Vysoké příjmy a daně za rok 2021: Kdo zaplatí méně, kdo si pohorší?

Výpočet čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy Zdroj: Profimedia.cz

Vzhledem k legislativním změnám bude platit za rok 2021 většina lidí s vysokými příjmy méně na daňových odvodech. Kdo si však pohorší? Jaká pravidla platí pro zdanění vysokých příjmů?

Z důvodu zrušení superhrubé mzdy a výpočtu daně z příjmu fyzických osob přímo z hrubé mzdy a zvýšení roční slevy na poplatníka z 24 840 na 27 840 korun si nejvíce finančně polepšili zaměstnanci s vysokými mzdami.

OSVČ s vysokými zisky do 1 701 168 korun si polepší jen o 3 000 korun, což je právě důsledkem zvýšení slevy na poplatníka. Při zisku nad limit si OSVČ dokonce daňově pohorší, neboť vysoké zisky nad limit podléhají za letošní rok 23procentní sazbě daně z příjmu fyzických osob, za rok 2020 činila souhrnná sazba daně (i při zohlednění solidární daně) 22 procent.

Příklad: Vyšší čistá mzda

Paní Karolína měla pro zjednodušení po celý rok 2020 hrubou mzdu 80 000 korun, čistou mzdu na účet tedy dostávala ve výši 57 205 korun, ale v letošním roce při stejné hrubé mzdě dostává na účet 61 520 korun.

Odvod na sociálním pojištění i zdravotní pojištění je stejný. Sociální pojištění činí 5 200 korun (80 000 korun x 6,5 procenta) a zdravotní pojištění 3 600 korun (80 000 korun x 4,5 procenta).

Nižší je však částka daně z příjmu fyzických osob, v roce 2021 činí 9 680 korun (80 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka 2 320 korun), v roce 2020 byla 13 995 korun ((80 000 korun x 1,338 na sta nahoru) x 15 procent - sleva na poplatníka 2 070 korun).

Příklad: I OSVČ si polepší

Podnikatelka Hana měla za rok 2020 daňový základ (hrubý zisk) 1 500 000 korun, na dani z příjmu tedy zaplatila 200 160 korun (1 500 000 korun x 15 procent - roční sleva na poplatníka 24 840 korun). Za rok 2021 při daňovém základu 1 500 000 korun zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 197 160 korun (1 500 000 korun x 15 procent - roční sleva na poplatníka 27 840 korun).

Zrušení solidární daně

Za rok 2020 odváděli daňoví poplatníci z rozhodného zdanitelného příjmu nad 1 672 080 korun mimo standardní 15procentní sazbu daně z příjmu ještě 7procentní solidární daň. Od letošního roku je solidární daň zrušena, ale jsou zavedena dvě daňová pásma. Do ročního základu daně ve výši 1 701 168 korun činí sazba daně z příjmu 15 procent, nad 1 701 168 korun potom 23 procent. Zatímco solidární dani podléhaly pouze příjmy z dílčích základů daně ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, tak 23procentní sazbě daně za rok 2021 podléhají všechny zdanitelné příjmy, tedy i z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní daňové příjmy.

Příklad: Příjmy z nájmu

Paní Romana má pouze pasivní příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. I paní Romana má nárok na slevu na poplatníka v plném rozsahu, stejně jako ostatní daňoví poplatníci.  Daňový základ za rok 2020 činil 2 000 000 korun a na dani z příjmu fyzických osob zaplatila 275 160 korun (2 000 000 korun x 15 procent - roční sleva na poplatníka 24 840 korun). Za rok 2021 zaplatí na dani z příjmu 296 067 korun, protože do daňového základu 1 701 168 korun činí sazba daně 15 procent a nad 1 701 168 korun potom 23 procent.

I když uplatní za rok 2021 paní Romana slevu na poplatníka o 3 000 korun vyšší, tak zaplatí na dani z příjmu meziročně o 20 907 korun více. Důvodem je skutečnost, že za rok 2020 nepodléhaly pasivní příjmy solidární dani a za rok 2021 podléhají vyšší 23procentní sazbě daně všechny zdanitelné příjmy.

Vyšší odvody na sociálním pojištění

Odvodům na sociální a zdravotní pojištění podléhají pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Zatímco sociální pojištění se však platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu, tak zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysokých rozhodných příjmů. Pro platbu zdravotního pojištění není žádný strop zaveden. Strop pro placení sociálního pojištění se však meziročně zvýšil z 1 672 080 korun na 1 701 168 korun. Lidé s vysokými příjmy nad limit tedy zaplatí na sociálním pojištění za rok 2021 více než za rok 2020.