Nákup stavebního pozemku: Bez zástavy jej zafinancují stavební spořitelny

Koupě pozemku, ilustrační foto

Koupě pozemku, ilustrační foto Zdroj: spolehlivevykupy.cz

Ilustrační foto
K nejrozšířenějším alternativním zdrojům elektrické energie u nás patří fotovoltaické panely, které lze umístit na střechu nebo přilehlý pozemek. Pro vysoký energetický efekt je ovšem potřeba jejich odborná instalace.
.
Dům
.
6
Fotogalerie

Pořízení stavebního pozemku může být dobrá investice do budoucna. Ať už jako startovací pozice pro děti, nebo pro uchování hodnoty peněz či zajištění se třeba penzi. A stavební pozemek se dá koupit i s pomocí úvěru ze stavebního spoření.

„Úvěrem na bydlení sjednaným ze stavebního spoření se dají financovat pouze bytové potřeby. To znamená, že stavební spořitelna ho podmiňuje doložením, že jde o pozemek vhodný k výstavbě rodinného domu,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Lukáš Urbánek.

Což by ale budoucí majitel takového pozemku neměl chápat jako překážku. Naopak pozemek, na kterém dovoluje územní plán místní obce či města vystavit dům pro trvalé bydlení, je podstatně lepším uchovatelem vložených peněz. A na rozdíl od minulosti už nemusí jeho majitelé, kteří koupi financovali úvěrem se stavebního spoření, na výstavbu domu chvátat. Nesvazuje je totiž žádný termín zahájení nebo zkolaudování stavby.

„Lhůta pro zahájení či dokončení stavby na pozemku, který je financován úvěrem od Stavební spořitelny České spořitelny, není stanovena,“ potvrzuje praxi Jiří Konvalinka, ředitel správy klientských účtů Buřinky, Stavební spořitelny České spořitelny.

Jak na koupi pozemku se stavební spořitelnou

Jak upozorňuje Lukáš Urbánek, stavební spořitelny poskytují úvěry na pořízení stavebního pozemku i bez zajištění. Ovšem u většiny z nich je takový úvěr limitován jak dobou splatnosti, tak i výší samotného úvěru.

„Parametry nezajištěného úvěru budou v každé spořitelně jiné a vždy se bude jednat o individuální podmínky. Nezajištěný úvěr ale bude mít vždycky vyšší úrok než klasická hypotéka a kratší maximální dobu splatnosti,“ uvádí určitá omezení takového úvěru.

A tyto limity, jako jsou kratší doba splatnosti úvěru a jeho výše, se propisují i do výše měsíční splátky. S tím v konečném důsledku souvisejí požadavky na bonitu žadatele o úvěr. To znamená především na objem jeho příjmů, výdajů a míru ostatních závazků. Nabídky spořitelen se liší. Ale je možné získat i úvěr na koupi stavebního pozemku bez zajištění až do výše 2,5 milionu korun se splatností až 25 let.

Pokud plánuje majitel na takovém pozemku, tedy pořízeném na úvěr bez zajištění, stavět rodinný dům, pak ale musí podle Urbánka počítat s tím, že při vyřizování hypotéky banka do jeho výdajů započítá i úvěr ze stavebního spoření.

Musí jít o stavební pozemek

Bez ohledu na to, zda jde o financování stavebního pozemku z překlenovacího, nebo řádného úvěru ze stavebního spoření, si jeho schválení spořitelny podmiňují doložením příjmu. Například formou bankovního výpisu za posledních několik měsíců nebo daňových přiznání za několik posledních let, pokud jde o podnikající osobu. Případně může jít o kombinaci doložení příjmů oběma možnostmi. Dále si spořitelna vždy vyžádá dokument dokládající, že jde o stavební pozemek.

„Nejpozději k čerpání je nutné doložit smlouvu o smlouvě budoucí kupní smlouvou či kupní smlouvu a doklad, že pozemek je určený k zástavbě budovou určenou k trvalému bydlení,“ doplňuje výčet požadavků pro schválení úvěru na stavební pozemek Jiří Konvalinka.

Nicméně ke splnění této podmínky nepostačí pouze kopie listu vlastnictví. Z něj totiž spořitelna nepozná, že jde o pozemek určený k zástavbě.

„V takovém případě pomůže informace z územního plánu nebo případně potvrzení obce o tom, že pozemek je skutečně určený k výstavbě,“ vysvětluje Lukáš Urbánek.

Pokud není stavební pozemek opatřený inženýrskými sítěmi, pak je nutné počítat také s požadavkem na jejich dokončení.

„Banka nebo stavební spořitelna půjčí peníze i na koupi takového pozemku, ovšem s tím, že se žadatel o úvěr zaváže, že do určité doby bude pozemek co do zajištění inženýrskými sítěmi v pořádku,“ říká Urbánek.

Přístupová cesta k pozemku a jeho zasíťování

I podle Jiřího Konvalinky ke schválení úvěru na nákup stavebního pozemku spořitelna nežádá po klientovi doložit skutečnost, že je nemovitost zasíťovaná. A ani to, že k němu vede veřejná komunikace.

„Potřebujeme doložit doklady prokazující zastavitelnost pozemku objektem k trvalému bydlení a doklady k převodu vlastnického práva,“ shrnuje hlavní požadavky Konvalinka.

Připojení k veřejným sítím technického vybavení podle něj řeší spořitelny samostatným účelem úvěru. Přesto Lukáš Urbánek zájemce o koupi stavebního pozemku bez ohledu na typ úvěru nebo i při financování vlastními zdroji upozorňuje, aby si ohlídali přístupovou cestu k nemovitosti. Za ideální považuje, pokud jde o obecní či městkou komunikaci, nikoliv soukromou. Nejeden majitel pozemku s komunikací vedenou po soukromém pozemku už se dostal do potíží s jejím majitelem, který si vstup na ni podmiňoval měsíčním poplatkem nebo jej úplně zamezil.

Text byl připraven ve spolupráci s poradenskou firmou Partners.