (včetně dopočtené doby pojištění), tím vyšší částka invalidního důchodu prvního stupně.

Jak roste invalidní důchod?

Vlivem mimořádných valorizací v loňském roce a v letošním roce došlo ke zvýšení i invalidních důchodů prvního stupně. Stále však průměrný invalidní důchod I. stupně nedosahuje ani 10 tisíc korun, jak je vidět z přiložené tabulky.

Vývoj průměrné částky invalidního důchodu prvního stupně

Měsíc/rok měsíční částka
6/2023 9 767 korun
3/2023 9 264 korun
12/2022 8 887 korun
06/2022 8 677 korun
12/2021 7 642 korun
12/2020 7 366 korun
12/2019 6 851 korun
12/2018 6 207 korun
12/2017 5 998 korun

Zdroj: ČSSZ

Mimořádná červnová valorizace

Od června 2023 se z důvodu mimořádné valorizace zvýšila všem příjemcům státního důchodu procentní výměra důchodu o 2,3 procenta a 400 korun. Polepšili si i invalidní důchodci I. stupně.

Praktický příklad

Pan Václav měl v dubnu 2023 měsíční invalidní důchod ve výši 9 000 korun (základní výměra 4 040 korun + procentní výměra 4 960 korun). Od června má měsíční invalidní důchod 9 515 korun (základní výměra 4 040 korun + procentní výměra 5 475 korun).

Práce je nutností

Pro invalidní důchodce prvního stupně je vhodné mít práci, ze které se platí sociální pojištění (např. na zkrácený úvazek), nejenom z důvodu zvýšení měsíčního příjmu, ale i s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu. Mít dostatek peněz je pro invalidní důchodce složité. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně totiž nepatří mezi náhradní doby pojištění. Náhradní dobou pojištění je pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

Invalidní důchodce I. stupně a úřad práce

Při splnění zákonných podmínek ohledně doby pojištění mají i příjemci invalidního důchodu prvního stupně evidovaní na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti. Invalidní důchodci prvního stupně mají nárok i na případnou nemocenskou.

Daňové slevy

Příjemci invalidního důchodu I. stupně mají nárok při výpočtu daně z příjmu na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun jako ostatní zaměstnanci a ještě na daňovou slevu na invaliditu prvního stupně ve výši 210 korun.

Průkazy ZTP/P, ZTP a TP: Výhody a jak podat žádost >>>