Příspěvek na bydlení 2024: Podmínky, nárok a co doložit k online žádosti

Příspěvek na bydlení 2024: Nárok, podmínky, žádost a co doložit

Příspěvek na bydlení 2024: Nárok, podmínky, žádost a co doložit Zdroj: E15/Midjourney

Příspěvek na bydlení není určen pouze pro dlouhodobě nezaměstnané občany. Při splnění zákonných podmínek mohou příspěvek na bydlení pobírat i zaměstnanci, živnostníci či důchodci. Kdy náleží příspěvek na bydlení v roce 2024? Jak se liší částka příspěvku na bydlení? A jak si požádat online?

Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se zjišťují z údajů (příjmů a nákladů na bydlení) v předchozím kalendářním čtvrtletí. Pro první čtvrtletí roku 2024 jsou tedy rozhodující částky za čtvrté čtvrtletí roku 2023.

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení?

O příspěvek na bydlení může dle zákona o státní sociální podpoře žádat vlastník bytu nebo uživatel bytu na základě nájemní či podnájemní smlouvy.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024?

Pro přiznání příspěvku na bydlení není určen jednoznačný příjmový limit, posuzuje se nejenom příjmová situace domácnosti, ale i náklady na bydlení. Dle zákona o státní sociální podpoře náleží příspěvek na bydlení, když náklady na bydlení žadatele o příspěvek na bydlení jsou vyšší než 30 procent rozhodného příjmu domácnosti a současně není těchto 30 procent rozhodného příjmu vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Podmínky příspěvku na bydlení 2024

K obdržení příspěvku na bydlení je nutné splnit výše uvedené zákonné podmínky a současně si o příspěvek na bydlení požádat na příslušném úřadu práce (lze samozřejmě i online). Bez podané žádosti nemohou příspěvek na bydlení na účet dostávat ani starobní důchodci, jejichž částku měsíčního důchodu stát zná.

Příspěvek na bydlení: Důchodci a studenti

Status důchodce nebo studenta automaticky nevylučuje nárok na příspěvek na bydlení, při splnění zákonných podmínek může tedy příspěvek na bydlení pobírat i starobní či invalidní důchodce a student.

Důležité názvosloví

Pro stanovení příspěvku na bydlení a samotné výpočtové formuli jsou důležité tyto termíny:

 • Náklady na bydlení – u nájemných bytů se jedná o nájemné a další náklady spojené s užíváním bytu (např. vodné a stočné, elektřinu, plyn, společné výdaje v domě), u bytů v ostatním vlastnictví a družstevních bytů tvoří náklady na bydlení srovnatelné náklady a další výdaje spojené s užíváním bytu.
 • Srovnatelné náklady v roce 2024 – v letošním roce je částka srovnatelných nákladů 3 571 korun pro jednu nebo dvě osoby, 4 669 korun pro tři osoby a 5 632 korun pro čtyři a více osob.
 • Normativní náklady v roce 2024 – u vlastního nebo družstevního bydlení jsou normativní náklady v letošním roce 8 932 korun pro jednu nebo dvě osoby, 11 161 korun pro tři osoby a 13 568 korun pro čtyři a více osob. U nájemního bydlení se normativní náklady liší v závislosti na městě a počtu osob, částky pro rok 2024 jsou uvedeny v tabulce níže:
Počet osobPraha a BrnoObec (alespoň 70 tisíc obyvatel)Obec (69 999 obyvatel a méně)
Jedna nebo dvě16 729 korun14 197 korun13 737 korun
Tři19 212 korun15 900 korun15 299 korun
Čtyři a více23 195 korun19 202 korun18 477 korun

Kalkulačka a jak na výpočet příspěvku na bydlení?

Výši příspěvku na bydlení je rozdílem mezi normativními náklady a rozhodným příjmem domácnosti vynásobeným koeficientem 0,3. Když jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, tak náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady na bydlení a hodnoceným příjmem domácnosti vynásobeným koeficientem 0,3.

Kalkulačka: Příspěvek na bydlení 2024 >>>

Praktický výpočet - příklad

Penzistka Marta má starobní důchod ve výši 15 500 korun (jiný příjem nemá). Bydlí v nájemním bytě v Brně. Nájemné spolu s ostatními měsíčními náklady na bydlení činí v jejím malém bytě 8 tisíc korun.

 • Paní Marta splňuje podmínky pro příspěvek na bydlení, neboť náklady na bydlení paní Marty jsou vyšší než 30 procent příjmu a současně 30 procent příjmů není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
 • 30 procent příjmu paní Marty činí 4 650 korun (15 500 korun x 30 procent)
 • Normativní náklady jsou 16 729 korun (viz tabulka výše), skutečné výdaje jsou 8 tisíc korun, takže pro účely příspěvku na bydlení se použijí skutečný výdaje.
 • Měsíční příspěvek na bydlení činí 3 350 korun (8 000 korun - 4 650 korun).

Dokládání příjmů: Co potřebujete doložit?

Pro účely příspěvku na bydlení se hodnotí příjmy všech osob, které společně byt užívají. Rozhodnými příjmy pro účely příspěvku na bydlení nejsou pouze příjmy ze závislé či samostatné výdělečné činnosti, ale i dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek. Pro účely příspěvku na bydlení se hodnotí čisté příjmy. Příjmy všech posuzovaných osob se dokládají na předepsaném formuláři „Doklad o výši čtvrtletního příjmu“. Stejný doklad se používá i např. k žádosti o přídavek na dítě.

Formulář online: Jak a kde podat žádost o příspěvek na bydlení?

Vyplnit žádost o příspěvek na bydlení lze snadno i online, stačí navštívit klientskou zónu MPSV na webových stránkách: https://jenda.mpsv.cz/. K předmětné žádosti je nutné doložit všechny rozhodné skutečnosti a nejčastějšími přílohami v praxi jsou:

 • Formulář - doklad o výši čtvrtletního příjmu
 • Formulář - doklad o výši nákladů na bydlení
 • nájemní smlouva
 • vyrozumění KÚ
 • potvrzení úhrad nájemného
 • potvrzení úhrad nákladů spojených s užíváním bytu a za energie

Termín vyplácení: Kdy chodí příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je vyplácen měsíčně. Platba přichází na účet po uplynutí příslušného měsíce, za který náleží. Nejpozději se příspěvek na bydlení vyplácí do konce následujícího měsíce po měsíci, za který náleží.

Co když má výplata zpoždění?

Všechny dávky státní sociální podpory jsou stejně jako státní důchody vypláceny řádně a včas. Pokud výjimečně není příspěvek na bydlení obdržen, tak je vhodné na místně příslušném úřadu práce zjistit příčinu.

Příspěvek na bydlení zpětně

Domácnosti s nižšími příjmy, které ještě nepobírají příspěvek na bydlení, by si měli pravidelně provádět orientační výpočet, zdali nemají na příspěvek na bydlení nárok. O příspěvek na bydlení je nutné požádat včas, neboť zpětná žádost je omezena pouze na tři měsíce.