Důchodová valorizace 2022: Kterým seniorům se penze zvýšila nejvíc

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Ilustrační foto.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
6
Fotogalerie

Valorizace důchodů nezvyšují důchod v korunovém vyjádření všem stejně. Podívejte se, jak moc se budou od září lišit loňské důchody. Kteří senioři si finančně nejvíce polepšili?

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a částka procentní výměry důchodu se liší dle výši příjmů a získané době pojištění. Procentní výměra důchodu tedy zohledňuje průběh pojištění každého starobního důchodce.

Kdo má nárok na zvýšení důchodu?

V letošním roce 2022 proběhly dvě valorizace důchodů – řádná lednová a mimořádná červnová. V září následně proběhne další mimořádná valorizace z důvodu vysoké inflace. Základní výměra se zvyšuje pouze u standardní valorizace, u mimořádných valorizací v letošním roce se zvýšila a zvýší pouze procentní výměra důchodu.

Na zákonnou valorizaci mají nárok všichni příjemci státního důchodu, tedy i invalidní důchodci nebo příjemci některého z pozůstalostních důchodů. Valorizační vzorec je vždy stejný, v texu se však budeme zabývat pouze starobními důchody.

Valorizace důchodu v roce 2022

  • Všechny důchody přiznané před 31. 12. 2021 se od ledna zvýšily, a sice základní výměra se zvýšila o 350 korun a procentní výměra o 1,3 procenta a 300 korun.
  • Od června se zvýšila procentní výměra důchodu o 8,2 procenta.
  • Od září se zvýší procentní výměra důchodu o 5,2 procenta.

Všechny valorizace probíhají automaticky a příjemci starobního důchodu nemusí pro zvýšení důchodu z důvodu valorizace vyplňovat žádné speciální formuláře.

Tip: Chcete vědět, kdy na svou penzi dosáhnete vy? Vyzkoušejte naši důchodovou kalkulačku

Praktický příklad valorizace

Paní Zuzana odešla v listopadu 2021 do řádného starobního důchodu. Paní Zuzana získala dobu pojištění v rozsahu 45 let a osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky v současného hodnotě) měla 39 200 korun. Paní Zuzaně byl tedy přiznán řádný starobní důchod ve výši 18 220 korun (základní výměra 3 550 korun + procentní výměra 14 670 korun).

Od ledna se starobní důchod paní Zuzaně zvýšil na 19 061 korun (základní výměra 3 900 korun a procentní výměra 15 161 korun). Procentní výměra se vypočítala následovně: 14 670 korun x 1,013 + 300 korun.

Od června se starobní důchod paní Zuzaně zvýšil na 20 305 korun (základní výměra 3 900 korun a procentní výměra 16 405 korun). Procentní výměra se vypočítala následovně: 15 161 korun x 1,082.

Od září se starobní důchod paní Zuzaně zvýší na 21 159 korun (základní výměra 3 900 korun a procentní výměra 17 259 korun). Procentní výměra se vypočítá následovně: 16 405 korun x 1,052.

Měsíční částku důchodu po druhé mimořádné valorizaci v září bude mít paní Zuzana vyšší o 2 939 korun než měsíční starobní důchod přiznaný v listopadu loňského roku.

Jak porostou důchody v roce 2022?

Video placeholde
Zvýšení důchodů v roce 2022 • Videohub

O kolik si kdo polepšil?

V přiložené tabulce máme uvedeny důchody koncem roku 2021 a jejich hodnotu po třech valorizacích během letošního roku. Jak je z tabulky názorně vidět, tak v korunovém vyjádření si více polepšili lidé s vyššími starobními důchody.

Důchod v roce 2021od ledna 2022od června 2022od září 2022celkové zvýšení během roku 2022
10 tisíc korun10 734 korun11 295 korun11 680 korun1680 korun
12 tisíc korun12 760 korun13 487 korun13 986 korun1986 korun
14 tisíc korun14 786 korun15 679 korun16 292 korun2292 korun
16 tisíc korun16 812 korun17 871 korun18 598 korun2598 korun
18 tisíc korun18 838 korun20 063 korun20 904 korun2904 korun
20 tisíc korun20 864 korun22 256 korun23 211 korun3211 korun
22 tisíc korun22 890 korun24 448 korun25 517 korun3517 korun
25 tisíc korun25 929 korun27 736 korun28 976 korun3976 korun
28 tisíc korun28 968 korun31 024 korun32 435 korun4435 korun
31 tisíc korun32 007 korun34 312 korun35 894 korun4894 korun
35 tisíc korun36 059 korun38 697 korun40 507 korun5507 korun