Vrácení zaplacené daně z příjmu z brigády | e15.cz

Zaplacenou daň z brigády si nechte vrátit. Přečtěte si, jak na to

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V červenci či srpnu si mnozí studenti nebo penzisté přivydělávali na dohodu o provedení práce. Pokud výdělečná činnost trvá během roku 2017 pouze několik měsíců a je odvedena z dohod o provedení práce daň z příjmu, potom je možné obdrženou daň alespoň částečně dostat zpět. Za jakých podmínek?

Z měsíční odměny z dohody o provedení práce se odvádí 15procentní srážková daň, když je měsíční odměna 10 000 korun a méně a není u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Když není podepsáno prohlášení k dani, tak nelze při výpočtu měsíční daňové povinnosti uplatnit žádné daňové slevy. Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení k dani, tak se odvádí z měsíční odměny z dohody o provedení práce zálohová daň z příjmu a uplatní sleva na poplatníka, případně další slevy.

Roční daňová sleva na poplatníka

Zaměstnanci, kteří pouze po část roku pracují na dohodu o provedení práce, nevyužijí během roku při výpočtu daně z příjmu v plném rozsahu roční daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. V takovém případě jim vznikne nárok na daňovou vratku, neboť formou srážkové daně z dohody o provedení práce nebo zálohové daně z dohody o provedení práce byla zaplacena vyšší částka, než odpovídá roční daňové povinnosti. V ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání za rok 2017 se totiž uplatní vždy daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun a případně další daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok.

Praktický příklad 1)

Penzistka Kovářová si během července a srpna přivydělávala u zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce 9 000 Kč měsíčně. U zaměstnavatele nepodepsala prohlášení k dani. Na srážkové dani tedy bylo paní Kovářové každý měsíc odvedeno 1 350 Kč (9 000 Kč x 15 %). V souhrnu tedy 2 700 Kč. Paní Kovářová má ještě za rok 2017 daňový základ z pronájmu (příjem ponížený o výdaje) ve výši 36 000 Kč). Do daňového přiznání uvede paní Kovářová příjem ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu i z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Celkový základ daně je 54 000 Kč a při uplatnění daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je daňová povinnost 0 Kč. Odvedená srážková daň ve výši 2 700 Kč je tedy přeplatkem a obdrží se zpět během dubna 2018 po podání daňového přiznání za rok 2017.

Praktický příklad 2)

Studentka VŠ slečna Opletalová pracovala během července i srpna pro dva zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna u zaměstnavatele A byla 14 000 Kč a u zaměstnavatele B 12 000 Kč. Prohlášení k dani bylo podepsáno u zaměstnavatele A a při výpočtu měsíční zálohové daně byla uplatněna sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč a sleva na studenta ve výši 335 Kč.

  • Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob u zaměstnavatele A byla tedy v obou měsících 415 Kč (14 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 % - 2 070 Kč – 335 Kč). Za dva měsíce se tedy na dani z příjmu zaplatilo 830 Kč.
  • Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob u zaměstnavatele B činila 2 415 Kč (12 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %). Celková zálohová daň z příjmu za měsíce červenec a srpen byla tedy 4 830 Kč.

Slečna Opletalová si musí podat daňové přiznání za rok 2017, neboť má v jednom měsíci příjem zdaněný zálohovou daní od dvou zaměstnavatelů. Pro vyplnění daňového přiznání bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.

  • Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů byl 52 000 Kč (14 000 Kč x 2 + 12 000 Kč x 2).
  • Úhrn povinného pojistného činil 17 680 Kč (52 000 Kč x 34 %), když je měsíční odměna z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč, tak z měsíční odměny odvádí sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel i zaměstnanec.
  • Základ daně je 69 680 Kč, v daňovém přiznání se následně zaokrouhlí na stokoruny dolů, tedy na 69 600 Kč.
  • Daň z příjmu fyzických osob je 10 440 Kč (69 600 Kč x 15 %).
  • Sleva na poplatníka je 24 840 Kč a sleva na studenta 4 020 Kč.
  • Roční daňová povinnost po uplatnění daňových slev je 0 Kč.
  • Daňový přeplatek je tedy 5 660 Kč (830 Kč + 4 830 Kč).

Po podání daňového přiznání za rok 2017 obdrží slečna Opletalová zaplacenou daň z příjmu z brigád v plném rozsahu zpět.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka