Cena plynu na burze 2023: Aktuální graf, zásoby a dodavatelé v Česku

Předvídat budoucí cenu plynu je vzhledem ke stále se měnícím okolnostem téměř nemožné.

Předvídat budoucí cenu plynu je vzhledem ke stále se měnícím okolnostem téměř nemožné. Zdroj: E15 / grafika

Rok 2023 byl zatím z energetického hlediska ve znamení stabilizace. Avšak ceny plynu na začátku srpna vystřelily vzhůru v souvislosti se stávkou na LNG terminálech v Austrálii. Česko i další evropské státy musely v roce 2022 začít řešit nejen možné zastropování cen, ale také svou závislost na ruském plynu. Zásadním se stal zkapalněný zemní plyn (LNG), který začal do Česka proudit z pronajatého nizozemského terminálu. Kriticky důležitým se stal plyn z Norska. 

Cena plynu a jak se určuje

Cena plynu účtovaná koncovým spotřebitelům se skládá ze dvou částí – regulované a neregulované. K nim se ještě připočítávají daně.

Neregulovaná cenaJe odvozena od ceny plynu na burze, jež je navýšena o marži dodavatele. Je to část ceny, kterou může ovlivňovat dodavatel plynu.
Regulovaná cenaStanovuje ji Energetický regulační úřad (ERÚ), pokrývá náklady spojené s přepravou a distribucí plynu nebo poplatky operátorovi trhu. Tuto složku nemůže ovlivnit dodavatel plynu.

Cena plynu na burze a co ji ovlivňuje

Cenu plynu ovlivňuje několik faktorů. Protože se určuje tržně, jedním z nejdůležitějších faktorů je aktuální poptávka. Ve chvíli, kdy je plynu přebytek, se obchoduje za nižší ceny. Když ovšem poptávka převyšuje nabídku, ceny stoupají. K tomu může dojít například při výpadku dodávek nebo v souvislosti s počasím. S blížící se zimou roste poptávka, a tedy i ceny plynu.

Pokud jde o výpadky dodávek, významnou roli hraje bezpečnostní a politická situace ve světě a také vztahy mezi zeměmi, které se podílejí na produkci plynu nebo jsou jeho největšími odběrateli. V minulosti to byly například americké sankce namířené proti Íránu, které ovlivnily ceny plynu, dnes je samozřejmě hlavním tématem a důvodem strmého růstu cen válka na Ukrajině. V neposlední řadě hrají roli i opatření, jež by měla vést ke snížení emisí.

Jedná se mimo jiné o uzavírání uhelných elektráren, které zvyšuje tlak na výrobu elektřiny jinými způsoby, například právě v plynových elektrárnách. To zase zvyšuje poptávku po plynu, a tedy i jeho cenu.

Proč cena plynu rostla v roce 2022?

Ceny plynuvýrazněji vzrostly už v roce 2021. Mohla za to vyšší poptávka, která souvisela nejen s nastartováním ekonomiky a průmyslové výroby po pandemii koronaviru, ale také s delší zimou a nižšími teplotami. To se projevilo třeba i v asijských zemích, které patří mezi významné odběratele plynu. Kvůli provázanosti světových trhů se potom vyšší ceny rychle promítly i v Evropě. Když se k těmto faktorům později přidaly události letošního roku, tedy válka na Ukrajině a s tím související sankce, které na Rusko uvalily Spojené státy, Evropská unie a řada dalších zemí, ceny vystřelily strmě vzhůru.

Právě Spojené státy a Rusko jsou největšími producenty zemního plynu, pokud jde o samotnou Evropu, Rusko bylo tradičně největším dodavatelem. Hned po vypuknutí války tak vzrostly obavy z přerušení dodávek a následně k jejich snížení skutečně došlo. V lednu pak dovoz ruského plynu do Česka klesl de facto na nulu. Každá změna se v roce 2022 rychle promítla do ceny plynu na burze.

S cenami hýbalo i dění kolem plynovodu Nord Stream 1. Kvůli údržbě, kterou oznámila ruská plynárenská společnost Gazprom, byl nejprve snížen a později úplně zastaven tok plynu, navíc došlo k poškození plynovodu vlivem podmořských explozí. Jejich vyšetřování stále probíhá.

Cena plynu a používané jednotky: MWh, kWh a m³ 

Pro Evropu je nejdůležitějším ukazatelem cena kontraktu na virtuální nizozemské burze TTF (Title Transfer Facility). Cena se uvádí za jednu megawatthodinu (MWh), její aktuální hodnoty i vývoj v posledních měsících a letech najdete v grafu níže.

Dosavadního maxima dosáhla cena plynu v pátek 26. srpna 2022, kdy se zastavila na 339,2 eura za MWh. Právě cenu za megawatthodinu najdete i ve vyúčtování, ačkoli plynoměry ukazují spotřebu v metrech krychlových (m³). Pro převod nepotřebujeme složité matematické operace, pracujeme s jednoduchými koeficienty.

Převod z m³ na kWhkWh = m³ × 10,55
Převod z m³ na MWhMWh = m³ × 10,55 / 1000
Převod z kWh na m³m³ = kWh / 10,55
Převod z MWh na m³m³ = MWh × 1000 / 10,55

Aktuální graf: Cena plynu za MWh

Cena plynu v roce 2023

Energetická krize pomalu končí, tvrdí odborníci. Zároveň však varují před přílišným optimismem. Evropě k přečkání zimy totiž pomohla i mírná zima. Velkoobchodní cena plynu začátkem roku 2023 vytrvale klesala. Ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku na začátku března spadla až k úrovni 42,15 eur (zhruba 995 korun) za megawatthodinu.

Na začátku srpna 2023 přišel výrazný skok související se stávkou na LNG terminálech v Austrálii. U Australanů nakupují asijské státy jako Japonsko nebo Čína. Ty začaly po vyhlášení stávky nakupovat LNG jinde a cena plynu tak globálně vzrostla. Austrálie je největším světovým vývozcem LNG plynu následovaná Katarem a Spojenými státy.

Zastropování cen plynu

Ceny energií jsou stále velkým tématem nejen pro běžné domácnosti nebo firmy, ale také pro vlády řady zemí. Řešily se i na mimořádném zasedání evropských ministrů energetiky svolaném českým předsednictvím v Radě Evropské unie. Následně vznikla novela energetického zákona, která umožní nastavení maximálních cen elektřiny a plynu pro maloodběratele.

V roce 2023 však dodavatelé už nabízí ceny plynu pod vládním stropem. S tím jak se postupně stabilizuje situace, mění se i nabízené ceny pro odběratele preferující dlouhodobější fixaci. Nařízením ze začátku října stanovila česká vláda maximální ceny elektřiny a plynu. Stále tak platí, že:

  • Zastropování má platit po dobu celého roku 2023, v zálohách za energie by se opatření vlády mělo projevit již během listopadu 2022.
  • Cenový strop má platit pro domácnosti a firmy.
  • Zastropování ceny plynu se týkat kromě domácností také firem s roční spotřebou do 4200 megawatthodinn.
  • Na řešení pro velké firmy se stále pracuje
  • Cenový strop bude platit také pro teplárny.
  • Strop má představovat 3 tisíce korun za jednu megawatthodinu plynu plus distribuční poplatky.
  • Smlouvy na nižší ceny plynu nadále platí
  • Zastropování platí automaticky, jako v případě  úsporného tarifu o něj nemusíte žádat.
  • Dodavatelé poslední instance (DPI) musí nabízet smlouvu na dodávky energií za vládou stanovenou zastropovanou cenu.
  • Státní obchodník s energiemi, který pomůže s nákupem energií veřejným institucím by měl vznknout letos.   

Na zasedání evropských ministrů energetiky, které se konalo v pátek 30. září 2022, vznikla pouze dohoda o zastropování cen elektřiny, na podrobnostech týkajících se plynu se státy neshodly.

Drahé energie a zastropování cen

Video placeholde

Drahé energie a zastropování cen • Videohub  

Jak se nakupuje plyn

Česká republika byla dosud téměř úplně závislá na ruském plynu, který tuzemští dodavatelé nakupují na burze. Tam ho dodávají společnosti, které mají kontrakty přímo s ruskou plynárenskou společností Gazprom. Dodavatelé nakupují plyn průběžně a využívají znalostí a predikcí energetických analytiků. Díky tomu mohou nakupovat větší množství za co možná nejvýhodnější ceny.

Aktuálně se sází na nákup zkapalněného zemního plynu (LNG), který by měl pokrýt výpadky a zajistit českým domácnostem i firmám zásoby na zimu. Do Česka putuje prostřednictvím nizozemského LNG terminálu, jehož kapacitu si prostřednictvím společnosti ČEZ pronajal stát. LNG pokrývá třetinu roční spotřeby plynu.

Oproti tomu dovoz plynu z Ruska do Česka klesl během ledna 2023 na nulu. Ruský plyn stát nahradil dovozem plynu z Norska a zkapalněným plynem LNG z Nizozemska a Belgie. Důležitým krokem k ukončení energetické závislosti na Rusku se staly také úspory ve spotřebě.

Zásobníky plynu v Česku: Aktuální stav 

Zálohy na plyn, fixace a cena plynu na burze v souvislostech

Ačkoli ceny na burzách oproti loňsku klesají, do vyúčtování zákazníků se tyto změny vždy propisují s jistým zpožděním. Dodavatelé zákazníkům nabízejí takzvanou fixaci ceny. To znamená, že po určitou dobu garantují smluvenou cenu plynu, ačkoli cena na burze mezitím roste, nebo naopak klesá. Po skončení fixace se domlouvá nová cena, která se opět řídí aktuálními cenami plynu na burze. Právě domácnosti, kterým v roce 2022 fixace skončila, se potýkaly se skokovým, mnohdy i několikanásobným zdražením.

Největší dodavatelé plynu v ČR a ceníky

V České republice působí několik dodavatelů plynu. Největšími jsou společnosti Innogy – ta s více než milionem odběrných míst dominuje –, ČEZ, PRE (Pražská energetika), E.ON a MND. Kromě dodavatelů rozlišujeme ještě tři hlavní distributory, kteří na území České republiky působí. Jsou jimi GasNet, EG.D a PPD. Distributora si nevybíráte, je vám přidělen automaticky podle toho, v jakém místě plyn odebíráte. Naopak dodavatele si vybrat můžete.

Roli tak často hraje cena, za jakou daná společnost energie nabízí. Hledejte ji vždy v aktuálních cenících na oficiálních stránkách:

Prognóza analytiků pro cenu plynu

Zdražování energií je prozatím u konce, ty naopak zlevňují. Někteří odborníci varují před přílišným optimismem, neboť k přečkání zatím poslední zimy Evropě pomohly i relativně vysoké teploty.

Obavy panují z případného poškození plynovodu z Norska, vyšší poptávky po zkapalněném zemním plynu (LNG) z Číny nebo poškození LNG terminálu v USA. Ekologové a vědci proto varují, že je třeba hledat další, ekologičtější řešení a zbavit se závislosti na fosilních palivech.

Šéf největší německé energetické společnosti RWE Markus Krebber pro agenturu Reuters uvedl, že ceny plynu v Evropě se již na rekordní maxima z loňského roku nevrátí. „Situace na trhu s plynem již nyní není tak napjatá, zejména díky mírné zimě a obnovování produkce jaderných elektráren ve Francii," uvedl. „Uvidíme v Evropě znovu ceny plynu ve výši 350 eur za MWh? Nemyslím si to," dodal.

„Nyní tu máme situaci, kdy v zásobnících po zimě zůstane tolik plynu, že Evropa by měla být schopna je před příští zimou znovu naplnit, a to i bez ruských dodávek," uvádí analytici ze společnost Energi Danmark, která se zabývá obchodováním s energiemi.