Změna v přídavcích na děti: Některým rodinám pomůže, jiné připraví o tisíce | E15.cz

Změna v přídavcích na děti: Některým rodinám pomůže, jiné připraví o tisíce

Romana Rybová, Kamila Ondráčková

Share on Facebook Messenger

Od prvního října má být podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR více rodin, které dosáhnou na přídavek na dítě. Došlo ke změně, kdy se nebude k přiznání dávky posuzovat váš příjem rok a půl zpětně, ale nárok se bude vyhodnocovat z příjmů za předcházející čtvrtletí.

Přiznání přídavku by mělo být rychlejší. Některým rodinám změna pomůže, jiné ale o dávku přijdou. A s tím i o nemalé peníze. Každá mince má totiž dvě strany. Ukážeme si to na konkrétním příkladu, který nám přišel do redakce.

„Před pár týdny jsem si na vývěsce Úřadu práce všiml nenápadného "Upozornění". Týkalo se navýšení přídavku pro pracující rodiče a zvýšení koeficientu pro nárok z 2,4 násobek životního minima na 2,7 násobek. To jistě mnoho rodičů potěší. Nicméně v daném textu se také mluví o změně období, za které se bude vypočítávat nárok na přídavek na dítě. Tato skutečnost "okrade" velké množství rodin. Vyjevím vám to na příkladu mé rodiny: V březnu 2015 se nám narodilo třetí dítě. Vzhledem k tomu, že součet příjmů mého a manželky byl příliš vysoký, tak jsme v říjnu 2016 přídavky na 3 děti za rok 2015 nedostali. Těšili jsme se ale, že velký výpadek příjmů si vykompenzujeme v žádostech v říjnu 2017 a říjnu 2018, kdy dostaneme přídavky za roky 2016 a 2017. Tam už bychom se do 2,4 násobku dostali. Mezitím ale vyšla z MPSV nová pravidla, která podstatně změnila situaci,“ uvádí Petr Kubát.

Původní pravidla, pokud by nedošlo k novelizaci: Nárok za rok 2016, žádost v říjnu 2017: 12 měsíců x 500 Kč (jedno dítě do 6ti let) + 12 měsíců x 1220 Kč (dvě děti 6-15 let) = 20 640 Kč. Nárok za rok 2017, žádost v říjnu 2018: Totéž jako rok 2017, tzn. 20 640 Kč. Celkem 41 280 Kč.

Nová pravidla: Nárok za rok 2016, žádost v říjnu 2017: Zrušeno. Nárok za rok 2017, žádost v říjnu 2017: Zrušeno rozhodné období leden - červen 2017. Přídavek je možno čerpat od října 2017, nárok se prověřuje za každé minulé čtvrtletí. Přídavky zvýšeny pro pracující rodiče. Výpočet: 3 měsíce x 800 Kč (jedno dítě do 6ti let) + 3 měsíce x 1820 Kč (dvě děti 6-15 let) = 7 860 Kč. Nárok za rok 2018, žádosti v lednu a dubnu 2018: Budeme mít nárok za dvě čtvrtletí, než se manželka vrátí do práce. Poté už se nevejdeme do 2,7 násobku životního minima. Výpočet: 6 měsíců x 800 Kč (jedno dítě do 6ti let) + 6 měsíců x 1820 Kč (dvě děti 6-15 let) = 15 720 Kč. Celkem dostaneme 23 580 Kč. Na příkladu je jasně vidět, že změnou pravidel přijde naše rodina o 17 700 Kč.

Logická změna rozhodného období

I když tato rodina přijde o dost peněz, je podle MPSV změna naprosto logická. „Díky změně se k rodinám pomoc dostane mnohem rychleji, když ji skutečně potřebují. Vzroste tak počet rodin, které přídavky na děti dostanou dříve než v případě dokládání ročních příjmů. Podle dosavadní právní úpravy by zmiňované rodině vznikl nárok na přídavek až od října 2017 (do září 2018), kdy by se posuzoval příjem za rok 2016 a následně od října 2018 (do září 2019), kdy by se podle dosavadní právní úpravy posuzoval příjem za rok 2017. To znamená, že rodina neměla nárok na přídavky na dítě v době, kdy v souvislosti s narozením dítěte došlo k poklesu příjmu rodiny (cca od června 2015), ale přídavek na dítě by jí naopak náležel i v době, kdy paní opět nastoupí do zaměstnání (od dubna 2018), tedy v době, kdy je příjem rodiny zabezpečen jinak. Na daném příkladu je tedy vidět nedostatek původní úpravy,“ vysvětluje Petr Sulek z MPSV.

Jako jiný příklad lze uvést rodinu, které se dítě narodí v říjnu 2017 a z tohoto důvodu jí poklesne rozhodný příjem od února 2018 (po vyčerpání PPM). Tato rodina by nárok na přídavek na dítě splnila podle původní právní úpravy až od října 2019. Zatímco podle nové právní úpravy o něj může požádat již od dubna (případně července) roku 2018 (podle výše PPM a celkového příjmu rodiny). Díky změně, kdy se při určování nároku na dávku bude vycházet z příjmů z předcházejícího kalendářního čtvrtletí, nebude docházet k situacím, kdy rodiny na dávku čekaly třeba dva roky. Po narození dítěte se například zohledňovaly příjmy z doby, kdy oba rodiče byli ještě výdělečně činní. Tím pádem jim nárok nevznikl.

Rychlejší pomoc

Jako další příklad, kdy bude změna přínosem, můžeme uvést tento: Matka dvou nezletilých dětí se rozvedla s jejich otcem. Podle starým pravidel by mohla čekat klidně dva roky, než by na přídavky na děti měla nárok, protože kdyby zažádala hned po rozvodu, dokládala by příjem, který měli ještě společný s manželem. A ten by byl moc vysoký. Nic by na tom nezměnil fakt, že peníze akutně potřebuje. Za dva roky by tak přišla o nemalé peníze. Podle nových pravidel může žádat chvíli po rozvodu a přídavky s největší pravděpodobností dostane.

Další změna bude ve zvýšení přídavků na děti tam, kde alespoň jeden z rodičů pracuje. Tím by se měl zvětšit okruh rodin, které budou mít nárok. Tato změna bude platná od ledna příštího roku.

„Rodiny dříve čekaly na přiznání přídavku na dítě opravdu dlouho. Stávalo se, že když matka s dítětem zůstala doma, tak na dávku neměli nárok, protože kvůli dokládání příjmů z předchozího roku museli čekat až spadnou pod zákonnou hranici,“ uvedla ministryně Michaela Marksová a dodala: „Díky změně se k rodinám pomoc dostane mnohem rychleji, když ji skutečně potřebují. Vzroste tak počet rodin, které přídavky na děti dostanou dříve než v případě dokládání ročních příjmů.“

Autor: Romana Rybová, Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka