Přídavek na dítě 2022: Jak správně podat žádost a kdo má nárok na nejvyšší výměru

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Shutterstock

Bohatství, ilustrační foto
Dvouleté děti ve školkách
Ilustrační foto
.
.
7
Fotogalerie

Přídavek na dítě je dávka státní sociální podpory, která má za cíl ulehčit rodinnému rozpočtu. Vyplácena je opakovaně a náleží nezaopatřenému dítěti v závislosti na výši příjmu rodiny, resp. společně posuzovaných osob v domácnosti za rozhodné období.

Pokud máte doma nezletilé potomky, můžete jako jeho zákonný zástupce požádat o přídavek na dítě.

„Pokud jsou rodiče dítěte rozvedeni, může žádat o přídavek na dítě rodič, se kterým dítě společně žije. U střídavé péče, žádá a posuzuje se s dítětem rodič určený na základě dohody rodičů,“ uvádí Úřad práce ČR, který má správu žádostí a výplatu přídavku na dítě v gesci.

V případě zletilého nezaopatřeného dítěte je žadatelem již zletilé dítě. Pokud má dítě trvalou adresu shodnou s rodiči, posuzuje se spolu s nimi, jinak se zletilé nezaopatřené dítě posuzuje samostatně.

Kdo má nárok na přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4. Rozhodným obdobím pro přídavek na dítě je vždy kalendářní čtvrtletí.

Od 1. 7. 2022 se znovu navýšily částky životního minima, na  přídavky na děti tak dosáhne více rodin. Nárok na přídavek na dítě můžete uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně.

Výše přídavku na dítě za kalendářní měsíc

Věk nezaopatřeného dítěteZákladní výměra přídavku na dítěZvýšená výměra přídavku na dítě
0 až 6 let630 korun1130 korun
6 až 15 let770 korun1270 korun
15 až 26 let880 korun1380 korun

Zvýšené přídavky na děti můžete získat, pokud měl alespoň jeden z rodičů dítěte příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, pobíral dávky nemocenského nebo důchodového pojištění, pobíral podporu, dostával příspěvek na péči o osobu do 18 let věku nebo pobíral rodičovský příspěvek po vyčerpání mateřské.

Jak podat žádost o přídavek na dítě

Požádat o přídavek na děti můžete hned několika způsoby.

  • osobně nebo na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště,
  • poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,
  • emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště,
  • soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště.

Od září by mělo být pak možné elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro získání přídavků na děti. „Online varianta je přívětivá především pro žadatele, který nemusí osobně navštívit úřad a všechno vyřídí z pohodlí domova. Výhodou jsou i větší možnosti využití automatického zpracování dat, které výrazně urychlují celý proces včetně kontroly,“ potvrdil šéf mediální komunikace ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

„Máme sociální systém, který je nastavený relativně široce, ale lidé o podpory nežádají. Snažíme se o klientský přístup, o odstraňování bariér, aby bylo možné používat elektronickou identitu. Cílem je zpřístupnit tuto formu pomoci většímu okruhu domácností,“ dodal šéf rezortu práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Žadatelé se mohou před úřady prokazovat například bankovní identitou.

O přídavek na dítě podáte jednu žádost a následně každé čtvrtletí doložíte pouze rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Formulář můžete stáhnout na webu MPSV.

Kalkulačka: Rodičovský příspěvek >>>