Zaměstnanecké benefity a daně. Co je dobré vědět?

Daňové přiznání

Daňové přiznání Zdroj: Tomeš Michael

Alespoň jeden zaměstnanecký benefit dostávalo letos od zaměstnavatele už 100 procent českých zaměstnanců, vyplývá z odhadu portálu JenPráce.cz.  Které zaměstnanecké benefity u nás patří mezi nejžádanější? 

Zaměstnanecké benefity lze definovat jako výhody poskytované zaměstnavatelem jeho pracovníkům nad rámec mzdy. Většinu benefitů nemají zaměstnanci zakotvenou například v pracovní smlouvě, protože nejsou nárokovatelnou součástí. Čím bohatší nabídka, tím je firma pro zájemce o práci atraktivnější.

„Nabídka zaměstnaneckých benefitů je také oknem do firemní kultury společnosti. Dále ukazuje třeba i to, nakolik firma zaměstnanci hodlá důvěřovat, bez čehož by moderní benefity, jako je neomezená dovolená, nemohly fungovat,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Top benefity a daňové aspekty

Mezi nejčastěji nabízené zaměstnanecké benefity patří tradičně nějaká forma příspěvku na stravování a dodatečná dovolená. Dle listopadové analýzy zaměstnaneckých benefitů portálu JenPráce.cz tvořil příspěvek na stravování 10 procent a dovolená navíc 9 procent ze všech nabízených zaměstnaneckých benefitů. V top 5 nejčastěji nabízených benefitů v listopadu se pak ještě umístily finanční prémie, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění a přátelské pracovní prostředí. 

Již zmíněný nejčastější benefit v podobě příspěvku na stravování může mít nepeněžitou formu takzvané stravenky, nebo formu peněžitou, tedy stravenkový paušál. „Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci stravenku nebo stravenkový paušál do limitu – od 20. srpna letošního roku je tímto limitem částka 99,4 koruny –, je daňová výhodnost pro oba typy poskytnutého benefitu na straně zaměstnance stejná. Částka je u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Na straně zaměstnavatele se pak dle odborníků jeví být výhodnějším stravenkový paušál, který pro zaměstnavatele představuje daňově uznatelný náklad v plné výši, zatímco u stravenky v téže hodnotě je automaticky daňově uznatelným nákladem na straně zaměstnavatele pouze 55 procent hodnoty stravenky.

„Poskytne-li zaměstnavatel stravenku ve vyšší částce, u zaměstnance zůstává příjem osvobozen od daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění v plné výši, u zaměstnavatele je pak daňově uznatelným nákladem opět 55 procent hodnoty stravenky, maximálně však částka 99,4 koruny.

Pokud je ale poskytnut stravenkový paušál nad limit, situace je diametrálně odlišná – částka nad limit podléhá u zaměstnance jak dani z příjmu, tak odvodům na sociální a zdravotní pojištění, pro zaměstnavatele ale může představovat daňově uznatelný náklad v plné výši,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Mezi další zaměstnanecký benefit, který souvisí s daněmi, patří příspěvek na penzijní nebo životní pojištění. „V listopadu šlo o čtvrtý nejčastěji nabízený benefit u nabídek na portálu JenPráce.cz. Tvořil necelých 6 procent ze všech nabízených benefitů,“ upřesňuje Anna Kevorkyan.

U penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření je možné si snížit daňový základ až o 24 tisíc korun, ale pro účely daňového odpočtu se hodnotí až měsíční vklady nad 1 000 korun. Při pravidelném měsíčním vkladu na smlouvu si sníží roční daňový základ o maximální limit daňoví poplatníci spořící si na smlouvu 3 000 korun měsíčně. Vklady na smlouvu o životním pojištění sníží daňový základ maximálně o 24 tisíc korun za rok. Nárok vzniká pouze ze smlouvy, ze které není umožněn průběžný výběr.

„Na maximální daňový odpočet dosáhnou i lidé se dvěma pojistnými smlouvami na 1 000 korun měsíčně, neboť pro účely daňového odpočtu se vklady sečtou,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Zajímavosti ze zahraničí

V současné době, kdy se výčty nabízených firemních benefitů neustále rozšiřují, lze především v zahraničí objevit výhody opravdu velkorysé, ba přímo kuriózní. „Jedním z nových trendů v zahraničí je neomezená dovolená. Zaměstnanci si mohou brát neomezeně dlouhé nebo jakkoliv časté placené volno, samozřejmě však za předpokladu, že i tak splní všechny své pracovní závazky,“ uvádí Anna Kevorkyan.

„Tento zajímavý benefit  se už objevil i u některých firem v Česku, například u online supermarketu Rohlik.cz nebo společnosti Avast. Bohužel je jen těžko realizovatelný ve výrobních podnicích, kterých je v České republice většina, a tak si jej i v budoucnu bude patrně užívat jen omezené množství lidí,“ myslí si Anna Kevorkyan.

Například společnost Netflix svým zaměstnancům, kteří se stali rodiči, poskytuje během prvního roku života jejich dítěte neomezeně dlouhé placené volno. Konzultantská společnost PwC zase pomáhá zaměstnancům splatit jejich studia na vysoké škole. U řetězce Starbucks zaměstnanci nepřekvapivě dostávají každý týden zdarma určité množství kávy či krabičku čajů, ale například také zdarma předplatné na Spotify. A zatímco taková společnost Campbell Soup Company dotuje svým pracovníkům očkování proti chřipce, společnost Hubspot nabízí svým zaměstnankyním finanční příspěvek na zmražení vajíček.