Kupujete nemovitost? Pozor na daň z nabytí

Nemovitosti, se kterými je spojen vyšetřovaný Ital Claudio Leo Personnettaz

Nemovitosti, se kterými je spojen vyšetřovaný Ital Claudio Leo Personnettaz Zdroj: Michael Tomeš, E15

Ilustrační foto
Jak vydělat na pronájmu. Nový magazín E15 Premium
3
Fotogalerie

Pokud jste koupili dům, byt či pozemek, vaší povinností je do tří měsíců podat přiznání k dani z nabytí nemovitosti. Tato daň má řadu odpůrců. Někteří z nich tak navrhují její zrušení. 

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti byste měli splnit do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém došlo ke vkladu vlastnického práva na katastru. Jste-li tedy jako nový majitel nemovitosti zapsáni do katastru v červnu, musíte daňové přiznání podat nejpozději do konce září.

Daň z nabytí nemovitosti a formulář

Formulář k dani z nabytí nemovitoti je dostupný na stránkách Finanční správy i pobočkách finančního úřadu. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta ze základu daně, kterým je nabývací hodnota nemovitosti snížená o uznatelné výdaje (například výdaje za znalecký posudek). Nabývací hodnotou je buď kupní cena, nebo srovnávací daňová hodnota. Při výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí se použije vždy vyšší z těchto částek.

Od roku 2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí kupující. Předtím ji platil prodávající a kupující byl v pozici ručitele. Institut ručitele byl zcela zrušen.

Daň z nabytí nemovitosti – osvobození

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí pouze při úplatném prodeji nemovitosti. Při neúplatném převodu nemovitosti formou darování nebo dědictví se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí. Rovněž se neplatí při prodeji družstevního bytu, neboť v takovém případě se jedná o převod členských práv. Osvobození se dle zákona pak vztahují na první úplatné nabytí rodinného domu nebo bytu v bytovém domě.

Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:

  • pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
  • právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
  • spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v předchozích bodech.

Daň z nabytí nemovitosti a zákon

Daň z nabytí nemovitosti je častým předmětem svárů mezi politiky. Málokdo si je stoprocentně jist, kdo ji má vlastně platit. Odpůrci navíc tvrdí, že je nemorální, přispívá ke zdražování nemovitostí a jedná se o dvojí zdanění, protože v drtivé většině si lidé nemovitost pořizují z peněz, které už jednou zdanili daní z příjmů.

Investujete do realit? Chcete vydělat na pronájmu? Řadu praktických informací najdete v magazínu E15 Premium, objednávejte zde >>>

Video placeholde

Jak vydělat na pronájmu. Nový magazín E15 Premium • E15

Senátoři na toto téma diskutovali na začátku května. Senát vložil svůj návrh do poslanecké novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí, která má osvobodit od daně první prodej bytů v rodinných domech. Pro přijetí návrhu na zrušení zákona hlasovalo 47 z 61 přítomných senátorů, proti byli jen dva senátoři. Předlohu tak nyní dostane opět Sněmovna, která o senátním návrhu na zrušení daně rozhodne.

Stát na dani z nabytí vybral loni 13,6 miliardy korun, předloni to bylo 12,5 miliardy.