Daň z příjmu 2019: Vše, co potřebujete vědět | E15.cz

Vše, co potřebujete vědět o dani z příjmu v 10 bodech

Daně
Daně
• 
ZDROJ: ČTK

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Při výpočtu čisté měsíční mzdy je zaměstnancům jejich zaměstnavatelem z hrubé mzdy odvedena zálohová daň z příjmu. Co ovlivňuje výpočet daně z příjmu? Proč se může daňová situace lišit?

Výpočet daně z příjmu fyzických osob není vždy stejná, záleží na konkrétní situaci zaměstnance, v praxi mohou mít dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou rozdílně vysokou čistou mzdu. 

1) Prohlášení k dani lze podepsat jednou

Při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatní mzdová účetní daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok, pouze však za předpokladu podepsaného prohlášení k dani. Prohlášení k dani je však možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Například při práci pro dva zaměstnavatele současně se prohlášení k dani podepíše pouze u jednoho z nich, zpravidla u toho, kde je hrubá mzda vyšší.

2) Sleva na poplatníka náleží vždy

Při podepsaném prohlášení k dani se uplatní vždy daňová sleva na poplatníka v částce 2 070 korun. Pro splnění ostatních daňových slev, například na studenta (ve výši 335 korun), na invaliditu prvního a druhého stupně (ve výši 210 korun) nebo invaliditu třetího stupně (ve výši 420 korun) musí být splněny zákonné podmínky a musí se nárok na tyto slevy vydokladovat. Sleva na poplatníka náleží vždy a není potřeba žádného „papíru“.

3) Rozhodující je superhrubá mzda

Daň z příjmu fyzických osob se platí ze superhrubá mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob může být tedy vyšší než 15procentní sazba daně z příjmu.

4) Daňové zvýhodnění uplatňuje jeden z rodičů

Při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatní vždy pouze jeden z rodičů daňové zvýhodnění na děti (na první dítě 1 267 korun, na druhé dítě 1 617 korun a na třetí dítě 2 017 korun). Daňové zvýhodnění je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak náleží nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů.

Tip: Spočítejte si výši čisté mzdy s pomocí naší kalkulačky

5) Daň z příjmu neovlivňuje nemocenské dávky ani výši důchodu

Někteří zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou mohou platit nízké částky na dani z příjmu fyzických osob, například právě z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na více dětí. Nižší odvod na dani z příjmu fyzických osob však nemá negativní vliv na výši nemocenských dávek (například nemocenské, mateřské, otcovské nebo ošetřovného) nebo výši důchodu. Výše nemocenských dávek a státních důchodů závisí na výši odvodů na sociálním pojištění. Při výpočtu sociálního pojištění se přitom neuplatňují žádné daňové odpočty a daňové slevy jako je tomu při výpočtu daně z příjmu fyzických osob.

6) Solidární daň se platí měsíčně

Zaměstnanci s hrubou mzdou nad limit odvádí i 7procentní solidární daň z příjmu. Při výpočtu měsíční čisté mzdy podléhají měsíční solidární dani hrubé mzdy nad částku 130 796 korun. Pro výpočet solidární daně je tedy rozhodující hrubá mzda a nikoliv superhrubá mzda. Do limitu se odvádí jenom 15procentní zálohová daň z příjmu.

7) Daňové odpočty se uplatní až za celý rok

Při výpočtu měsíční čisté mzdy nelze uplatňovat daňové odpočty v poměrné výši, například 2 000 korun u životního pojištění či 2 000 korun u doplňkového penzijního spoření. Při splnění zákonných podmínek se daňové odpočty, na které je nárok dle § 15 zákona o dani z příjmu, uplatní v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání až za celý kalendářní rok.

8) Lze obdržet daňovou vratku

Během roku se odvádí zálohová daň z příjmu fyzických osob. Daňová povinnost za celý kalendářní rok však může být v praxi nižší, než kolik činily zaplacené zálohy během roku. Nejčastější důvody jsou: uplatnění daňových odpočtů za celý kalendářní rok, práce pouze po část roku a nevyužití v plném rozsahu slevy na poplatníka, nárok na slevu na manželku (manžela), nárok na daňovou slevu školkovného. U povinného pojistného žádný přeplatek na měsíčních platbách vzniknout nemůže.

9) Daně se platí z obou zaměstnání

Zaměstnanci pracující současně pro dva zaměstnavatele odvádí daň z příjmu z obou zaměstnání. Platba daně z příjmu u jednoho zaměstnavatele neosvobozuje od dalších daňových povinností u dalšího zaměstnavatele.

10) I z dohod se může odvádět zálohová daň z příjmu

Srážkové dani z příjmu podléhají hrubé odměny z pracovních dohod pouze při nepodepsaném prohlášení k dani a odměně do limitu – u dohody o provedení práce musí hrubá měsíční odměna činit 10 000 korun a méně a u dohody o pracovní činnosti méně než 3 000 korun. V ostatních případech se i z práce na některou z pracovních dohod odvádí zálohová daň z příjmu.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka