Založení s.r.o.: Na plně elektronické řešení si ještě musíme počkat | E15.cz

Založení s.r.o.: Na plně elektronické řešení si ještě musíme počkat

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Podle zprávy Světové banky Doing Business 2020, trvá zahájení podnikání prostřednictvím s.r.o. v Česku 24,5 dne, čímž si naše země v žebříčku 190 sledovaných ekonomik opět pohoršila. Aktuálně zaujímá 134. místo.

Založení s.r.o. do tří dnů? Prozatím pouze teoreticky

Už v roce 2011 vyzvala Evropská komise členské státy, aby za účelem podpory malých podniků zjednodušily administrativní procesy tak, aby bylo možné s.r.o. založit během tří pracovních dní, a to s náklady do výše 100 eur.

„V ČR společnost s ručením omezeným založí notář díky přímému zápisu do obchodního rejstříku za jediný den. Hned druhý den mohou lidé začít podnikat,“ uvedl k tomu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

V praxi je však proces o něco delší. Při první návštěvě notáře dochází se sepsání zakladatelského právního jednání, následuje návštěva živnostenského úřadu a banky. Živnostenský úřad má na vydání výpisu z živnostenského rejstříku lhůtu 5 pracovních dní, přičemž je začínající podnikatel omezen i úřední dobou živnostenských úřadů. Pro žadatele jsou úřady otevřené zpravidla jen v pondělí a ve středu.

S výpisem ze živnostenského rejstříku, potvrzením správce vkladu o splnění vkladové povinnosti a velmi často i s potvrzením banky o skutečnosti, že byly vklady splaceny, a dalšími potřebnými dokumenty pak zamíří zakladatel opět k notáři, který sepíše notářský zápis o osvědčení pro zápis a zároveň může provést přímý zápis do obchodního rejstříku.

Světová banka v rámci studie Doing Business 2020 do procesu započítává i nejdelší a administrativně nejnáročnější dobrovolnou registrace k dani z přidané hodnoty. Finanční správa v rámci registračního řízení provádí prověřování přihlášek k registraci, mnohdy musí podnikatel doložit další podklady. Na rozhodnutí o registraci má správce daně třicet dní.

Online v roce 2021?

V loňském roce předložili Piráti společně s ANO a ODS poslanecký návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností. Návrh počítá s tím, že by bylo možno založit společnost s ručením omezeným (je-li předmětem činnosti pouze volná živnost) během 24 hodin a v plném rozsahu přes internet. Toho má být docíleno automatizací procesů, v rámci návrhu byl představen i speciální software. Změna by se měla dotknout například zákonů o živnostenském podnikání, o obchodních korporacích, soudních poplatcích a správních poplatcích nebo zákona o veřejných rejstřících.

„Současný složitý systém zakládání společností vytvořil finanční i časové transakční náklady. Z důvodu vysokých transakčních nákladů a složitosti procesu vzniku společnosti je dnes podstatná část všech společností zakládána přes zprostředkovatele. Proto zakladatelé často raději zaplatí (navíc ke všem dalším poplatkům) za styk s veřejnou správou soukromníkům, kteří za ně byrokracii ‚vyběhají‘,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu zákona.

Poplatek ve výši 500 korun, který by byl se založením s.r.o. podle návrhu spojen, by mělo být možné uhradit platební kartou. Výpis z rejstříku trestů si má podle navrhovatelů rejstříkový soud zajistit sám, neboť se jedná o informaci zjistitelnou z informačních systémů veřejné správy. Již existující informační systémy veřejné správy by měly být propojeny do uživatelsky přívětivé aplikace.

Ačkoliv vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko, upozornila na nedostatečné ověření identifikace zakládajících osob v souladu s nařízením eIDAS a řadu legislativně technických nedostatků. Poslanecký návrh počítá s tím, že k ověření dokumentů pro zápis do rejstříku má být využit elektronický podpis nebo datová schránka, což podle unijního nařízení eIDAS nepostačuje.

„Vláda upozorňuje, že jednoznačná identifikace osob zakladatelů je pro řádné fungování a nezneužívání systému on-line založení a zápisu obchodních společností nezbytná a může jí být dosaženo pouze za použití technických požadavků splňujících nejpřísnější požadavky podle nařízení eIDAS,“ uvedla vláda ve svém stanovisku. „V opačném případě by mohly být společnosti s ručením omezeným zakládány nastrčenými osobami, tzv. ‚bílými koňmi‘, a následně zneužívány k nezákonným účelům (např. daňovým únikům).“

Bez ohledu na stav projednání poslanecké novely musí být do roku 2021 do našeho právního řádu včleněna evropská směrnice o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Ta má umožnit založení společnosti s ručením omezeným plně online.

V příštím roce se tak snad již dočkáme. A třeba to bude fungovat tak jako na Novém Zélandu, kde je možné firmu založit během několika hodin.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka