Daňové přiznání 2022: Termíny pro daně za rok 2021 | e15.cz
M A

Daně

Daňové přiznání 2022: Kdy a kdo musí přiznat daně za rok 2021

Petr Gola, onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Pro OSVČ je vyplnění a odevzdání daňového přiznání zpravidla samozřejmostí. Daňové přiznání však v praxi často vyplňují i zaměstnanci, penzisté nebo studenti. Kdo nebude za rok 2021 platit žádnou daň z příjmu? Jaké příjmy podléhají zvýšené daňové sazbě?

Daňové přiznání 2023: Jak na daně za rok 2022? >>>

Termín podání daňového přiznání

Na termín daňového přiznání nemá vliv, zdali ho podává OSVČ, zaměstnanec nebo daňový poplatník pouze s příjmy z nájmu. Základní termín pro vyplnění a odevzdání daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 je do 1. 4. 2022. Dle daňového řádu je totiž nutné podat daňové přiznání do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Daňoví poplatníci, kteří budou daňové přiznání podávat elektronicky, však mají lhůtu o jeden měsíc ze zákona prodlouženou, tedy do 2. 5. 2022.

Kompletní daňový kalendář >>>

Termín daňového přiznání (video):

Video se připravuje ...
Termín daňového přiznání

Daňový formulář: Který použít?

I pro rok 2021 mohou daňoví poplatníci použít buď standardní čtyřstránkový daňový formulář, nebo zjednodušený dvoustránkový daňový formulář. Oba formuláře půjde opět snadno stáhnout z webu Finanční správy nebo na portálu MOJE daně, tak jako v minulých letech. Dvoustránkový daňový formulář budou moci využít pouze daňoví poplatníci pouze s příjmy ze závislé činnosti.

Online podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 mohou daňoví poplatníci podat v tištěné formě – osobně nebo poštou, rovněž je však možné využít elektronického podání. I pro podání daňového přiznání za rok 2021 využije řada daňových poplatníků možnost online finančního úřadu na webu www.mojedane.cz. Do portálu je možné se přihlásit např. formou bankovní identity, datovou schránkou nebo občanským průkazem s čipem. Za rok 2021 se přitom zvyšuje daňový základ, kdy je roční daňová povinnost nulová.

Daňové přiznání zaměstnanců

Zaměstnanci za rok 2021 musí odevzdat daňové přiznání, pokud měli jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů, z nájmu nebo z ostatních daňových příjmů vyšší než 6 000 korun nebo i v případě, že v některém měsíci roku 2021 pracovali současně pro dva zaměstnavatele a z obou zaměstnání jim byla odvedena zálohová daň z příjmu.

Příklad: Zaměstnanec s brigádou

Zaměstnanec Martin pracoval po celý rok 2021 pro zaměstnavatele XY na klasickou pracovní smlouvu s hrubou měsíční mzdou 39 800 korun a v červnu až v září si přivydělával pro zaměstnavatele AB na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 21 200 korun. Pan Martin nemůže za rok 2021 požádat ani jednoho ze zaměstnavatelů o provedení ročního zúčtování daně a sám si musí za rok 2021 podat daňové přiznání, protože měl alespoň v jednom měsíci od dvou zaměstnavatelů zdaněný příjem zálohovou daní z příjmu.

Příklad: Výkon samostatné činnosti po část roku

Pan Karel byl zaměstnancem od ledna do listopadu 2021. Od prosince zahájil samostatnou výdělečnou činnost. Přestože měl pan Karel za rok 2021 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti pouze 10 tisíc korun, tak si musí podat daňové přiznání a nemůže bývalého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně.

Příklad: Práce na dva zkrácené úvazky

Paní Marcela pracovalo po celý rok 2021 pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek a má tedy povinnost podat daňové přiznání. Paní Marcela má za rok 2021 zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu, a proto může použít zjednodušený dvoustránkový daňový formulář. K vyplnění daňového přiznání bude paní Marcela potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.

Příklad: Zaměstnanec s příjmem z nájmu

Paní Hana má kromě příjmu ze zaměstnání ještě pravidelný příjem z nájmu bytu. Paní Hana má tedy povinnost podat za rok 2021 daňové přiznání, přičemž musí vyplnit standardní čtyřstránkový daňový formulář a přílohu číslo dva daňového přiznání. Mimo příjmu ze zaměstnání (dle § 6 zákona o dani z příjmu) má totiž i příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu.

