Do nájemní smlouvy lze nyní zahrnout i smluvní pokutu

Pronájem bytu (ilustrační foto)

Pronájem bytu (ilustrační foto)

Občanský zákoník chrání nájemce bytu, jelikož ten je považován za slabší článek nájemního vztahu. Proto bylo výslovně zakázáno, aby nájemní smlouva obsahovala smluvní pokutu.

Novelou občanského zákoníku došlo 1. července ke zrušení zákazu smluvní pokuty. Neznamená to ale, že by si pronajímatel do smlouvy zahrnul smluvní pokutu v jakékoliv výši. dTest vysvětluje, kdy tedy bude možné smluvní pokutu požadovat a kdy nikoliv.

Ochrana nájemců

V občanském zákoníku nalezneme spoustu ustanovení, která chrání nájemce bytu. Novelou občanského zákoníku účinnou od 1. července 2020 dochází k odstranění zákazu existence smluvních pokut v nájemní smlouvě. „Nájemci ale nelze ukládat nepřiměřené povinnosti, a proto není možné po něm požadovat ani nepřiměřenou smluvní pokutu,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Nejčastější smluvní pokuty

Mezi nejčastější smluvní pokuty řadíme pokutu za poškození bytu, za jeho nevymalování při konci nájmu nebo za zpoždění s jeho odevzdáním zpět pronajímateli. 

Pokud nyní bude docházet k rozporům, bude složitější je soudit. Bude třeba zkoumat, zda je v daném případě pokuta přípustná a rovněž zda je v přiměřené výši.

Třeba pokuta za vymalování bytu by mohla, ale nemusela být přiměřená. „Jestliže nájemce nezměnil barvu výmalby nebo jsou zdi pouze běžně opotřebené, nelze po něm požadovat vymalování bytu, a tím pádem ani zaplatit za porušení této povinnosti smluvní pokutu. Za situace, kdy pronajímatel může vymalování bytu požadovat, protože nájemce změnil barvu výmalby nebo stav výmalby při skončení nájmu neodpovídá běžnému opotřebení, je nutné dále zkoumat přiměřenost výše smluvní pokuty. Ta by měla odpovídat přibližně nákladům na výmalbu bytu, jinak je nepřiměřená a nájemce ji nemusí zaplatit,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Tip závěrem: Smluvní pokuta společně s kaucí nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.