Zaměstnanci a daňové přiznání za rok 2020 v příkladech | E15.cz

Zaměstnanci a daňové přiznání za rok 2020 v příkladech

Daňové přiznání
Daňové přiznání
• 
ZDROJ: Tomeš Michael

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Někteří zaměstnanci si musí sami podat daňové přiznání za rok 2020 a nemohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Podívejme se na praktické příklady.

Povinnost podat daňové přiznání není záležitostí jenom osob samostatně výdělečně činných, ale i některých zaměstnanců. Jaké jsou nejčastější důvody?

Práce pro dva zaměstnavatele současně

Pan Martin pracoval po celý rok 2020 na hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele AB a od ledna do srpna ještě na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele XY. Z obou mezd byla tedy panu Martinovi odvedena zálohová daň z příjmu. Daňové přiznání si musí za rok 2020 podat i zaměstnanci, kteří v některém měsíci roku pracovali pro dva zaměstnavatele současně, přičemž jim z obou mezd byla odvedena zálohová daň z příjmu. Přestože tedy pracuje již pan Martin pouze pro zaměstnavatele XY, tak si musí za rok 2020 sám podat daňové přiznání.

Brigáda k zaměstnání

Slečna Kateřina pracovala po celý rok pro zaměstnavatele CD a současně si během měsíců červen až září přivydělávala pro zaměstnavatele KL na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 16 000 korun. I paní Kateřina má tedy povinnost podat za rok 2020 daňové přiznání, neboť alespoň po část roku měla příjem od dvou zaměstnavatelů současně, přičemž z hrubé mzdy i hrubé odměny jí byla odveden zálohová daň z příjmu.

Podnikání při zaměstnání

Zaměstnanec Karel si ke svému zaměstnání na hlavní pracovní poměr přivydělává drobnou samostatnou výdělečnou činností s ročním příjmem 80 000 korun. Pan Karel si musí za rok 2020 daňové přiznání, přestože se samostatné výdělečně činnosti věnuje nepravidelně a každý měsíc platí ze své hrubé mzdy zálohovou daň z příjmu.

Spolupracující zaměstnanec

Paní Simona po celý rok 2020 pracovala na hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele XY. Současně však pomáhala v podnikání svému manželovi jako spolupracující osoba. I když paní Simona vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tak má povinnost podat za rok 2020 daňové přiznání. Spolupracující osoby mají stejné daňové povinnosti jako „standardní“ OSVČ.

Platba solidární daně

Manažerka Markéta má za rok 2020 souhrnnou hrubou mzdu 2 100 000 korun. Přestože paní Markéta pracovala pouze pro jednoho zaměstnavatele po celý kalendářní rok, tak má povinnost podat daňové přiznání. Dle zákona o dani z příjmu musí totiž podat daňové přiznání občané mající povinnost platit solidární daň. Za rok 2020 přitom podléhají 7procentní solidární dani rozhodné příjmy nad 1 672 080 korun.

Zrušení životního pojištění

Zaměstnanec Pavel zrušil během roku 2020 smlouvu o životním pojištění, u které uplatňoval v posledních 6 letech daňový odpočet. Snižoval si tedy daňový základ o zaplacené vklady na smlouvu. Pan Pavel zrušil smlouvu předčasně, a proto musí daňové výhody zpětně dodanit v daňovém přiznání. Daňový základ za rok 2020 si pan Pavel zvýší o souhrnnou daňovou částku daňových odpočtů za všech šest let (maximální lhůta je 10 let).  

Příjmy z nájmu

Paní Jitka má ke svému zaměstnání pravidelný příjem z nájmu bytu ve výši 8 000 korun. Paní Jitka tedy nemůže požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, neboť i příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu jsou překážkou pro to, aby zaměstnavatel provedl za zaměstnance roční zúčtování daně. Zaměstnanci s příjmy z nájmu vyplní nejenom standardní čtyřstránkové daňové přiznání, ale i přílohu číslo dva daňového přiznání.

Nesplnění časového testu u pasivních příjmů

Zaměstnanec Jaromír koupil byt, který zrekonstruoval a po dvou letech prodal se ziskem. Pan Jaromír musí zisk z této obchodní transakce zdanit a podat daňové přiznání, neboť mezi nabytím a prodejem bytu, který neslouží k vlastnímu bydlení, neuplynula pětiletá lhůta. Při splnění zákonných podmínek jsou od daně z příjmu osvobozeny příjmy z prodeje nemovitosti nebo příjmy z prodeje cenných papírů. Zejména je potřeba dodržet časový test. Jestliže však nejsou dodrženy zákonné podmínky pro daňové osvobození takového pasivního příjmu, potom je nutné takový příjem zahrnout do daňového přiznání.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka