Zdravotní pojištění 2024: Jaká bude minimální záloha | e15.cz

Zdravotní pojištění OSVČ a minimální záloha 2024: Kolik si připlatíte

Zdravotní pojištění - ilustrace
Zdravotní pojištění - ilustrace
• 
ZDROJ: Midjourney

Petr Gola, onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Pro rok 2024 se zvyšuje minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění o 246 korun. Velká část živnostníků tak bude muset při měsíčních platbách sáhnout hlouběji do kapsy.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění je pro OSVČ povinnou daní a na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob nemůže být zdravotní pojištění nulové.

Hlavní činnost a měsíční zálohy

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí měsíční zálohy v závislosti na dosaženém zisku v minulém roce. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha, a to i při velmi nízkém zisku či ztrátě. Minimální zálohy platí i OSVČ v prvním roce zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Výpočet nové minimální zálohy pro rok 2024

Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní samostatně výdělečnou činnost se odvozuje od průměrné mzdy stanovené MPSV.

Kalkulačka: Výpočet čistého zisku OSVČ >>>

Průměrná mzda se vypočítá jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022. Dle navrhovaného nařízení vlády činí všeobecný vyměřovací základ 40 638 korun a přepočítací koeficient 1,0819.

  • Rozhodná průměrná mzda pro výpočet minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění pro rok 2024 je tedy 43 967 korun (40 638 korun x 1,0819).
  • Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění pro OSVČ následně činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, což je pro rok 2024 částka 2 968 korun (43 967 korun x 50 procent x 13,5 procenta).

V přiložené tabulce níže máme uveden růst minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v letech 2015 až 2024.

Rok minimální měsíční záloha rok minimální měsíční záloha
2024 2 968 korun 2019 2 208 korun
2023 2 722 korun 2018 2 024 korun
2022 2 627 korun 2017 1 906 korun
2021 2 393 korun 2016 1 823 korun
2020 2 352 korun 2015 1 797 korun

Paušální daň

OSVČ plnící si své daňové povinnosti měsíční paušální daní, ve které je zahrnuta platba daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, rovněž pocítí zvýšení minimální zálohy na zdravotním pojištění, neboť v prvním pásmu paušální daně je zahrnuta právě minimální záloha na zdravotním pojištění.

Splatnost záloh

Většina OSVČ vede buď daňovou evidenci nebo uplatňuje roční výdajový paušál, v těchto případech je tedy nutné platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění samostatně příslušné zdravotní pojišťovně. Splatnost měsíční zálohy je vždy do 8. dne následujícího měsíce.

První platba již v únoru 2024

Poprvé bude muset být nová minimální měsíční záloha zaplacena za leden 2024, tedy do 8. února 2024. Hranice minimální měsíční zálohy je stejná u všech zdravotních pojišťoven na trhu. Případnou změnou zdravotní pojišťovny od 1. ledna nelze docílit nižší minimální zálohy na zdravotním pojištění.

Záloha dle výše zisku

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu měsíční zálohu, kterou budou OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platit od odevzdání přehledu za rok 2023. Jak je z tabulky vidět, tak i OSVČ s hrubým ročním ziskem 500 tisíc korun platí minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění.

Hrubý zisk za rok 2023

měsíční záloha od odevzdání přehledu

hrubý zisk za rok 2023

měsíční záloha od odevzdání přehledu
200 tisíc korun 2 968 korun 900 tisíc korun 5 063 korun
300 tisíc korun 2 968 korun 1 milion korun 5 625 korun
400 tisíc korun 2 968 korun 1 250 000 korun 7 032 korun
500 tisíc korun 2 968 korun 1,5 milionu korun 8 438 korun
600 tisíc korun 3 375 korun 2 miliony korun 11 250 korun
700 tisíc korun 3 938 korun 2,5 milionu korun 14 063 korun
800 tisíc korun 4 500 korun 3 miliony korun 16 875 korun
Autor: Petr Gola, onk

Mzdová kalkulačka