Zájem o flexibilní pracovní úvazky je čím dál větší, nabídka však zaostává

práce

práce Zdroj: ProfiMedia

Hledání práce
2
Fotogalerie

Poslední dva roky nám ukázaly, že v mnoha profesích není nutné chodit každý den do kanceláří. S tím jde ruku v ruce i zájem o flexibilní pracovní úvazky, které lákají zaměstnance, ale zaměstnavatele už méně.

Podle údajů společnosti Grason se v současné době nabízí flexibilita u méně než 10 procent inzerovaných pracovních míst. A to i ve chvíli, kdy je pro 70 procent zaměstnanců flexibilita známkou atraktivity. Týká se to přitom nejen mladých lidí, kde se stává nutností, ale i ostatních věkových kategorií. Většina lidí starších 50 let chce pomalu odcházet do důchodu prostřednictvím zkrácení pracovní doby.

Pracovní trh se změnil

„Pandemie koronaviru a přijatá protipandemická opatření zanechala na pracovním trhu své stopy, a to v podobě požadavku flexibility. Její podoba však není pro všechny univerzální. Zaměstnanci chtějí větší možnost volby, samostatnost a ohled na jejich well-being,“ říká generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika Jaroslava Rezlerová.

„Jsme svědky největšího nedostatku talentů za posledních 16 let, což dává prostor požadavkům zaměstnanců téměř na všech úrovních a v každém odvětví. Zaměstnavatelům nezbývá nic jiného než jim věnovat pozornost. Výzvou pro manažery bude naslouchat, přizpůsobit se a přemýšlet jinak o tom, jak k nim přistupovat a naplňovat je.“

Zaměstnavatelé leckdy chtějí něco jiného než zaměstnanci. Ale na potřeby pracovníků budou muset firmy reagovat, jak jen to bude možné. Kvalitních lidí v různých oborech je málo a firma raději přijme šikovného daňového poradce na flexibilní pracovní úvazek, než aby měla pozici úplně neobsazenou.

"Poptávka po pracovnících je enormní, firmy však hledají pracovníky na hlavní pracovní poměr. Lidé ale naopak preferují možnost volného výběru kdy, kde a jak budou pracovat. Flexibilní zaměstnanci jsou schopni pokrýt i obtížně obsaditelné pozice. Technologie Grasonu pomáhá firmám implementovat flexibilitu, bez nutnosti využití personálních agentur," podotýká Karel Mařík, spoluzakladatel a CEO start-upu Grason a dodává, že příští rok bude pravděpodobně v pracovních nabídkách více flexibilních úvazků. "Nová legislativa totiž zaměstnavatelům umožní slevu na pojistném, která může znamenat nižší odvody za zaměstnance. Což by mohlo hrát do karet právě vyššímu počtu flexibilních pracovních úvazků," vysvětluje Karel Mařík.

Sleva zatraktivní pracovní flexibilitu

Novela zákona o pojistném na sociálním zabezpečení začne platit od 1. února 2023. Místo aktuálních 24,8 procenta z vyměřovacího základu, které teď zaměstnavatel odvádí za zaměstnance, v některých případech klesne na 19,8 procenta. Týká se to například zaměstnanců nad 55 let, rodičů, pečující o dítě do 10 let, studenty (zákona o důchodovém pojištění), osoby se zdravotním postižením, osoby mladší 21 let nebo na ty, kteří v předešlém roce prošly rekvalifikací.

Otázkou je, jestli tato sleva opravdu přiměje firmy k vyššímu počtu flexibilních pracovních míst. Minimálně pro rodiče a starší lidi by to znamenalo větší a efektivnější začlenění do pracovního procesu.