Závažné onemocnění a finanční problémy často chodí spolu

Bankovky

Bankovky Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Ilustrační foto
Zdraví a finance, ilustrační foto
.
4
Fotogalerie

Závažné onemocnění pro lidi znamená dlouhodobou pracovní neschopnost a nezanedbatelné výdaje spojené s léčbou. Týká se to u nás přitom stovek tisíců lidí, jak dokládají data Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS].

Podle nich lékaři v Česku ročně diagnostikují například jen zhoubný nádor u necelých 90 tisíc pacientů, v součtu žije v české populaci kolem 600 tisíc onkologicky nemocných lidí. Jsou tu ale i další nemoci vyžadující dlouhodobou léčbu a rekonvalescenci. Jako například kardiovaskulární onemocnění či nemoci pohybového aparátu. A pro většinu z těchto lidí je hlavní a jediný zdroj příjmu invalidní penze.

„Průměrný invalidní důchod přitom ke konci loňského roku činil v prvním stupni invalidity zhruba 7500 korun, ve druhém stupni pak 8500 a ve třetím necelých 13 tisíc korun,“ říká ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Tip: Jak nejlépe zajistit sebe i své blízké? Poradíme

Jsou tu ale i lidé, kteří na invalidní penzi vůbec nedosáhnou nebo na ní nemají nárok. To jsou ti, kteří nesplnili potřebnou dobu pojištění. Jsou pak odkázaní na dávky hmotné nouze. Finanční potíže při nemoci nebo úrazu ale často řeší i OSVČ, studenti, lidé v evidenci úřadu práce nebo na sociálních dávkách. Ti na rozdíl od zaměstnanců nemají nárok na pracovní neschopnost.

Životní pojištění pomůže s financemi

Řešením případných finančních problémů spojených se závažným onemocněním může být, je-li správně uzavřeno, komerční životní pojištění. Pojistit se lidé mohou proti mnoha nemocem. Ty mají pojišťovny obvykle uspořádány do několika balíčků. To znamená, že si je klient buď musí zaplatit všechny, nebo si vybere podle vlastního uvážení jen ty pro něj nejrizikovější.

„Pojištění rizika onkologického onemocnění už bývá u pojišťoven většinou součástí všech balíčků. Mezi pojišťovnami je ale velký rozdíl v definici jednotlivých nemocí. Například u roztroušené sklerózy má každá pojišťovna různou hodnotu EDSS, při které vyplácí pojistné plnění,“ vysvětluje Martin Švec.

Pojištění invalidity je základ

Samozřejmostí každé smlouvy o životním pojištění by pak podle něj vždy mělo být pojištění invalidity, u něhož je plnění navázáno na přiznání invalidity od České správy sociálního zabezpečení.

„V tomto případě pojišťovny vyplácejí jednorázovou pojistnou částku. Ta může být případně i rozdělena do dvou částí, část při přiznání invalidity a zbytek po určité době, pokud invalidita i nadále trvá. Možná je i výplata měsíční či roční penze,“ zdůrazňuje Martin Švec.

Dodává, že třeba v případě vzniku invalidity třetího, tedy nejvyššího stupně, kdy člověk již nebude moci vůbec pracovat, může pojistné plnění umořit hypotéku a klient kromě zdravotních problémů nemusí řešit ještě ty finanční.