Zaměstnavatel vám neplatí? Na nic nečekejte a jednejte | E15.cz

Zaměstnavatel vám neplatí? Na nic nečekejte a jednejte

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Zaměstnavatel vám nevyplácí mzdu? Nenechte se opíjet rohlíkem a začněte hned jednat. Výpadek příjmu si může dovolit málokdo z nás. Proto, když vám zaměstnavatel nezaplatí byť jen jediný měsíc, může to totálně rozkolísat váš domácí rozpočet, nedej bože, když splácíte nějaký úvěr.

Neznamená to, že když vám nepřijde výplata na den přesně, hned musíte zmatkovat. Často to tak ale začíná. Pokud se na to svého šéfa zeptáte, začne se vymlouvat a slibovat. Zaměstnavatel je sice možná také závislý na penězích, které mu dluží jeho zákazník, to vás ale nemusí zajímat.

Zákoník práce říká, že zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. Máte nárok na peníze za odvedenou práci. Přesto se nejspíš hned neodhodláte k radikálnímu kroku a v práci setrváte. Hlavně nemějte pocit viny, že po něm chcete peníze, když on je v nemalých finančních problémech.

Zaměstnavatel vás táhne ke dnu

Pokud ale vše pokračuje ve stejných kolejích a vás chytá panika, protože nesplácíte například hypotéku, nemáte zaplacené účty a ani netušíte, z čeho budete v dalších dnech žít, anebo sice peníze máte, protože je berete ze své rezervy, ale i ta se zmenšuje, stejně budete muset začít jednat.

V první řadě byste měli dát výpověď a okamžitě si najít jiné místo, protože s největší pravděpodobností vám zaměstnavatel stejně platit nebude. I pokud budete evidováni na úřadu práce, je to pro vás finančně přijatelnější než setrvávat u neplatiče.

„Zaměstnanec se může bránit tím, že dá zaměstnavateli „Výpověď“ nazvanou Okamžité zrušení pracovního poměru. To lze podat v případě, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy či platu, či jen jejich část, do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Splatnost stanoví zákoník práce, a to po vykonání práce, nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na tuto odměnu,“ říká Eva Jurčíková, tisková mluvčí společnosti Vaše nároky, která zajišťuje získání finančního odškodnění.

„Pozor, není možné sjednat delší splatnost. Neběží zde žádná výpovědní doba. Účinky výpovědi proto nastávají dnem doručení zaměstnavateli. Není třeba žádná jeho součinnost. Na rozdíl od výpovědi dané zaměstnancem, má zaměstnanec, který podal okamžité zrušení pracovního poměru, nárok na odstupné ve výši dvou měsíčních průměrných výdělků,“ doplňuje Eva Jurčíková.

V případě, že si od vás šéf výpověď nepřevezme, zašlete mu ji poštou (do vlastních rukou, s dodejkou). Ve své výpovědi přesně uveďte důvod, proč zrušení poměru podáváte. Například: Jelikož jsem za uplynulé měsíce červen, červenec a srpen 2017 nedostal řádně vyplacenou mzdu, s okamžitou platností ruším pracovní poměr mezi mnou – zaměstnancem a zaměstnavatelem XY). Jakmile je výpověď doručena zaměstnavateli, váš pracovní poměr končí. Nyní je zaměstnavatel povinen výpověď potvrdit. V žádném případě ale nepřestaňte do práce chodit bez podání výpovědi.

Jak dostat své peníze zpět?

Výpověď je podána, vy už možná máte jinou práci a vše se opět dostalo do normálních kolejí? Stejně trvejte na vyplacení toho, co vám patří. Obyčejná žádost o peníze, které vám za odvedenou práci nebyly vyplaceny, nejspíš stačit nebude. Nezbude vám nic jiného než podat na svého exšéfa žalobu.

Můžete mu dát ještě poslední šanci prostřednictvím předžalobní výzvy k úhradě. Pokud ale ani to nebude fungovat, musíte se obrátit na soud. Konkrétně podejte návrh na vydání platebního rozkazu. Tím soud zaměstnavateli přikáže vám zaplatit vše, co vám dluží. Pokud ale dlužník stále nereaguje, bude vše předáno exekutorovi a vám nezbývá než doufat, že alespoň část svých peněz dostanete zpět.

„Také máte možnost podat podnět ke kontrole na Inspektorát práce. To však velmi zaměstnanci nepomůže, neboť IP je kontrolním orgánem, který může například ukládat zaměstnavateli pokutu, ale již neřeší individuální nároky zaměstnanců,“ říká Eva Jurčíková.

Obrátit se můžete i na úřad práce – nepočítejte s tím, že dostanete zpět vše

O uspokojení vašich mzdových nároků je možné požádat příslušný ÚP. Zaměstnavatel ale musí být v platební neschopnosti. Neděste se, insolvenční návrh můžete podat i vy sami.

„Zaměstnanec může uplatnit splatné mzdové nároky nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka ÚP ČR zveřejnila neprodleně na úřední desce informace o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení,“ vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR.

Žádost o uplatnění mzdových nároků je třeba podat písemně, budete muset prokázat dobu trvání pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Úřad práce poté rozhodne, zda máte na náhradu nárok. Mzdové nároky můžete uplatňovat pouze za 3 měsíce rozhodného (dlužného) období. Tyto tři měsíce si alespoň můžete vybrat sami.

Celková výše mzdových nároků však nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.

ÚP ČR kontaktuje vašeho zaměstnavatele, aby do 7 dnů předložil seznam dlužných mezd všech svých zaměstnanců. A zaměstnavatel je povinen tak učinit. Současně prokázat ÚP ČR, zda provedl v rozhodném období u zaměstnance zákonem předepsané srážky a odvody.

Pokud vám tedy zaměstnavatel neplatil, je dobré si hlídat úřední desky krajských poboček ÚP ČR, kde bývá vyvěšeno, na které zaměstnavatele je podáno insolvenční řízení, abyste vše nepropásli. Nahlédnout můžete i do databáze zaměstnavatelů v insolvenci.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka