Daně 2022: Mění se sleva na poplatníka, paušální daň či školkovné | e15.cz

Daně 2022: Přehled nejdůležitějších daňových novinek

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
1

Začátek každého roku přináší řadu změn. Z hlediska daňových povinností tomu není jinak. S vyššími odvody musejí počítat živnostníci – zvyšuje se paušální daň či minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Na druhou stranu bude pro rok 2022 vyšší sleva na poplatníka.

Zvýšení slevy na dani na poplatníka

Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvyšuje z 27 840 korun na částku 30 840 korun. Jde o druhé navýšení v rámci takzvaného rušení superhrubé mzdy čili snižování daňové sazby.

Na slevu na poplatníka má nárok každý, kdo platí daně. Sleva na poplatníka snižuje daň z příjmů. Měsíčně její poměrná část dosahuje výše 2570 korun. Zaměstnanci ji uplatňují měsíčně, pokud u svého zaměstnavatele mají podepsané prohlášení poplatníka (známý „růžový formulář“). Na daních oproti roku 2021 ušetří měsíčně 250 korun.

Od nového roku platí nová výše paušální daně pro živnostníky

Výše měsíční zálohy na paušální daň pro příští rok vychází na 5 994 korun. „V této částce je zahrnuta záloha na minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 korun, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent ve výši 3 267 korun a záloha na daň z příjmů ve výši rovných 100 korun,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně Mazars.

V případě splnění podmínek pro vstup do režimu paušální daně mohou OSVČ podat oznámení o vstupu do tohoto režimu do 10. ledna 2022.

Nová výše minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění

Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění od ledna 2022 činí 2 627 korun. Novou částku je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, tedy nejpozději do 8. února. Nová minimální záloha na sociální pojištění bude činit 2 841 korun – novou zálohu začnou platit OSVČ až od měsíce následujícího po podání přehledu o příjmech a výdajích. „Minimální zálohy pro OSVČ poměrně výrazně vzrostou, a to o 487 korun za měsíc,“ říká Gabriela Ivanco.

Zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu

Faktické zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu, tedy rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou na děti, vypláceného finančním úřadem v případě vyměření záporné daňové povinnosti.

„Do roku 2020 byla u daňového bonusu jeho roční výše zastropována na 60 300 korun, měsíčně si tedy poplatník mohl uplatnit maximálně 5 025 korun. Součástí daňových změn pro rok 2021 bylo zrušení výše uvedeného ročního stropu. Nicméně až od roku 2022 je zrušen i limit samotného měsíčního bonusu v původní výši 5 025 korun,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Zvýšení částky za takzvané školkovné

Další slevou, která pro příští rok vzroste, je sleva za umístění dítěte. Školkovné sice odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění jeho vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, její maximální částku ale ohraničuje výše minimální mzdy. Ta vzroste oproti roku 2021 o 1000 korun, tj. na 16 200 korun.

Nová sleva na dani za zastavené exekuce

Od 1. 1. 2022 se rovněž zavádí nová sleva pro poplatníky daně z příjmů (slevu mohou využít právnické i fyzické osoby) a to z titulu zastavených exekucí. „Jedná se pouze o případy exekucí, u kterých původní pohledávka nepřevýšila 1 500 korun a které budou k 1. 1. 2022 vedeny déle než 3 roky,“ uvádí Gabriela Ivanco. Pokud za tuto dobu nebude nic vymoženo a nestane se tak ani po výzvě exekutora ke složení zálohy na náklady exekuce, bude exekuce zastavena.

V případě zastavení exekuce pak náleží nově věřiteli náhrada ve výši 30 procent původního dluhu (tj. bez příslušenství). Náhradu nicméně neobdrží věřitel v podobě peněžitého plnění, ale bude si ji moci odečíst od daně z příjmů jako slevu na dani. V případě, že věřitel nevykáže za dané zdaňovací období žádnou daňovou povinnost, propadne tato sleva bez náhrady.

Vzhledem k nízkému limitu původní pohledávky ve výši 1 500 korun lze očekávat, že tuto slevu budou využívat podnikatelské subjekty s velkým množstvím drobných pohledávek (tj. například poskytovatelé telekomunikačních služeb).

Autor: onk

Mzdová kalkulačka

Newslettery