Zvýhodnění na děti je vyšší. Kolik dostanete zpátky na daních | e15.cz

Zvýhodnění na děti je vyšší. Kolik dostanete zpátky na daních

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Během letošního roku zaplatí rodiče s více dětmi vyšší daň z příjmu, než bude činit jejich roční daňová povinnost za rok 2021, vznikne jim tedy nárok na daňovou vratku. Podívejme se v praktických příkladech, jak bude daňová vratka vysoká.

Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě pro rok 2021 se v průběhu letošního roku zvýšilo, přičemž se však při výpočtu měsíčních daňových záloh uplatňuje až do konce letošního roku daňové zvýhodnění ještě v částkách loňského roku a vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další děti se uplatní až v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Zaměstnancům uplatňujícím daňové zvýhodnění na dvě a více dětí, tak vznikne nárok na daňovou vratku.

Daňové zvýhodnění za celý rok 2021

Daňové zvýhodnění na děti snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a může ho uplatnit pouze jeden z rodičů. Pokud je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. V přiložené tabulce máme uvedeno daňové zvýhodnění na děti za celý kalendářní rok 2021 v porovnání s částkou daňového zvýhodnění za celý kalendářní rok 2020.

Zvýhodnění na celý rok 2020 celý rok 2021
první dítě 15 204 korun 15 204 korun
druhé dítě 22 320 korun 19 404 korun
třetí a další dítě 27 840 korun 24 204 korun

Příklad: Daňové zvýhodnění uplatňuje druhý z rodičů

Zaměstnankyně Simona má hrubou mzdu 30 000 korun a má dvě dcery. Daňové zvýhodnění na dcery uplatňuje manžel. Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu tedy uplatňuje paní Simona pouze slevu na poplatníka a zálohová daň z příjmu činí 2 180 korun (30 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka ve výši 2 320 korun). Zvýšení daňového zvýhodnění nemá tedy vliv na výpočet daňové povinnosti paní Simony, neboť daňové zvýhodnění na dcery snižuje daň z příjmu jejímu manželovi.

Příklad: Roční daňová vratka ve výši 6 552 korun

Paní Hedvika má měsíční hrubou mzdu 60 000 korun a uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti. Pro zjednodušení počítáme, že má hrubou mzdu stejně vysokou po celý kalendářní rok 2021. Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob činí 1 779 korun.

 • Vypočtená daň z příjmu činí 9 000 korun (60 000 korun x 15 procent).
 • Daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka je 6 680 korun (9 000 korun - 2 320 korun).
 • Souhrnné daňové zvýhodnění na tři děti je 4 901 korun (1 267 korun + 1 617 korun + 2 017 korun).
 • Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob je tedy 1 779 korun (6 680 korun - 4 901 korun).

U zaměstnanců se při výpočtu měsíční daňové zálohy uplatňuje daňové zvýhodnění v poměrné výši. Během roku 2021 na první dítě v částce 1 267 korun, na druhé dítě v částce 1 617 korun a na třetí a další dítě v částce 2 017 korun. Během roku 2021 se tedy uplatňuje měsíční daňové zvýhodnění ve stejných částkách jako během roku 2020 a zvýšené daňové zvýhodnění za celý rok 2021 se uplatní až v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2021.  

 • Roční daňový základ paní Hedviky za rok 2021 bude 720 000 korun (60 000 korun x 15 procent).
 • Vypočtená daň z příjmu tedy 108 000 korun (720 000 korun x 15 procent).
 • Daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka 80 160 korun (108 000 korun - 27 840 korun).
 • Souhrnné roční daňové zvýhodnění činí 65 364 korun (15 204 korun + 22 320 korun + 27 840 korun).
 • Daň z příjmu fyzických osob za rok 2021 činí 14 796 korun (80 160 korun - 65 364 korun).
 • Zaplacené roční daňové zálohy jsou ve výši 21 348 korun (12 x 1 779 korun).
 • Po provedeném ročním zúčtování daně vznikne paní Hedvice nárok na daňovou vratku v částce 6 552 korun (21 348 korun - 14 796 korun).

Daňovou vratku ve výši 6 552 korun obdrží paní Hedvika ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2021.

Příklad: Vyšší daňový bonus o 2 916 korun

Pan Jaroslav má hrubou mzdu 20 000 korun a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Měsíčně neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě dostává měsíční daňový bonus ve výši 2 204 korun.

Vypočtená daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka činí 680 korun (20 000 korun x 15 procent - 2 320 korun. Daňové zvýhodnění na dvě děti uplatňované během roku činí 2 884 korun (1 267 korun + 1 617 korun). Daňový bonus ve výši 2 204 korun je právě rozdílem mezi daňovým zvýhodněním v částce 2 884 korun a vypočtenou daní z příjmu ve výši 680 korun.

Za celý rok 2021 bude činit roční daň z příjmu 8 160 korun (12 x 20 000 korun x 15 procent - roční sleva na poplatníka 27 840 korun). Roční daňové zvýhodnění na dvě děti bude 37 524 korun (15 204 korun + 22 320 korun). Roční daňový bonus bude tedy 29 364 korun (37 524 korun - 8 160 korun). Během roku 2021 však obdrží pan Jaroslav měsíční daňové bonusy v souhrnné částce 26 448 korun (2 204 korun x 12). Po provedeném ročním zúčtování daně obdrží pan Jaroslav ještě částku 2 916 korun (29 364 korun - 26 448 korun), což je rozdíl mezi ročním daňovým bonusem a vyplacenými měsíčními daňovými bonusy.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka

Newslettery