Změna dodavatele elektřiny a plynu: Postup a jak dlouho trvá

Změna dodavatele energií

Změna dodavatele energií Zdroj: Profimedia

Přemýšlíte nad změnou dodavatele energií? V první řadě si zjistěte, jestli se vám přechod k jinému dodavateli vyplatí. Smlouva na dobu určitou totiž může zahrnovat vysokou pokutu. Jak dlouho trvá změna dodavatele a jak často ji můžete provést? Podívejte se na celý postup krok za krokem.

Výpovědní lhůta: Máte smlouvu na dobu určitou, či neurčitou?

Nejprve si ověřte, za jakých podmínek můžete opustit stávajícího dodavatele. Zákon nijak neomezuje, jak často lze dodavatele energií měnit – během roku můžete vystřídat libovolný počet společností. V praxi jste však omezeni smluvními podmínkami jednotlivých dodavatelů, zejména výpovědními lhůtami.

Délka výpovědní lhůty se odvíjí od toho, jaký typ smlouvy jste s danou společností uzavřeli.

 • Smlouva na dobu neurčitou: Umožňuje vám podat výpověď kdykoli. Po ukončení smlouvy vám začne běžet výpovědní lhůta, která smí podle zákona činit maximálně tři měsíce.
 • Smlouva na dobu určitou: Sjednává se na konkrétní časové období, typicky jeden až tři roky. Často je spojena s fixací ceny. U smlouvy na dobu určitou váš závazek končí až uplynutím sjednané doby. Kontrakt vám zpravidla umožňuje výpověď v dřívějším termínu, ale jen po zaplacení smluvní pokuty. Ta většinou bývá tak vysoká, že se vám přechod k jinému poskytovateli nevyplatí. Při snahách o změnu dodavatele proto bude zásadní doba zbývající do uplynutí smlouvy.

Smlouva na dobu určitou standardně obsahuje automatickou prolongaci. Pokud ji v určeném termínu nevypovíte, po uplynutí smluvní doby se vám prodlouží o stejné období. Energetický zákon od loňského roku ale stanovuje maximální délku smlouvy na dobu určitou na 36 měsíců včetně prolongací. Následně je závazek považován za smlouvu na dobu neurčitou. U smluv uzavřených před 1. lednem 2022 se 36 měsíců počítá až od tohoto data.

Vyplatí se změna dodavatele?

Znáte podmínky ukončení staré smlouvy? Pak je načase podívat se ke konkurenci a zjistit, jestli se změna dodavatele vyplatí. Vytipujte si několik společností a projděte si jejich nabídky. Nezaměřujte se jen na cenu, nejlevnější nabídka nemusí být v konečném součtu nejlepší. Do hry vstupují další faktory, například:

 • možnost sjednání smlouvy na dobu neurčitou,
 • výpovědní lhůta a pokuty vyplývající ze smlouvy na dobu určitou,
 • zákaznická podpora (telefonní linka, e-mail, online chat),
 • existence a rozmístění kamenných poboček,
 • možnosti online komunikace,
 • srozumitelnost obchodních podmínek,
 • reálné zkušenosti dalších odběratelů.

S rychlým srovnáním nabídek různých dodavatelů vám pomohou online kalkulačky. Na trhu jich působí více, takže si snadno vyberete službu, která vám vyhovuje. Online kalkulačky bývají standardně zdarma, jejich provozovatelé získají provizi až za případné sjednání služeb. Srovnávač nabídek byl k dispozici také na webu Energetického regulačního úřadu (ERÚ). V současné době je kalkulačka mimo provoz. ERÚ vyvíjí nový nástroj, který by měl být spuštěn do konce léta.

Prostudování obchodních podmínek a podpis smlouvy

Vyplatí se vám změna dodavatele? Pak je zapotřebí s novým poskytovatelem uzavřít smlouvu. Zde vás opět čeká rozhodování mezi flexibilnější smlouvou na dobu neurčitou a mnohdy levnější, ale závaznější smlouvou na dobu určitou. Před podpisem smlouvy si pečlivě prostudujte obchodní podmínky a projděte si kompletní ceník. Soustřeďte se hlavně na výpovědní lhůtu a pokuty. Smlouvu nikdy nepodepisujte pod tlakem. Na prostudování všech náležitostí si vyhraďte dostatek času.

Proces změny dodavatele: Vyplatí se plná moc

Abyste samotný proces změny dodavatele nemuseli řešit sami, doporučujeme udělit plnou moc novému poskytovateli služeb. Ten za vás vyřídí ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem. Vy tak budete mít jistotu, že přechod proběhne hladce a ani na den se nestanete černým odběratelemelektřiny či plynu. Udělením plné moci v zastoupení si celý postup ulehčíte a většinou ho také urychlíte. Dodavatelé mají v tomto ohledu více zkušeností a řeší podobné záležitosti pravidelně.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Z hlediska systému operátora trhu zabere změna dodavatele energií deset dnů. Celková délka procesu se odvíjí od typu původní smlouvy a délky výpovědní lhůty. U smluv na dobu neurčitou počítejte s jedním až třemi měsíci. V případě smluv na dobu určitou je to vždy individuální v závislosti na možnostech ukončení smlouvy.

Ve chvíli, kdy za vás nový dodavatel vyřídí potřebné úkony, zahájí dodávku energií. O přesném datu byste měli být informováni. K termínu změny dodavatele doporučuje ERÚ nahlásit samoodečet provozovateli distribuční soustavy (do pět pracovních dnů od změny dodavatele).

Vypořádání závazků, nový trvalý příkaz nebo SIPO

Od původního dodavatele obdržíte konečné vyúčtování spotřeby, na základě kterého dojde k vypořádání závazků. Nedoplatky samozřejmě musíte uhradit, totéž platí pro dodavatele v případě přeplatků. Nezapomeňte zrušit předchozí platby záloh, tedy typicky:

 • trvalý příkaz,
 • SIPO
 • nebo inkaso.

Platby záloh nastavte na bankovní konto nového dodavatele. Po obdržení prvního vyúčtování si zkontrolujte, zda byly dodrženy smluvené ceny a obchodní podmínky. Tento postup lze ale doporučit u každého vyúčtování.

Postup při úmrtí: Přechod práv a povinností a práce s přepisem

Ve specifických případech bude postup komplikovanější, například při úmrtí odběratele. O změnu dodavatele totiž může zažádat jen osoba, na kterou je vedena smlouva. Pokud jsou energie napsány na nedávno zemřelého partnera, budete mít nejprve práci s přepisem odběrného místa na své jméno.

S přepisem vám pomůže původní dodavatel, který od vás bude vyžadovat úmrtní list. Změnu dodavatele můžete začít řešit až ve chvíli, kdy bude odběrné místo přepsané na vás. Přechod práv a povinností ze smlouvy o dodávkách energií na dědice není upraven žádnými právními předpisy. Řešení tedy vychází ze smlouvy a obchodních podmínek dodavatele. Starosti s přepisem odběrného místa na vás čekají nejen při úmrtí odběratele, ale například i při stěhování – plynoměr nebo elektroměr na původní adrese pochopitelně zůstává.

Změna dodavatele energií: Časté dotazy

Hrozí za změnu dodavatele u smlouvy na dobu určitou pokuta?

Ano, dodavatelé si u smluv na dobu určitou mohou účtovat pokuty za výpověď před uplynutím smluvní doby. Výše pokuty je stanovena přímo ve smlouvě a liší se podle dodavatele a konkrétní situace. Některé společnosti pracují s fixní pokutou, jinde se částka počítá na základě měsíců zbývajících do konce smlouvy. Standardně se pokuta pohybuje okolo pěti až šesti tisíc korun.

Jak dlouho trvá výpovědní lhůta?

U smlouvy na dobu neurčitou je výpovědní lhůta stanovena zákonem na maximálně tři měsíce. Smlouvu na dobu určitou často před uplynutím sjednané doby ani vypovědět nelze, případně jen po zaplacení pokuty.

Jak často mohu měnit dodavatele elektřiny a plynu?

Zákon vás v tomto ohledu neomezuje. Dodavatele elektřiny a plynu můžete měnit, jak často chcete. Při změnách dodavatelů se ale musíte řídit podmínkami uzavřených smluv a výpovědními lhůtami.

Mohu si zvolit datum zahájení dodávek energií?

Zahájení dodávek energií se odvíjí od dohodnutého termínu s novým dodavatelem. Pokud potřebujete zahájit dodávky k určitému dnu, trvejte na uvedení data přímo ve smlouvě. Vyhnete se případnému oddalování plnění ze strany dodavatele.

Jaký je postup při úmrtí odběratele?

Při úmrtí odběratele je zapotřebí přepsat odběrné místo na jinou osobu. Nový odběratel k tomu bude potřebovat úmrtní list. Změnu dodavatele lze řešit až s úspěšně dokončeným přepisem odběrného místa.

Mám si vyfotit plynoměr nebo elektroměr?

Ano, poslední den odběru u původního dodavatele si raději zaznamenejte spotřebu na plynoměru nebo elektroměru – nejlépe na fotografii. Předejdete nesrovnalostem v konečném vyúčtování spotřeby, ke kterým typicky dochází při odečtu odhadem. Při eventuální reklamaci faktury budete mít v ruce jasný důkaz.

ERÚ navíc k termínu změny dodavatele doporučuje nahlásit samoodečet místně příslušnému distributorovi. Samoodečet zašlete ideálně do pěti pracovních dnů od změny dodavatele. Můžete tak učinit i prostřednictvím nového dodavatele energií.

Budou mi plynoměr či elektroměr měnit?

Ne. Měřicí přístroj nepatří dodavateli energie, ale distributorovi. Ten zůstává i při změně dodavatele stejný.

Dá se celý postup vyřídit online?

Na webových stránkách většiny dodavatelů najdete elektronické formuláře nebo alespoň kontaktní e-mailovou adresu. I samotné uzavření smlouvy lze provést na dálku. V případě zájmu tak změnu dodavatele můžete kompletně vyřídit z domova.