Dotace na výměnu kotle: Žádost podejte do konce srpna. Příspěvek se od září sníží

Kotlíkové dotace 2024: Žádost podejte do září, hrozí pokuta (ilustr.)

Kotlíkové dotace 2024: Žádost podejte do září, hrozí pokuta (ilustr.) Zdroj: Shutterstock, OPOP spol. s r. o.

Domácnosti mají poslední příležitost zažádat o výhodnější podporu na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, jejichž platnost skončí 1. září. Výše dotace následně klesne o desítky tisíc korun. Zvýhodnění pro seniory a nízkopříjmové domácnosti zůstává zachováno. O dotaci na výměnu pak budou moci požádat i domácnosti, které využívají zdroj tepla na pevná fosilní paliva 3., 4, či 5. třídy.

Se začátkem září navíc kotle 1. a 2 emisní třídy nebude možné používat bez rizika pokuty. Pokud však budete mít o dotaci požádáno, kontroloři k tomu přihlédnou. 

Současná výše dotace může dosáhnout až 95 procent způsobilých výdajů u domácností s nižšími příjmy, a to až na 180 tisíc korun podle typu nového zdroje. Nejvyšší částka připadá na tepelná čerpadla, až 130 tisíc pak můžete dostat na kotel na biomasu. Ti, kteří nespadají mezi nízkopříjmové domácnosti, dosáhnou nyní až na 50 procent ze způsobilých výdajů. Celková výše dotace se pak odvíjí od typu zdroje tepla a zda jde o rodinný dům či byt.

Po prázdninách navíc kromě poklesu finančních příspěvků dojde i k zásadní změně dotačních programů. Kotlíkové dotace, které rozdělovaly kraje, úplně skončí a místo nich nabídne podporu program Nová zelená úsporám.

Žádost od září podáte u Státního fondu životního prostředí

Zájemci o příspěvek tak budou od září žádat pouze u Státního fondu životního prostředí ČR. A to ve dvou dotačních programech – Nová zelená úsporám Light a Nová zelená úsporám.

Pro domácnosti s nižšími příjmy bude k dispozici Nová zelená úsporám Light. Tu budou moct využít rodiny, které doposud nezvládly vyměnit zastaralé kotle a od následující topné sezóny je tak nemohou legálně provozovat bez rizika pokuty.

Pokud ale budou mít o výměnu alespoň zažádáno, budou k tomu kontroloři přihlížet. Zvýhodněnou podporu na výměnu kotle budou moci využít starobní důchodci, příjemci invalidního důchodu 3. stupně a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě

„Nová výše podpory na výměnu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy bude 110 tisíc korun nebo za tepelné čerpadlo až 150 tisíc korun, případně 50 tisíc korun na lokální zdroje na biomasu. Nově se nízkopříjmovým domácnostem otevře možnost výhodněji vyměnit i další neekologické zdroje vytápění – kotle na topné oleje, elektrické vytápění, stará lokální topidla nebo plynové kotle,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Výměna kotlů přes program Nová zelená usporám

Pro ostatní domácnosti zůstává standardní program Nová zelená úsporám. Ten nabízí široké možnosti podpory při výměně nejen kotlů 1. a 2. emisní třídy, ale také na výměnu všech druhů kotlů na uhlí nebo koks a dalších neekologických zdrojů tepla. I tady dochází ke změně. U tepelných čerpadel bude nově výše 130 tisíc korun, na pořízení kotle na biomasu bude dotace až 90 tisíc a na topidla 35 tisíc.

Novinkou je, že si od září mohou o finanční příspěvek říct i ti, kteří chtějí vyměnit kotel na spalování uhlí 3. a vyšší emisní třídy za ekologičtější zdroje vytápění.

„Touto dotační podporou chceme motivovat domácnosti k tomu, aby si postupně vyměnily všechny uhelné kotle. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pochází z lokálního vytápění domácností více než 75 procent všech emisí jemných prachových částic a více než 95 procent emisí bezo[a]pyrenu produkovaných v ČR. Analýza ČHMÚ na příkladu modelové obce ukázala, že při výměně jednoho tisíce starých uhelných kotlů na uhlí či dřevo za ekologičtější zdroj se sníží emise prachu o 88–91 procent a u benzo[a]pyrenu o 88–90 procent,” dodává ministr Hladík.