Příklad: Podnikající penzista

Starobní důchodce Tomáš po celý rok 2021 vykonával samostatnou výdělečnou činnost a roční příjmy má 464 tisíc korun. Výdaje uplatňuje 60procentním výdajovým paušálem (ostatní živnost). Roční daňový základ pana Tomáše bude tedy 185 600 korun (464 tisíc korun - (464 tisíc korun x 60 procent)). V daňovém přiznání uplatní pan Tomáš základní slevu na poplatníka v částce 27 840 korun.

Nárok na slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci, bez ohledu na další skutečnosti. Sleva na poplatníka se oproti roku 2020 zvýšila o tři tisíce korun, což znamená pokles daňové povinnosti. Daň z příjmu před uplatněním slevy na poplatníka činí 27 840 korun (185 600 korun x 15 procent). Sleva na poplatníka je tedy stejně vysoká jako vypočtená daň z příjmu a roční daňová povinnost pana Tomáše je nulová. I když nebude pan Tomáš nic platit na dani z příjmu fyzických osob za rok 2021, tak musí odevzdat a vyplnit daňové přiznání.

Výpočet daně z příjmu fyzických osob

Do daňového základu ve výši 1 701 168 korun podléhají zdanitelné příjmy 15procentní sazbě daně z příjmu a nad tuto částku potom 23procentní sazbě daně z příjmu. Daňový základ za rok 2021 snižují při splnění zákonných podmínek nezdanitelné položky (daňové odpočty).

Nejčastěji se v praxi jedná o dary, úroky z úvěru na bydlení, vklady na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a vklady na životní pojištění. Každá tisícikoruna daňového odpočtu znamená daňovou úsporu 150 korun, u daňového základu nad 1 701 168 korun dokonce 230 korun. Nárok na každý daňový odpočet je nutné doložit příslušným potvrzením a přikládá se k daňovému přiznání.

Kalkulačka daně a čistého zisku OSVČ za rok 2021 >>>

Daňové slevy snižují vypočtenou daň z příjmu

Od vypočtené daně z příjmu fyzických osob za rok 2021 se odečtou daňové slevy, na které je nárok. Každý daňový poplatník má nárok na slevu na poplatníka v částce 27 840 korun. Dalšími slevami jsou např.: na manželku (manžela) s vlastními rozhodnými příjmy nepřesahujícími 68 tisíc korun (24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P 49 680 korun), na studenta (4 020 korun), na invaliditu prvního a druhého stupně (2 520 korun), na invaliditu třetího stupně (5 040 korun), na držitele průkazu ZTP/P (16 140 korun), školkovné (15 200 korun).

Vždy jeden z rodičů může uplatnit i daňové zvýhodnění na děti. Roční daňové zvýhodnění za rok 2021 činí 15 204 korun na první dítě, 22 320 korun na druhé dítě a 27 840 korun na třetí a další děti. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, potom se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.

Kdo obdrží daňový bonus?

Daňoví poplatníci uplatňující daňové zvýhodnění na děti nemusí zaplatit nic na dani z příjmu, a ještě dokonce peníze od státu obdržet formou daňového bonusu, jestliže je souhrnná částka daňového zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Příklad: Nárok na bonus

Podnikatelka Simona má roční hrubý zisk za rok 2021 ve výši 510 tisíc korun. V daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na tři děti v souhrnné výši 65 364 korun (15 204 korun + 22 320 korun + 27 840 korun). Mimo základní slevu na poplatníka neuplatní paní Simona žádnou další daňovou slevu nebo nezdanitelnou položku. Vypočtená daň z příjmu činí tedy 76 500 korun (510 tisíc korun x 15 procent). Po odečtu slevy na poplatníka 48 660 korun (76 500 korun - 27 840 korun). Po uplatnění daňového zvýhodnění na tři děti vznikne paní Simoně nárok na daňový bonus ve výši 16 704 korun (48 660 korun - 65 364 korun).

Nejdůležitější daňové novinky (video):

Video se připravuje ...
Nejdůležitější daňové novinky roku 2022

Autor: Petr Gola, onk

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery