Vše o čerpání dovolené aneb Jak dát práci vale bez starostí

dovolená, práce

dovolená, práce Zdroj: profimedia.cz

Bohatství, ilustrační foto
..
3
Fotogalerie

Hlavní sezona čerpání dovolených je tu. Podle zákoníku práce čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Zaměstnanci ale v praxi žádají o volno v určitém termínu. Závisí však na vůli zaměstnavatele, zda mu dovolenou schválí.

Rozhodnutí o termínu dovolené je ve většině případů na zaměstnavateli. „Dnes už je ale v celé řadě společností běžné, že zaměstnanci sami podávají návrh termínu dovolené zaměstnavateli podle svých preferencí,“ uvádí Ivana Brancuzká, manažerka společnosti Contract Administration.

Zaměstnavatel pak takovou dovolenou může, ale nemusí schválit. V případě, že s ní souhlasí, dle zákona by ji měl písemně potvrdit. Písemné určení dovolené může být totiž zásadní při řešení možných sporů a také při jejím zrušení ze strany zaměstnavatele.

Zrušení dovolené

Zaměstnavatel může dle zákona přistoupit ke zrušení dovolené či z ní zaměstnance odvolat. Pracovník však může uplatnit nárok na kompenzaci. Právo zrušit dovolenou či z ní zaměstnance odvolat má zaměstnavatel ze zákona.

Zákoník práce ale nevymezuje konkrétní důvody, pro které by měl být zaměstnanec z dovolené odvolán nebo okolnosti, za kterých by mělo dojít ke změně určené doby čerpání dovolené. Dá se říci, že má jít o závažné provozní důvody, které není možné vyřešit jiným vhodným způsobem. Jedná se tedy o výjimečné právo, které je proti zneužití ze strany zaměstnavatele chráněno tím, že zaměstnavatel je povinen uhradit náklady, jež tím zaměstnanci bez jeho zavinění vznikly. Už kvůli této povinnosti dochází k rušení dovolené jen velmi výjimečně.

Pokud však tato situace nastane, pro nárok na úhradu nákladů spojených se zrušením dovolené či návratem z ní ze strany zaměstnavatele, je potřeba splnit určité podmínky. „Zde je právě důležité, aby měl zaměstnanec dovolenou předem řádně určenou k čerpání. Pokud by totiž musel rušit zaplacený zájezd, který si objednal bez toho, aniž by měl dovolenou písemně schválenou – například pouze jím samotným napsanou v rozpisu dovolených, nevzniká mu nárok na kompenzaci,“ upozorňuje Brancuzká.

Zároveň doplňuje, že pokud by se stalo, že zaměstnanec není během dovolené k zastižení, nemusí se obávat trestu. Ze strany zaměstnavatele mu za to nesmí být uloženy žádné sankce.

Jsou nutné dva týdny?

Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpání, měla by podle zákoníku práce alespoň jedna část dovolené činit nejméně dva týdny vcelku.

„Ačkoli zákoník práce preferuje čerpání dovolené pokud možno v celku nebo alespoň v délce dvou týdnů v celku, nic nebrání zaměstnanci čerpat dovolenou i v kratších časových úsecích, pokud se na tom dohodne se zaměstnavatelem, resp. zaměstnavateli nic nebrání určit zaměstnanci čerpání dovolené v kratších časových úsecích, pokud se na tom dohodne se zaměstnancem,“ vysvětluje Vít Havrda, právník ze společnosti Kodap legal.

Nařízená dovolená

Při nařízení čerpání dovolené musí zaměstnavatelé dodržet tyto důležité podmínky:

  • Nařízenou dovolenou je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem.
  • Pokud zaměstnavatel rozplánuje dovolenou na celý rok, tak alespoň jeden „úsek“ dovolené musí činit nejméně dva týdny v kuse, pokud se se zaměstnancem nedomluví jinak.

Ve zkušební době

Dovolenou je za určitých podmínek možné čerpat i ve zkušební době. „Nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká každému, kdo pro jednoho zaměstnavatele odpracoval alespoň 60 dní. Pokud není tato podmínka splněna, může zaměstnanci vzniknout nárok na dovolenou za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Zároveň má zaměstnavatel možnost určit čerpání dovolené zaměstnanci i v případě, že tento prozatím nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže lze předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popř. do skončení pracovního poměru,“ vysvětluje Vít Havrda.

Příspěvek na dovolenou

Někteří zaměstnavatelé ve státní i soukromé sféře poskytují svým zaměstnancům příspěvek na rekreaci. Proto není na škodu se informovat, zda nelze nějaký získat. Zda zaměstnavatelé svým zaměstnancům příspěvek na dovolenou poskytnou, je čistě na jejich rozhodnutí. Pravidla poskytování zaměstnaneckých benefitů mohou být stanovena ve vnitřním předpise zaměstnavatele či v kolektivní smlouvě, a tyto dokumenty musí být přístupné k nahlédnutí.