Zkušební doba přináší výhody pro obě strany. Podívejte se na příklady

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: ProfiMedia

.
2
Fotogalerie

V praxi zaměstnavatelé velmi často sjednávají v pracovní smlouvě se zaměstnancem zkušební dobu. Jaké výhody přináší zkušební doba zaměstnavateli a zaměstnanci? Jak dlouhá může zkušební doba být? Jak je to u smlouvy na dobu určitou?

Podmínky sjednání zkušební doby jsou uvedeny v § 35 zákoníku práce. Hlavní výhodou sjednání zkušební doby je, že během jejího trvání může zaměstnavatel i zaměstnanec ihned zrušit pracovní poměr. Při zrušení pracovního poměru ve zkušební době neplyne dvouměsíční výpovědní lhůta a zaměstnanci nenáleží odstupné. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je tedy rychlé, administrativně jednoduché a pro zaměstnavatele levné.

Vysoká fluktuace zaměstnanců se prodraží

Většina zaměstnavatelů však má velký zájem přijmout zaměstnance, který bude svoji práci zvládat a bude spokojený. Zaučování každého nového zaměstnance stojí značné finanční prostředky, proto se firmám finančně vyplatí nízká fluktuace zaměstnanců. Zkušební dobu chápou dobří personalisté jako takovou pojistku. Výhodnější je pečlivý výběr zaměstnanců ještě před podpisem smlouvy než častější rušení pracovního poměru ve zkušební době. Zkušební dobu mnohdy vítají i zaměstnanci, kteří mají během ní dostatek času zjistit, zdali je vykonávaná práce podle jejich představ a případně nevyhovující zaměstnání rychle zrušit.

Příklad: Délka zkušební doby

Živnostník pan Miroslav se nově stal zaměstnavatelem a s prvním zaměstnancem chce uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou, ale se sjednanou zkušební dobou. Pan Miroslav se rozhoduje, jak dlouhou zkušební dobu sjednat. Legislativou je stanovena pouze maximální délka zkušební doby, která činí tři měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance). Pan Miroslav se tedy z důvodu opatrnosti rozhodne pro maximální tříměsíční zkušební dobu, která bude výslovně uvedena v pracovní smlouvě se zaměstnancem Lukášem.

Příklad: Nutnost písemného sjednání

Podnikatelka Alena se domluvila se zaměstnankyní Lucií na zkušební době pouze ústně. Dle § 35, odstavce 6) však musí být zkušební doba sjednána písemně. Pokud by chtěla v následujících týdnech paní Alena pracovní poměr s paní Lucií ukončit, tak bude muset podat standardní výpověď v souladu se zákoníkem práce.

Příklad: Zkušební doba u smlouvy na dobu určitou

Zaměstnavatel XY uzavře se zaměstnancem Filipem smlouvu na dobu určitou na jeden rok. I ve smlouvě na dobu určitou může být sjednána zkušební doba. Legislativou je však stanoveno, že zkušení doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. U smlouvy na dobu určitou jednoho roku může být tedy sjednána i maximální tříměsíční zkušební doba.

Příklad: Práce na dohodu o pracovní činnosti

Podnikatelka Helena nabídla práci na dohodu o pracovní činnosti penzistce Haně. Starobní důchodci mohou v řádném důchodovém věku neomezeně pracovat. Pro pracující starobní důchodce platí standardní zákonné podmínky, při uzavření pracovního poměru může s nimi být sjednána zkušební doba, stejně jako u ostatních zaměstnanců. V dohodě o pracovní činnosti však paní Helena zkušební dobu sjednat nemůže, neboť zkušební doba se vztahuje pouze na pracovní poměr. Dle § 77 zákoníku práce však platí, že dohodu o pracovní činnosti lze mimo jiné ukončit výpovědí danou z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Příklad: Písemné zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zaměstnavatel XY není spokojen s výkonem práce pana Vladislava a ve zkušební lhůtě s ním pracovní poměr zruší. Během zkušební doby může totiž pracovní poměr zrušit zaměstnavatel i zaměstnanec, a to i bez udání důvodu. Dle zákoníku práce se vyžaduje písemná forma, kterou zaměstnavatel XY dodrží.