Zrušení superhrubé mzdy: Jak to bude s daní z příjmu v roce 2021? | E15.cz

Zrušení superhrubé mzdy: Porovnali jsme možné varianty daně z příjmu v roce 2021

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Poslanecká sněmovna schválila zrušení institutu superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. Návrh nyní poputuje do Senátu. Porovnejme si tedy daňovou úsporu v roce 2021 proti letošnímu roku nejenom dle schváleného materiálu, ale i při možném zrušení pouze superhrubé mzdy nebo pouze zvýšení slevy na poplatníka.

V roce 2020 se daň z příjmu fyzických osob počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, které v souhrnu činí 33,8 procenta (24,8 procenta na sociálním pojištění a 9 procent na zdravotním pojištění).

Superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Sazba daně z příjmu činí 15 procent ze superhrubé mzdy a měsíční sleva na poplatníka, která snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, činí 2 070 korun (24 840 korun za rok). Z hrubé měsíční mzdy nad 139 340 korun se platí ještě 7procentní solidární daň. V přiložené tabulce máme vypočtenu daň z příjmu u hrubé mzdy 40 000 korun.

Výpočet daně z příjmu fyzických osob v roce 2020

Výpočet částka
Hrubá mzda 40 000 korun
Superhrubá mzda 53 600 korun
(40 000 x 1,338, na stokoruny nahoru)
Daň z příjmu 8 040 korun
(53 600 x 15 procent)
Sleva na poplatníka 2 070 korun
Daň z příjmu po slevě

5 970 korun
(8 040 - 2 070)

Efektivní daň z příjmu

14,93 procenta
(5 970 korun: 40 000 korun)

a)      Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka

Pokud projde úspěšně celým legislativním procesem zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka, potom bude sazba daně z příjmu 15 procent, ale daň z příjmu se bude počítat přímo z hrubé mzdy. Hrubé mzdy nad 4násobek průměrné mzdy budou podléhat 23procentní sazbě daně z příjmu. Sleva na poplatníka za celý kalendářní rok 2021 by byla na úrovni průměrné hrubé mzdy za rok 2019, tedy ve výši 34 125 korun. Při výpočtu měsíční čisté mzdy zaměstnance by se sleva na poplatníka uplatňovala v poměrné výši, v jedné dvanáctině.

Výpočet daně z příjmu fyzických osob dle varianty a)

Výpočet částka
Hrubá mzda 40 000 korun
Daň z příjmu

6 000 korun
(40 000 x 15 procent)

Sleva na poplatníka 2 843 korun
Daň z příjmu po slevě

3 157 korun
(6 000 - 3 157)

Efektivní daň z příjmu

7,9 procenta
(3 157 korun: 40 000 korun)

b)      Zrušení superhrubé mzdy a ponechání slevy na poplatníka

V případě, že by Senát neschválil daňové změny schválené Poslaneckou sněmovnou, tak jednou z dalších možností, která by znamenala menší daňový výpadek na příjmové straně státního rozpočtu, by bylo zrušení superhrubé mzdy a ponechání slevy na poplatníka na stejné úrovni jako v roce 2020.

Výpočet daně z příjmu fyzických osob dle varianty b)

Výpočet částka
Hrubá mzda 40 000 korun
Daň z příjmu

6 000 korun
(40 000 x 15 procent)

Sleva na poplatníka 2 070 korun
Daň z příjmu po slevě

3 930 korun
(6 000 - 2 070)

Efektivní daň z příjmu

9,8 procenta
(3 930 korun: 40 000 korun)

c)      Zvýšení slevy na poplatníka a ponechání superhrubé mzdy

Další možností při neschválení daňových změn Senátem by bylo ponechání institutu superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. Tato varianta je výhodná v tom, že ze zvýšení slevy na poplatníka mají prospěch nejenom zaměstnanci, ale všichni daňoví poplatníci, tedy i OSVČ nebo lidé pouze s pasivními příjmy. Daňová povinnost by v takovém případě klesla všem stejně. Z variant a) a b) mají nejvyšší prospěch zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy.

Výpočet daně z příjmu fyzických osob dle varianty c)

Výpočet částka
Hrubá mzda 40 000 korun
Superhrubá mzda 53 600 korun
(40 000 x 1,338, na stokoruny nahoru)
Daň z příjmu 8 040 korun
(53 600 x 15 procent)
Sleva na poplatníka 2 843 korun
Daň z příjmu po slevě

5 197 korun
(8 040 - 2 843)

Efektivní daň z příjmu

12,99 korun
(5 197 korun: 40 000 korun)

Porovnání jednotlivých variant

V přiložené tabulce máme vypočtenu daň z příjmu u jednotlivých hrubých mezd dle všech čtyř výše uvedených variant, aby bylo možné porovnat daňovou úsporu pro různé částky mezd. Skutečný výpočet daně z příjmu fyzických osob bude znám až po proběhnutí celého legislativního procesu. Ve všech případech počítáme pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka, ostatní daňové slevy (např. na studenta, invaliditu prvního a druhého stupně, invaliditu třetího stupně) a částky daňového zvýhodnění na děti se pro příští rok nemění.

Daně 2021: Porovnání variant Autor: Petr Gola

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka